The 1 reference context in paper Лисичко (2018) “Розвиток методики економічного аналізу ефективності рентних відносин у лісовому господарстві // Development of economic analysis method of the efficiency of rent relations in forestry” / spz:ztu:ven:127342

 1. Start
  6062
  Prefix
  систем до показника рентабельність ренти, встановлено перелік факторів впливу на нього та черговість їх зміни у факторній моделі: 1) рентабельність продажів; 2) ресурсомісткість ренти; 3) ефективність використання активів. Застосування запропонованих показників і методик визначення впливу факторів на рентабельності ренти дозволить впливати на розмір і структуру ренти при її формуванні»
  Exact
  [8, с. 10]
  Suffix
  . Застосування запропонованих положень у діяльності лісогосподарських підприємств є не можливим з таких позицій: – по-перше, розуміння автором лісової ренти та й природної ренти значно відрізняється від визначеного чинним вітчизняним законодавством, що унеможливлює використання таких пропозицій лісогосподарськими підприємствами; – по-друге, пропозиції автора, значною м
  (check this in PDF content)