The 12 reference contexts in paper Касімова, Урманов (2017) “Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці // Motivation as the main factor of management labour efficiency” / spz:ztu:ven:119592

 1. Start
  2120
  Prefix
  Наукові дослідження в цьому напрямку дають підстави стверджувати, що запорукою ефективної діяльності підприємства є, насамперед, кваліфіковане управління персоналом, що неможливо забезпечити без відповідної мотивації управлінської праці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2135
  Prefix
  в цьому напрямку дають підстави стверджувати, що запорукою ефективної діяльності підприємства є, насамперед, кваліфіковане управління персоналом, що неможливо забезпечити без відповідної мотивації управлінської праці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна
  Exact
  [2]
  Suffix
  , М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2153
  Prefix
  напрямку дають підстави стверджувати, що запорукою ефективної діяльності підприємства є, насамперед, кваліфіковане управління персоналом, що неможливо забезпечити без відповідної мотивації управлінської праці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко
  Exact
  [5]
  Suffix
  , К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2174
  Prefix
  стверджувати, що запорукою ефективної діяльності підприємства є, насамперед, кваліфіковане управління персоналом, що неможливо забезпечити без відповідної мотивації управлінської праці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської
  Exact
  [6]
  Suffix
  , В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  2193
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської
  Exact
  [7]
  Suffix
  , М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  2212
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної
  Exact
  [8]
  Suffix
  , В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  2227
  Prefix
  Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  2496
  Prefix
  Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи. Наприклад, О.В. Тужилкіна
  Exact
  [11]
  Suffix
  в своїй науковій праці основну увагу звертає на проблеми нематеріального стимулювання. О.О. Ігнатенко [3], В.М. Ільченко [4], В.В. Співак [10] акцентують увагу на матеріальну мотивацію як дійового інструменту забезпечення ефективної діяльності підприємства.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  2611
  Prefix
  Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи. Наприклад, О.В. Тужилкіна [11] в своїй науковій праці основну увагу звертає на проблеми нематеріального стимулювання. О.О. Ігнатенко
  Exact
  [3]
  Suffix
  , В.М. Ільченко [4], В.В. Співак [10] акцентують увагу на матеріальну мотивацію як дійового інструменту забезпечення ефективної діяльності підприємства. Проте, варто зазначити, що незважаючи на велику кількість наукових праць з тематики мотивації персоналу, мало дослідженим залишається аспект впливу мотивації на ефективність праці управлінського персоналу.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  2629
  Prefix
  наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи. Наприклад, О.В. Тужилкіна [11] в своїй науковій праці основну увагу звертає на проблеми нематеріального стимулювання. О.О. Ігнатенко [3], В.М. Ільченко
  Exact
  [4]
  Suffix
  , В.В. Співак [10] акцентують увагу на матеріальну мотивацію як дійового інструменту забезпечення ефективної діяльності підприємства. Проте, варто зазначити, що незважаючи на велику кількість наукових праць з тематики мотивації персоналу, мало дослідженим залишається аспект впливу мотивації на ефективність праці управлінського персоналу.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  2646
  Prefix
  за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи. Наприклад, О.В. Тужилкіна [11] в своїй науковій праці основну увагу звертає на проблеми нематеріального стимулювання. О.О. Ігнатенко [3], В.М. Ільченко [4], В.В. Співак
  Exact
  [10]
  Suffix
  акцентують увагу на матеріальну мотивацію як дійового інструменту забезпечення ефективної діяльності підприємства. Проте, варто зазначити, що незважаючи на велику кількість наукових праць з тематики мотивації персоналу, мало дослідженим залишається аспект впливу мотивації на ефективність праці управлінського персоналу.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  6183
  Prefix
  Французький філософ Гельвецій стверджував, що будь-яке порівняння речей між собою передбачає увагу, всяка увага – працю, а будь-яка праця – причину, яка до праці спонукає. Причина, яка викликає працю формується відповідно до визначення внутрішнього характеру та природи самої природи праці, з урахуванням особистих якостей виконавця
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Жодна дія людини не відбувається без мотивації, а точніше без внутрішніх стимулів здійснити таку дію. Кожна людина має свої особисті потреби, інтереси, цінності у задоволенні яких полягає головний зміст людської праці, тому найбільш ефективною буде така система мотивації персоналу, яка побудована на індивідуальному підході щодо кожного працівника.
  (check this in PDF content)