The 24 reference contexts in paper Галямар (2017) “Урбанізація: сутність та вплив на економічне зростання // Urbanization: essence and impact on economic growth” / spz:ztu:ven:119363

 1. Start
  2178
  Prefix
  Україна не є виключенням і також відноситься до високоурбанізованих територій. До початку антитерористичної операції на Сході, демографічна ситуація та економічна активність змінювалися в Україна по-різному, в залежності від регіону
  Exact
  [7, с. 14]
  Suffix
  . Зараз ця тенденція має ще більш нерівномірний характер. Це створює різнопланові проблеми, які важко розв’язати. В такій ситуації під загрозою опиняється економічне зростання країни, якість навколишнього середовища, добробут і безпека населення тощо.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4021
  Prefix
  На думку Є.Перцика «... урбанізація являє собою багатогранний глобальний процес, що охопив весь світ, пов'язаний з посиленням у часи науково-технічної революції розвитком і концентрацією виробничих сил і форм соціального спілкування, підвищенням ролі міст та розповсюдженням міського стилю життя на всю мережу населених пунктів»
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Смагін Ю.А. вважає, що урбанізація «... це процес зростання чисельності міських поселень, в тому числі й крупних розмірів, концентрацію населення в все більших крупних міських утвореннях, збільшення чисельності і частки міського населення» [14, с. 116].
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4266
  Prefix
  Смагін Ю.А. вважає, що урбанізація «... це процес зростання чисельності міських поселень, в тому числі й крупних розмірів, концентрацію населення в все більших крупних міських утвореннях, збільшення чисельності і частки міського населення»
  Exact
  [14, с. 116]
  Suffix
  . На думку А.Є. Буряченко [1, с. 87] «...урбанізація – це вельми складний процес, і його не можна трактувати лише як зростання міст і збільшення чисельності міського населення. ... дане явище треба розуміти як новий етап розвитку суспільства, який характеризується концентрацією економічного, демографічного та політичного потенціалу, котрий дає змогу концентрувати та контролюва
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4303
  Prefix
  Смагін Ю.А. вважає, що урбанізація «... це процес зростання чисельності міських поселень, в тому числі й крупних розмірів, концентрацію населення в все більших крупних міських утвореннях, збільшення чисельності і частки міського населення» [14, с. 116]. На думку А.Є. Буряченко
  Exact
  [1, с. 87]
  Suffix
  «...урбанізація – це вельми складний процес, і його не можна трактувати лише як зростання міст і збільшення чисельності міського населення. ... дане явище треба розуміти як новий етап розвитку суспільства, який характеризується концентрацією економічного, демографічного та політичного потенціалу, котрий дає змогу концентрувати та контролювати значні обсяги фінансових ресур
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4883
  Prefix
  . ... дане явище треба розуміти як новий етап розвитку суспільства, який характеризується концентрацією економічного, демографічного та політичного потенціалу, котрий дає змогу концентрувати та контролювати значні обсяги фінансових ресурсів, створювати нові технології, нові види послуг, здійснювати інноваційну діяльність». © В.О. Галямар, 2017 Кузьменко Д.М.
  Exact
  [9]
  Suffix
  стверджує, що «Урбанізацію розглядають як позитивну тенденцію розвитку світу, як об’єктивний процес, пов’язаний із забезпеченням для все більшого числа жителів планети умов для більш зручного, комфортабельного, здорового життя, для більш повного розвитку здібностей.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  6020
  Prefix
  При цьому міська культура – це дуже значимий компонент урбанізації, саме вона має свою специфіку на рівні типів країн, окремих країн та їх частин. Вона охоплює багато аспектів – від технологічних та економічних особливостей способу виробництва і способу життя до особливостей міського «ландшафту»
  Exact
  [4, с. 104]
  Suffix
  . Термін «урбанізація» має велику кількість визначень за різними науковими напрямками. Таблиця 1 Дефініція «урбанізація» за напрямками наукових досліджень No з/п Автор Визначення Напрямок 1 Д.Харві Урбанізація – прояв штучного середовища існування людства, вона спричинена розвитком капіталістичної промисловості [15] Географія 2 Ю.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  6338
  Prefix
  Таблиця 1 Дефініція «урбанізація» за напрямками наукових досліджень No з/п Автор Визначення Напрямок 1 Д.Харві Урбанізація – прояв штучного середовища існування людства, вона спричинена розвитком капіталістичної промисловості
  Exact
  [15]
  Suffix
  Географія 2 Ю.Л. Пивоваров Урбанізація – це історичний процес підвищення ролі міст, міського способу життя та міської культури у розвитку суспільства, пов’язаний із просторовою концентрацією діяльності у відносно нечисленних центрах і ареалах переважно соціально-економічного розвитку [12] Географія 3 Т.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  6635
  Prefix
  Пивоваров Урбанізація – це історичний процес підвищення ролі міст, міського способу життя та міської культури у розвитку суспільства, пов’язаний із просторовою концентрацією діяльності у відносно нечисленних центрах і ареалах переважно соціально-економічного розвитку
  Exact
  [12]
  Suffix
  Географія 3 Т.Б. Заставецький Урбанізація – процес, який виявляється не лише у збільшенні частки міського населення та зростанні ролі міст у розвитку регіону, але й впливу міст на спосіб життя людей, їх життєдіяльність, а також на існування всієї зони, прилеглої до міста [6] Географія 4 Л.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  6916
  Prefix
  Заставецький Урбанізація – процес, який виявляється не лише у збільшенні частки міського населення та зростанні ролі міст у розвитку регіону, але й впливу міст на спосіб життя людей, їх життєдіяльність, а також на існування всієї зони, прилеглої до міста
  Exact
  [6]
  Suffix
  Географія 4 Л.Ван ден Берг Урбанізація – це процес швидкого зростання чисельності міського населення, збільшення концентрації населення, робочих місць, виробництва, сфери послуг у головному місті (метрополісі), в той час як довколишні населені пункти втрачають своїх мешканців.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  7403
  Prefix
  Цей процес традиційно пов’язаний з індустріалізацією, переселенням сільських жителів у міста внаслідок кращих можливостей працевлаштування, умов життя, більш високого рівня доходів тощо
  Exact
  [16, 18]
  Suffix
  Соціологія 5 О.М. Гончар Урбанізація – процес кількісних та якісних (структурних) змін в економіці, що змушує оточуюче середовище пристосовуватись до змін і проявляється у зростанні ролі міських поселень, зростанні частки індустріальних підприємств та підприємств сфери послуг, розширенні меж міст, поширенні міського способу життя, прагненні до підвищення життєвих стан
  (check this in PDF content)

 11. Start
  7847
  Prefix
  та якісних (структурних) змін в економіці, що змушує оточуюче середовище пристосовуватись до змін і проявляється у зростанні ролі міських поселень, зростанні частки індустріальних підприємств та підприємств сфери послуг, розширенні меж міст, поширенні міського способу життя, прагненні до підвищення життєвих стандартів, міграції, зміні екологічного стану тощо
  Exact
  [2]
  Suffix
  Економіка Тарун Ханна Урбанізація не є природнім процесом, а лише наслідком того, що містам надаються переваги в державній політиці та інвестиціях, що змушує людей виїжджати із сіл в пошуках роботи.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  8135
  Prefix
  прагненні до підвищення життєвих стандартів, міграції, зміні екологічного стану тощо [2] Економіка Тарун Ханна Урбанізація не є природнім процесом, а лише наслідком того, що містам надаються переваги в державній політиці та інвестиціях, що змушує людей виїжджати із сіл в пошуках роботи. Розвиток урбанізації – це наслідок саме державної регіонально-економічної політики
  Exact
  [5]
  Suffix
  Економіка 6 Дейвід Блум, *Джерело: складено автором на основі [2, 5, 6, 12, 15, 16, 18] Отже, хоча у своєму первинному значенні урбанізація пов’язана із соціально-демографічними процесами, проте сучасна багатовекторність цього процесу засвідчує те, що урбанізацію доцільно розглядати і з точки зору економіки.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  8200
  Prefix
  екологічного стану тощо [2] Економіка Тарун Ханна Урбанізація не є природнім процесом, а лише наслідком того, що містам надаються переваги в державній політиці та інвестиціях, що змушує людей виїжджати із сіл в пошуках роботи. Розвиток урбанізації – це наслідок саме державної регіонально-економічної політики [5] Економіка 6 Дейвід Блум, *Джерело: складено автором на основі
  Exact
  [2, 5, 6, 12, 15, 16, 18]
  Suffix
  Отже, хоча у своєму первинному значенні урбанізація пов’язана із соціально-демографічними процесами, проте сучасна багатовекторність цього процесу засвідчує те, що урбанізацію доцільно розглядати і з точки зору економіки.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  8758
  Prefix
  Дейвід Блум і Тарун Ханна підтверджують той факт, що місто вигідно відрізняється від села. У міст глибша спеціалізація, вищий економічний потенціал, що забезпечує швидкий розвиток. Розвинені міста сприяють підвищенню конкурентоспроможності окремих регіонів та держави в цілому
  Exact
  [5, с. 11]
  Suffix
  . Світовий досвід засвідчує, що економічний розвиток країни та зростання рівня урбанізації – взаємопов’язані явища. Станом на 1 січня 2017 року частка міських жителів серед населення України досягла 69,2 % [3].
  (check this in PDF content)

 15. Start
  8972
  Prefix
  Світовий досвід засвідчує, що економічний розвиток країни та зростання рівня урбанізації – взаємопов’язані явища. Станом на 1 січня 2017 року частка міських жителів серед населення України досягла 69,2 %
  Exact
  [3]
  Suffix
  . У наступні роки прогнозується ще стрімкіше зростання рівня урбанізації в Україні: у 2050 році четверо з п’яти (79 %) українців проживатимуть у міських районах. Такі дані звіту «World Urbanization Prospects: The 2014 Revision», підготовленого Департаментом ООН з економічних і соціальних питань.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  9719
  Prefix
  При цьому, на тлі зростання серед українців числа городян, фахівці прогнозують значне зменшення населення країни: до 2050 р. кількість городян скоротиться з 31,2 до 26,6 млн, а представників сільській місцевості – з 13,7 до 7,1 млн. Протягом наступних 36 років населення України зменшиться на 11,2 млн.
  Exact
  [17, с. 23]
  Suffix
  . Значні зміни у розвитку міст в Україні відбувалися у минулому столітті. За останні десятиріччя ситуація де що змінилася. Якщо брати за основу вузьке значення терміну «урбанізація», то можна говорити про те, що урбанізаційний процес у країні триває.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  10505
  Prefix
  Хоча після отримання Україною незалежності, Захід мав значно нижчий рівень урбанізації та вищій рівень розвитку сільського господарства. Але сільське населення Центру та Заходу мігрувало в міста швидше, тим самим значно підвищив частку міського населення
  Exact
  [7, с. 15]
  Suffix
  . У зв’язку з цим робимо висновок, що Україні притаманні формальні або кількісні ознаки урбанізації. У сучасній економіці України велику роль відіграють промислові підприємства, а світова економіка, навпаки, характеризується збільшенням ролі сфери послуг.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  11860
  Prefix
  На цих же територіях зосереджується значна маса капіталу, інноваційні технології, керівні структури, дані регіони відрізняються високим рівнем продуктивності. Для всіх інших територій характерний низький рівень індустріалізації та урбанізації, що призводить до незбалансованості розвитку регіональних економік
  Exact
  [7, с. 16]
  Suffix
  . Сучасні українські міста не відповідають світовим нормам та стандартам. Вони відстають від світових за ступенем ділової активності, способом життя населення, облаштованістю середовища тощо. Єдине місто в Україні, що потрапило у 2016 році до рейтингу глобальних міст (за версією GaWC (Globalization and World Cities) є місто Київ.
  (check this in PDF content)

 19. Start
  12230
  Prefix
  Вони відстають від світових за ступенем ділової активності, способом життя населення, облаштованістю середовища тощо. Єдине місто в Україні, що потрапило у 2016 році до рейтингу глобальних міст (за версією GaWC (Globalization and World Cities) є місто Київ. Воно посідає 70 місце у списку
  Exact
  [13]
  Suffix
  . В умовах такого дисбалансу, на перший план виходить просторовий розвиток, основними завданнями якого повинні стати: відродження малих міст; підтримка, в їх рамках, розвитку середнього та малого бізнесу; диверсифікація економіки великих промислових міст; планування розвитку агломерацій.
  (check this in PDF content)

 20. Start
  13172
  Prefix
  Збільшення чисельності мешканців міст призводить до збільшення розмірів капіталовкладень у будівельну галузь. Це тягне за собою розвиток відповідної інфраструктури, яка може виступати як об’єктом внутрішнього, так і об’єктом зовнішнього інвестування
  Exact
  [8, с. 337]
  Suffix
  ; 2. урбанізація постає як одна з природних стадій переходу від низькопродуктивного сільського господарства до більш високопродуктивного промислового виробництва і послуг. Міста залучають підприємців та працівників, а концентрація галузей сфери послуг й промисловості, в свою чергу, сприяє зростанню продуктивності [5, с. 11]; 3. урбанізація є запорукою підвищення рівня попи
  (check this in PDF content)

 21. Start
  13510
  Prefix
  , так і об’єктом зовнішнього інвестування [8, с. 337]; 2. урбанізація постає як одна з природних стадій переходу від низькопродуктивного сільського господарства до більш високопродуктивного промислового виробництва і послуг. Міста залучають підприємців та працівників, а концентрація галузей сфери послуг й промисловості, в свою чергу, сприяє зростанню продуктивності
  Exact
  [5, с. 11]
  Suffix
  ; 3. урбанізація є запорукою підвищення рівня попиту на послуги й товари, який стає більш платоспроможним та стосується широкого асортименту [8, с. 338]; 4. урбанізація сприяє розвитку сільських районів.
  (check this in PDF content)

 22. Start
  13661
  Prefix
  Міста залучають підприємців та працівників, а концентрація галузей сфери послуг й промисловості, в свою чергу, сприяє зростанню продуктивності [5, с. 11]; 3. урбанізація є запорукою підвищення рівня попиту на послуги й товари, який стає більш платоспроможним та стосується широкого асортименту
  Exact
  [8, с. 338]
  Suffix
  ; 4. урбанізація сприяє розвитку сільських районів. Люди, які переїжджають у міста, часто посилають грошові перекази своїм родичам, які живуть в сільській місцевості. Також, в результаті міграції цих людей, скорочується чисельність робочої сили в сільській місцевості, тому рівень заробітної плати може підвищуватися [5, с. 11]; 5. під час урбанізаційних процесів міста стають осередк
  (check this in PDF content)

 23. Start
  13997
  Prefix
  Люди, які переїжджають у міста, часто посилають грошові перекази своїм родичам, які живуть в сільській місцевості. Також, в результаті міграції цих людей, скорочується чисельність робочої сили в сільській місцевості, тому рівень заробітної плати може підвищуватися
  Exact
  [5, с. 11]
  Suffix
  ; 5. під час урбанізаційних процесів міста стають осередком розвитку інновацій. Утворюються нові можливості, які, в свою чергу, підвищують рівень економічного зростання самого міста [10, с. 15]. Висновки та перспективи подальших досліджень.
  (check this in PDF content)

 24. Start
  14187
  Prefix
  Також, в результаті міграції цих людей, скорочується чисельність робочої сили в сільській місцевості, тому рівень заробітної плати може підвищуватися [5, с. 11]; 5. під час урбанізаційних процесів міста стають осередком розвитку інновацій. Утворюються нові можливості, які, в свою чергу, підвищують рівень економічного зростання самого міста
  Exact
  [10, с. 15]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Урбанізаційні процеси у світі за останні десятиріччя сформувались в один з головних факторів соціально-економічного розвитку як окремих регіонів, так і національних економік.
  (check this in PDF content)