The 18 reference contexts in paper Швець (2017) “Фінансова звітність «Дніпросоюзу» в УНР (з нагоди 100-ліття суб’єкту суспільного інтересу) // Financial reporting of «Dniprounion» in the Ukrainian People’s Republic (on occasion of 100th anniversary of public interest subject)” / spz:ztu:ven:119361

 1. Start
  2273
  Prefix
  Упродовж тривалого періоду, аж до відновлення незалежності, питання українського досвіду кооперації в силу об’єктивних і суб’єктивних причин залишались поза увагою вчених-економістів, за винятком тогочасних кооператорів і діаспори
  Exact
  [2; 6; 7; 10]
  Suffix
  . Це стосується і діяльності «Дніпросоюзу», про який інформацію спочатку поширювали історики [3; 8], а лише потім економісти [9–10]. Однак історичний досвід обліку та звітності не брався до уваги як такий, що застарів, і немає реальної потреби у науковому опрацювання та поширенні цього досвіду.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2386
  Prefix
  Упродовж тривалого періоду, аж до відновлення незалежності, питання українського досвіду кооперації в силу об’єктивних і суб’єктивних причин залишались поза увагою вчених-економістів, за винятком тогочасних кооператорів і діаспори [2; 6; 7; 10]. Це стосується і діяльності «Дніпросоюзу», про який інформацію спочатку поширювали історики
  Exact
  [3; 8]
  Suffix
  , а лише потім економісти [9–10]. Однак історичний досвід обліку та звітності не брався до уваги як такий, що застарів, і немає реальної потреби у науковому опрацювання та поширенні цього досвіду.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2422
  Prefix
  Упродовж тривалого періоду, аж до відновлення незалежності, питання українського досвіду кооперації в силу об’єктивних і суб’єктивних причин залишались поза увагою вчених-економістів, за винятком тогочасних кооператорів і діаспори [2; 6; 7; 10]. Це стосується і діяльності «Дніпросоюзу», про який інформацію спочатку поширювали історики [3; 8], а лише потім економісти
  Exact
  [9–10]
  Suffix
  . Однак історичний досвід обліку та звітності не брався до уваги як такий, що застарів, і немає реальної потреби у науковому опрацювання та поширенні цього досвіду. Водночас, якщо б історичний досвід організації обліку та звітності суб’єктів господарювання на українських землях використали у процесі реформування обліково-аналітичних систем, то відповідно і помилок
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4287
  Prefix
  з правовим забезпеченням кооперації так і з обмеженням використання української мови (валуєвський указ), тоді як кооперація будучи чисто економічним явищем, набуває національного характеру оскільки об’єднання у спілки здійснюється на рівні громад і поселень. Важливим каталізатором розвитку кооперації на території Австро-Угорщини став закон від 9.04.1873 року
  Exact
  [10]
  Suffix
  , під впливом якого Товариство «Просвіта» у Львові (засноване 8.12.1868 р.), розпочинаю друкувати зразки статутів і бланки бухгалтерських документів українською мовою для організації та діяльності спілок.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4922
  Prefix
  Тоді як, згідно із тогочасним російським законодавством, кооперативні спілки і союзи не мали права здійснювати банківські операцій аж до 1911 р., а Державна Дума Російської імперії тільки у 1916 р. ухвалила закон про кооперацію, положення якого Тимчасовий уряд підтвердив у 1917 р., а також надало право на організацію кооперативних з’їздів та повноцінного їх функціонування
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Новим поштовхом для розвитку української кооперації стала діяльність Української Центральної Ради, котра 20.03.1917 р. прийняла закон про кооперацію, який створював правову підставу діяльності спілок та з’їздів вітчизняних кооператорів (табл. 1).
  (check this in PDF content)

 6. Start
  5614
  Prefix
  Зростання (до попередніх років) Роки Товариства споживчої кооперації Зростання (до попередніх років) 1900 1910 1915 450 2,100 6,860 - + 1 650 + 4 760 1905 1912 1914 480 2,500 3,022 - + 2 020 + 522 1917 1918 1920 9,200 22,000 22,300 + 1 340 + 12 800 + 300 1917 1918 1920 4,873 15,000 15,200 + 1 751 + 10 127 + 200 Розраховано на основі джерел
  Exact
  [3]
  Suffix
  Як видно за даними таблиці 1, найбільш динамічне зростання спостерігається унаслідок прийняття Українською Центральною Радою закону про кооперацію, причому це зростання відбулось переважно за рахунок споживчих товариств, і в тому числі «Дніпросоюзу».
  (check this in PDF content)

 7. Start
  6219
  Prefix
  За період із травня 1917 по травень 1918 відбулося три Всеукраїнські кооперативні з’їзди. Результатом стало створення Українського центрального кооперативного комітету - центральної організації українських кооператив
  Exact
  [3]
  Suffix
  . «Дніпросоюз» був організований на основі Київського відділу Московського Союзу споживчих товариств, як згадувалось вище, у травні 1917 р. установчими зборами уповноважених від споживчих товариств, за участі 240 осіб [4].
  (check this in PDF content)

 8. Start
  6427
  Prefix
  «Дніпросоюз» був організований на основі Київського відділу Московського Союзу споживчих товариств, як згадувалось вище, у травні 1917 р. установчими зборами уповноважених від споживчих товариств, за участі 240 осіб
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Зборами було обрано Правління та Раду «Дніпросоюзу». До першого Правління «Дніпросоюзу» входили: Д.В. Коліух, П.В. Вікторов, А.М. Сербиненко, В.А. Галевич та їх кандидати: Т.Н. Добрянський та Є.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  7961
  Prefix
  У п’ятому номері «Кооперативної зорі» містилась інформація про дані з рахунків Головної книги за перші сім місяців діяльності «Дніпросоюзу» (табл. 2). Таблиця 2 Обороти «Дніпросоюзу» у січні-квітні 1918 року (карбованців)
  Exact
  [5]
  Suffix
  Місяць Центральний склад Торговельнокомісійні операції Склад книжок Разом Січень 236 625,63 54 693,96 23 722,60 315 042,19 Лютий 278 212,24 13 476,71 5 690,81 297 379,79 Березень 757 075,16 771 303,25 20 725,69 1 549 104,10 Квітень 2 649 956,29 2 464 038,59 43 933,08 5 157 927,96 Разом 3 921 869,32 3 303 512,51 94 072,21 7 319 454,04 Як видно за даними таблиці 2, обороти «Дніпрос
  (check this in PDF content)

 10. Start
  10426
  Prefix
  Капітали Союзу - - - - - - 1.Запасний капітал - - - - - - 2.Основний капітал - - 450 27175 - 26 725 3.Пайовий капітал - - 1205,75 322479,72 321273,97 4.Капітал погашення майна - - - - - - Разом 1655,75 349654,72 347998,97 Складено на основі джерела
  Exact
  [5]
  Suffix
  Як видно з даних таблиці 4, тогочасна класифікація капіталів включала такі чотири види: запасний; основний; пайовий; капітал погашення майна. Найбільшу частку джерел «Дніпросоюзу» за перших сім місяців діяльності склав пайовий капітал – 321273,97 карб., або 92,3 % від загальної суми капіталу цього союзу кооператив.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  11296
  Prefix
  Дт Кт Дт Кт Дт Кт Назва рахунків ІІ. Позички 5.Позички спеціальні біжучого року - - 330000 1665 230,22 - 1 335 230,22 6. Вклади - - - 3 109,81 - 3109,81 Разом 330000 1668340,03 - 1 338 340,03 Складено на основі джерела
  Exact
  [5]
  Suffix
  З огляду діяльності «Дніпросоюзу» за перший період дізнаємось про ту складну ситуацію, яку Правління повинно було вирішити відповідно до завдань, доручених йому установчими зборами. 67 Причому найважче було роздобути кредит.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  13515
  Prefix
  Фонд на зав.коопер.курс. при УНУ – – – 1137 – 1137 10.Фонд допомоги спож. кооперативам зруйнованих війною – – – 1000 1000 11. Фонд каси співробітників Дніпросоюзу – – – 5150,60 – 5150,60 Разом 10287,60 – 10287,60 Складено на основі джерела
  Exact
  [5]
  Suffix
  Наступний клас рахунків Готівка складався з коштів у касі та на поточному рахунку, що найбільше нагадує сьогоднішній підхід, але у більш демократично доступному трактуванні застосування поточних (біжучих) рахунків у банках для розрахункових операцій (табл. 7).
  (check this in PDF content)

 13. Start
  14161
  Prefix
  Готівка: 12.Каса – – 7525438,22 7439496,21 55 942,01 – 13. Біжучі рахунки в Банках – – 4468451,45 4228496,08 239 958,37 – Разом – – 11993889.67 11667992,29 325 897,38 – Складено на основі джерела
  Exact
  [5]
  Suffix
  Згідно даних таблиці 7 спостерігаємо значні обороти готівки, які по касі майже у двічі перевищують обороти на поточних рахунках у банках. Практично від початку діяльності «Дніпросоюзу» спостерігається його активна участь у фінансуванні новостворених для кооперації структур таких як Українбанк.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15028
  Prefix
  Цінності: 14. Цінні папери: акції Українбанку – – 26 000 – 26 000 – 15. Накладна платня 1790,09 – 327957,57 327292,54 2 455,12 – Разом 1790,09 – 353957,57 327292,54 28 455,12 – Складено на основі джерела
  Exact
  [5]
  Suffix
  Таблиця 9 Стан і обороти VІ класу рахунків Головної книги «Дніпросоюзу» з 1.06.1917 р. по 31.12.1917 р. (карбованців). Назва рахунків Сальдо на 1.06.1917 р. Обороти за 7 місяців 1917 р Сальдо на 1.01.1918 р Дт Кт Дт Кт Дт Кт VІ.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  15574
  Prefix
  Товари в дорозі 53586,49 – 810586,27 121774,66 742 398,10 – 20. Книгарський склад 46060,37 – 247139,80 151990,16 141 210,01 – Разом 652765,22 – 8462401,23 6683778,92 2431 387,53 – Складено на основі джерела
  Exact
  [5]
  Suffix
  Клас VІ рахунків відображав Майно «Дніпросоюзу» (таблиця 9). Як видно за даними таблиці 9, від Київського відділення Московського союзу перейшло у спадщину до «Дніпросоюзу» різноманітних товарів усього на суму близько 688 тисяч карб., які він прийняв відповідно постанови установчих зборів.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  17095
  Prefix
  23802,43 - Векселі: - – одержані – – 320000 300000 20000 – обліковані – – 570000 270000 300000 - – видані – – 950000 1685000 - 735000 Поставники 15054 – 8854846,01 9405209,39 632132,34 1167441,72 Платня співробітникам – – 141898,30 143867,44 400 2369,14 Перехідні суми – – 787 955 – 168 Разом 15054 671709,06 21322843,03 21714261,46 1981814,85 3029888,34 Складено на основі джерела
  Exact
  [5]
  Suffix
  69 Як видно за даними таблиці 10, «Дніпросоюз» до початку 1918 р. розрахувався за своїми зобов’язаннями перед московськими кооперативними структурами. Водночас, обороти з постачальниками за сім місяців зросли до 9 млн.крб., а з покупцями перевищують 7 млн. крб., що свідчить про переорієнтацію «Дніпросоюзу» переважно на внутрішній ринок України.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  18286
  Prefix
  Прибутки і видатки Торговокомісійні операції 546554,63 545654,63 - - Знижки 10118,30 10118,30 - - Проценти 40170,20 31214,28 8955,92 - Торговельні розходи 2099,75 304476,44 306576,19 - - Розходи по складу 42275,51 42275,51 - - Видатки і прибутки 274864,10 324859,96 - 49995,86 Разом 2099,75 1218459,18 1261598,87 8955,92 49995,86 Складено на основі джерела
  Exact
  [5]
  Suffix
  Дніпросоюз динамічно розвивався у часи УНР, так, станом на 1.10.1918 р. до його складу входило 75 споживчих союзів, які об’єднували 8 000 товариств, що в сумарному охоплювали 12 млн. споживачів, а оборот за 9 місяців 1918 р. досяг 40 млн. крб. [5].
  (check this in PDF content)

 18. Start
  18541
  Prefix
  Видатки і прибутки 274864,10 324859,96 - 49995,86 Разом 2099,75 1218459,18 1261598,87 8955,92 49995,86 Складено на основі джерела [5] Дніпросоюз динамічно розвивався у часи УНР, так, станом на 1.10.1918 р. до його складу входило 75 споживчих союзів, які об’єднували 8 000 товариств, що в сумарному охоплювали 12 млн. споживачів, а оборот за 9 місяців 1918 р. досяг 40 млн. крб.
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Однак, із встановленням більшовицького режиму кооперативний рух почав підпорядковуватися державним структурам, а поступові законодавчі перетворення Кооперативного комітету України та його складу від 7 квітня 1920 р. призвели до ліквідації обласних союзів, в тому числі й «Дніпросоюзу».
  (check this in PDF content)