The 20 reference contexts in paper Крутова, Тарасова (2017) “Формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі // Formation of reserves to cover loss from depreciation of stocks of retail trade enterprises” / spz:ztu:ven:119338

 1. Start
  3962
  Prefix
  Вирішення проблем формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі знайшло відображення у наукових публікаціях українських і зарубіжних вчених. Зокрема, аспектам ідентифікації резервів з метою корегування оцінки майна в балансі присвячено публікації А.П. Рудановського
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Я.В. Соколова, Ю.А. Бабаєва [10] та ін. Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3994
  Prefix
  Вирішення проблем формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі знайшло відображення у наукових публікаціях українських і зарубіжних вчених. Зокрема, аспектам ідентифікації резервів з метою корегування оцінки майна в балансі присвячено публікації А.П. Рудановського [9], Я.В. Соколова, Ю.А. Бабаєва
  Exact
  [10]
  Suffix
  та ін. Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4195
  Prefix
  Бабаєва [10] та ін. Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуван
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4213
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки
  Exact
  [6]
  Suffix
  , І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприє
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4228
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко
  Exact
  [12]
  Suffix
  , М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансув
  (check this in PDF content)

 6. Start
  4247
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової
  Exact
  [5]
  Suffix
  , О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансування майбутніх плат
  (check this in PDF content)

 7. Start
  4266
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансування майбутніх платежів.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  4282
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш
  Exact
  [8]
  Suffix
  , Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансування майбутніх платежів.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  4312
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансування майбутніх платежів.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  5034
  Prefix
  Бардаша стосовно визначення товарних втрат як зменшення вартості товарів, що обумовлене фізико-хімічними властивостями товарів, організаційно-економічними, технологічними та технічними чинниками здійснення торгівлі, а також соціокультурними проявами соціально-економічного розвитку, наслідком чого є недоотримання прибутку підприємства торгівлі
  Exact
  [2, с. 11]
  Suffix
  . Але, на наш погляд, у межах даного дослідження доцільно звернутися © А.С. Крутова, Т.О. Тарасова, 2017 також до проблеми формування резервів як елементу захисту бізнес-одиниці від ризиків втрати економічних вигід від знецінення активів.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  6594
  Prefix
  як об’єкта бухгалтерського обліку, головними умовами визнання якого є: висока концентрація активів за окремими статтями; різке збільшення або зменшення залишків на рахунках запасів, грошових коштів і дебіторської заборгованості; уповільнення оборотності поточних активів; наявність безнадійної дебіторської заборгованості; збиток як результат фінансової діяльності
  Exact
  [11, с. 68]
  Suffix
  . Загальновідомий бухгалтер-теоретик А.П. Рудановський під час розробки теорії «нормованого балансу» окрему увагу звертав на процес резервування як корегування оцінки майна в балансі шляхом створення резервів на списання сумнівних боргів, природного убутку, зносу [9, с. 76.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  7516
  Prefix
  Активна дискусія ведеться стосовно термінології та визначення резервів. Представники полтавської наукової школи, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко вважають, що головною метою створення резервів є реалізація принципу бухгалтерського обліку, а саме розмежування доходів і витрат
  Exact
  [3, с. 39]
  Suffix
  . Яремко І.Й., визначаючи механізм формування резервів в обліковій системі, виходить із методологічних процедур подвійного запису через прийом зрівноважування вартості майна і розміру капіталу економічної одиниці, які дорівнюють вартості створених резервів [12, с. 176].
  (check this in PDF content)

 13. Start
  7789
  Prefix
  Яремко І.Й., визначаючи механізм формування резервів в обліковій системі, виходить із методологічних процедур подвійного запису через прийом зрівноважування вартості майна і розміру капіталу економічної одиниці, які дорівнюють вартості створених резервів
  Exact
  [12, с. 176]
  Suffix
  . Його дослідження обмежувалося лише категорією резервного капіталу, яку він вважає певною відкладеною на майбутнє кількістю ціннісних вартостей, утворених із нерозподіленого прибутку підприємства. Крупка Я.
  (check this in PDF content)

 14. Start
  8246
  Prefix
  Крупка Я.Д. підкреслює суворо регламентований характер створення резервів і вважає, що система резервних рахунків прирівнюється до фондових джерел, які повинні забезпечувати наступні витрати і платежі, створення яких ототожнюється з резервуванням
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Козлова М.О. вважає, що головна мета формування резервів – відображення їх в обліку у вартісному вимірнику як ступень готовності використовувати певний обсяг ресурсів у випадку виникнення в ньому потреби в майбутньому.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  8658
  Prefix
  вважає, що головна мета формування резервів – відображення їх в обліку у вартісному вимірнику як ступень готовності використовувати певний обсяг ресурсів у випадку виникнення в ньому потреби в майбутньому. Науковець наполягає, що резерви є багатогранним об’єктом обліку, і не можуть розглядатися як забезпечення, оскільки останні використовуються не у випадку необхідності, а постійно
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Здійснюючи дисертаційне дослідження, І.В. Капля наголошує на тому, що формування резервів базується на перерахуванні історичної собівартості активів і зобов’язань у фактичну вартість з метою оцінки капіталу в умовах інфляції [4].
  (check this in PDF content)

 16. Start
  8891
  Prefix
  Здійснюючи дисертаційне дослідження, І.В. Капля наголошує на тому, що формування резервів базується на перерахуванні історичної собівартості активів і зобов’язань у фактичну вартість з метою оцінки капіталу в умовах інфляції
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Парахомчук О.О. вважає, що всі резерви, які формуються в бухгалтерському обліку та відображаються у фінансовій звітності підприємств є фінансовими, виражені в грошовому вимірнику та використовуються за цільовим призначенням їх створення [7, с. 294].
  (check this in PDF content)

 17. Start
  9137
  Prefix
  Парахомчук О.О. вважає, що всі резерви, які формуються в бухгалтерському обліку та відображаються у фінансовій звітності підприємств є фінансовими, виражені в грошовому вимірнику та використовуються за цільовим призначенням їх створення
  Exact
  [7, с. 294]
  Suffix
  . На думку вченого Ю.В. Піклуш доцільно використовувати декілька тотожних понять, пов’язаних з резервуванням – резерви, резерви капіталу, резервний фонд, антипатії, регулятиви. Причому автори наполягають на обов’язковому розмежуванні саме останніх об’єктів «регулятивів», під якими розуміються регулюючи статті, що утворюються шляхом штучного збільшення реальної оцінки протилежних
  (check this in PDF content)

 18. Start
  9563
  Prefix
  Причому автори наполягають на обов’язковому розмежуванні саме останніх об’єктів «регулятивів», під якими розуміються регулюючи статті, що утворюються шляхом штучного збільшення реальної оцінки протилежних балансових статей
  Exact
  [8, с. 214]
  Suffix
  . З позицій ризик-менеджменту вірогідність втрат внаслідок знецінення товарних запасів є одним з найбільш впливових матеріальних ризиків торговельної діяльності, які виникають в умовах невизначеності господарської діяльності та призводять до втрати економічних вигід [15, с. 14].
  (check this in PDF content)

 19. Start
  9849
  Prefix
  З позицій ризик-менеджменту вірогідність втрат внаслідок знецінення товарних запасів є одним з найбільш впливових матеріальних ризиків торговельної діяльності, які виникають в умовах невизначеності господарської діяльності та призводять до втрати економічних вигід
  Exact
  [15, с. 14]
  Suffix
  . Тому, в процесі розробки науково-практичних підходів до управління ризиками торговельної\ діяльності доцільно враховувати наступні проблемні питання, які не знайшли усталеного вирішення на практиці: необхідність формування резервів знецінення запасів у бухгалтерському обліку; принципи облікової оцінки, що застосовуються під час їх формування; доведення необхідності резервування в бух
  (check this in PDF content)

 20. Start
  11223
  Prefix
  Останнім часом, значна кількість менеджерів крупних зарубіжних компаній вважають за необхідне включати в інституціональні портфоліо товарні деривативи, як засіб забезпечення вірогідних майбутніх втрат матеріальних ресурсів
  Exact
  [14, с. 38]
  Suffix
  . Резерви знецінення активів відіграють надважливу роль у формуванні фінансового результату, оскільки дозволяють розподілити витрати за наступними періодами. При цьому визначення їх величини має базуватися на професійному судженні експертів-аналітиків з урахуванням ступеня значущості, а також на минулому досвіді роботи в умовах невизначеності (якщо існує достатня ймовірність того, що ці
  (check this in PDF content)