The 4 reference contexts in paper Костенко (2017) “Інформаційно-синталітичне забезпечення прийняття управлінських рішень // Informative-syntanalitical support system of managerial decision-making” / spz:ztu:ven:119334

 1. Start
  5201
  Prefix
  за підготовку і передачу її користувачам, тому останнім часом науковці та практики більшу увагу звертають на зміну організації підготовки та надання управлінської інформації шляхом створення системи інформаційно-синталітичного сервісу управління. Дослідженнями встановлено, що сервіс (англ. servise) характеризує надання послуг, обслуговування населення в різних сферах повсякденного життя
  Exact
  [1, С. 646–672]
  Suffix
  , тобто він є певним видом діяльності, успішність якої забезпечується управлінським впливом [7, С. 15–33].Фахівців галузі сервісу розглядаючи останній, акцентують увагу не на описі дій, а на враженнях від обслуговування.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  5308
  Prefix
  Дослідженнями встановлено, що сервіс (англ. servise) характеризує надання послуг, обслуговування населення в різних сферах повсякденного життя [1, С. 646–672], тобто він є певним видом діяльності, успішність якої забезпечується управлінським впливом
  Exact
  [7, С. 15–33]
  Suffix
  .Фахівців галузі сервісу розглядаючи останній, акцентують увагу не на описі дій, а на враженнях від обслуговування. Зокрема,, Дж.Шоул визначає сервіс як враження покупця, що він думає про нас, коли щасливий, задоволений і лояльний покупець хоче приходити ще [12, С. 29–31].
  (check this in PDF content)

 3. Start
  5579
  Prefix
  життя [1, С. 646–672], тобто він є певним видом діяльності, успішність якої забезпечується управлінським впливом [7, С. 15–33].Фахівців галузі сервісу розглядаючи останній, акцентують увагу не на описі дій, а на враженнях від обслуговування. Зокрема,, Дж.Шоул визначає сервіс як враження покупця, що він думає про нас, коли щасливий, задоволений і лояльний покупець хоче приходити ще
  Exact
  [12, С. 29–31]
  Suffix
  . Отже, треба так організувати інформаційне забезпечення користувачів у вигляді інформаційно-синталітичного сервісу, щоб їх запити були задоволені якнайкраще. Стоїмо на позиціях, що інформаційно-синталітичний сервіс своїми витоками походить із сервісної діяльності, яка є науково-практичною дисципліною.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  12945
  Prefix
  Не можна не підтримати тезу про те, що сервісна діяльність – це діяльність з надання послуг. Основою сервісної діяльності є персонал, засоби й умови обслуговування. Ефективність сервісу залежить від правильної управлінської діяльності
  Exact
  [8, С. 29–31]
  Suffix
  . В свою чергу, забезпечення інформаційних потреб споживачів на різних рівнях управління здійснюється за допомогою інформаційно-синталітичного сервісу. Його необхідно розглядати як тріаду, що складається з інформації, аналітики й сервісу, завдання якої, використавши наявну інформацію, виявити причини небажаного розвитку процесу (ситуації) і, синтезувавши результати аналітичної
  (check this in PDF content)