The 8 reference contexts in paper Вигівська, Демчук, Макарович (2017) “Внутрішні ризики факторингового бізнесу: ідентифікація, причинно-наслідкові зв’язки, обліковий та управлінський аспекти // Internal risks of factoring business: identification, cause-effect relationships, accounting and management aspects” / spz:ztu:ven:119303

 1. Start
  2109
  Prefix
  Тому ідентифікація ризиків саме факторингової компанії є актуальною з позиції управління внутрішніми ризиками (ризиками діяльності), що, безпосередньо, дозволяє оцінити ефективність факторингового бізнесу. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна
  Exact
  [1]
  Suffix
  , О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та д
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2127
  Prefix
  Тому ідентифікація ризиків саме факторингової компанії є актуальною з позиції управління внутрішніми ризиками (ризиками діяльності), що, безпосередньо, дозволяє оцінити ефективність факторингового бізнесу. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко
  Exact
  [3]
  Suffix
  , В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформуват
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2142
  Prefix
  ідентифікація ризиків саме факторингової компанії є актуальною з позиції управління внутрішніми ризиками (ризиками діяльності), що, безпосередньо, дозволяє оцінити ефективність факторингового бізнесу. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко
  Exact
  [4]
  Suffix
  , О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване о
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2159
  Prefix
  ризиків саме факторингової компанії є актуальною з позиції управління внутрішніми ризиками (ризиками діяльності), що, безпосередньо, дозволяє оцінити ефективність факторингового бізнесу. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова
  Exact
  [5]
  Suffix
  , О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване обліково-аналітичн
  (check this in PDF content)

 5. Start
  2176
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук
  Exact
  [6]
  Suffix
  , Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване обліково-аналітичне забезпечення тако
  (check this in PDF content)

 6. Start
  2192
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване обліково-аналітичне забезпечення такого управління.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  2211
  Prefix
  Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване обліково-аналітичне забезпечення такого управління.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  3060
  Prefix
  Зазначимо, що саме ця група ризиків факторингового бізнесу є контрольованою (в певній мірі) суб’єктами управління небанківської фінансово-кредитної установи. Згідно з Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
  Exact
  [2, ст. 12, ст. 29]
  Suffix
  управління фінансової установи повинно містити систему управління ризиками, про що компанія повинна відзвітуватися у звіті про корпоративне управління фінансовою установою та вказати ефективність такої системи, фактори виникнення ризиків діяльності та рівень ризикованості операцій установи.
  (check this in PDF content)