The 6 reference contexts in paper Свінцицька (2017) “Процес реструктуризації як стратегія адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища // Restruction process as adapting enterprises’ strategy for environment changes” / spz:ztu:ven:112322

 1. Start
  3271
  Prefix
  Одним із дієвих інструментів реалізації антикризової стратегії визнаний процес реструктуризації, який трактується вітчизняними класиками економістами як спосіб зняття суперечностей між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства шляхом трансформації (переходу) підприємства до нової, більш ефективної системи діяльності з метою досягнення його довгострокового розвитку
  Exact
  [2, 4]
  Suffix
  . Найбільш відомий бізнес-лідер у світі Джек Уелч з General Electric привернув значну увагу практиків та теоретиків до власних радикальних методів ведення справ, що сприяло поглибленому дослідженню реструктуризації, як процесу структурної перебудови бізнесу [8].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3503
  Prefix
  Найбільш відомий бізнес-лідер у світі Джек Уелч з General Electric привернув значну увагу практиків та теоретиків до власних радикальних методів ведення справ, що сприяло поглибленому дослідженню реструктуризації, як процесу структурної перебудови бізнесу
  Exact
  [8]
  Suffix
  . В основу успішної реструктуризації компанії Джек Уелч заклав такі складові:  модернізація традиційної компанії, перетворення її в зразок нової мобільної корпорації, яка стала моделлю для ХХІ століття;  трансформація консервативної корпоративної культури в інноваційну;  привнесення нових цінностей і поглядів, нове розуміння лідерства та ролі корпоративного духу.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4006
  Prefix
  моделлю для ХХІ століття;  трансформація консервативної корпоративної культури в інноваційну;  привнесення нових цінностей і поглядів, нове розуміння лідерства та ролі корпоративного духу. Реструктуризація в Україні є одним із ключових напрямків діяльності будь-якого суб’єкта господарювання в сучасних умовах ринку, цільовим орієнтиром якого є забезпечення ведення успішного бізнесу
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Цей процес має враховувати специфіку діяльності підприємства, стосуватися кожного підрозділу та комплексно охоплювати всі сфери діяльності з стратегічною орієнтацією на досягнення © О.М. Свінцицька, 2017 запланованого результату.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4600
  Prefix
  в цьому контексті розглядається, по-перше, як перетворення діяльності організації (підприємства, компанії), що складається в зміні структури виробництва, активів, пасивів, а також системи управління з метою підвищення стійкості, дохідності, конкурентоздатності, подолання збитковості, загрози банкротства; по-друге, як перетворення організаційної структури управління організацією
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Отже, ключова ціль процесу реструктуризації як стратегічного ресурсу, є адаптація підприємства до зовнішнього середовища шляхом створення відповідних умов для сталого економічного розвитку, оперативного реагування на зовнішні загрози, виробництва конкурентоздатної продукції, при цьому забезпечуючи прибутковість компанії (адаптаційна реструктуризація), що має сенс, оскільки з’являються прин
  (check this in PDF content)

 5. Start
  5239
  Prefix
  (адаптаційна реструктуризація), що має сенс, оскільки з’являються принципово нові технології, підвищуються стандарти якості продукції, змінюються вподобання споживачів, зростає конкуренція, що не дає змоги підприємству зберігати сформовану структуру діяльності тривалий час та змушує максимально швидко та точно підлаштовуватися до виникаючих вимог для утримання та зміцнення позицій на ринку
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Заходи превентивної (адаптаційної) реструктуризації спрямовані на усунення кризових проявів та недопущення банкрутства підприємства шляхом реалізації попереджувальних заходів або системи «лікувальних» заходів» [3, с. 92].
  (check this in PDF content)

 6. Start
  5432
  Prefix
  Заходи превентивної (адаптаційної) реструктуризації спрямовані на усунення кризових проявів та недопущення банкрутства підприємства шляхом реалізації попереджувальних заходів або системи «лікувальних» заходів»
  Exact
  [3, с. 92]
  Suffix
  . Позитивні результати цих заходів досягаються лише при стратегічних підходах до планування процесу реструктуризації, які націлені на досягнення максимально можливих результатів. Перший з таких підходів є доволі стандартним і базується на визначенні набору цілей «верхнього рівня», які є основою для формування стратегії «верхнього рівня» як стратегії розвитку компанії.
  (check this in PDF content)