The 13 reference contexts in paper Нусінов, Шура (2017) “Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства з використанням потенціальних галузевих кластерів // Improvement of economic potential estimation methods for enterprise with potential branch clusters use…” / spz:ztu:ven:112312

 1. Start
  6732
  Prefix
  Портером, означає сконцентровані за географічною ознакою групи фірм, організацій, галузей з визначеними межами (кордонами), всередині яких існують сильні горизонтальні, вертикальні або структурні зв’язки, які ведуть/можуть вести/ спільну роботу, а також які конкурують між собою
  Exact
  [1, с. 256]
  Suffix
  . І хоча перші спроби побудови кластерів М. Портером та його колегами з Гарвардської бізнес-школи здійснювались в основному у географічному напрямі, з подальшим розвитком кластерного підходу в економіці сфера застосування кластерних об’єднань розширювалась та збагачувалась.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  7576
  Prefix
  почали сприймати не тільки як утворення географічного характеру, а і як: групи суб’єктів господарювання, спеціалізованих на певній сфері діяльності; множинність економічних суб’єктів різного функціонального (інфраструктурного) призначення; групи конкурентів або суб’єктів, що ведуть спільну економічну діяльність, спільне управління або спільне інвестування
  Exact
  [3, с. 14]
  Suffix
  . В цьому ж документі також відзначено, що кластери можуть утворюватись як по вертикалі (між виробниками та споживачами), так і по горизонталі (продукти та послуги, що доповнюють один одного; суб’єкти господарювання, що використовують подібні ресурси, технології, а також інші горизонтальні зв’язки подібного характеру [3, с. 14].
  (check this in PDF content)

 3. Start
  7926
  Prefix
  В цьому ж документі також відзначено, що кластери можуть утворюватись як по вертикалі (між виробниками та споживачами), так і по горизонталі (продукти та послуги, що доповнюють один одного; суб’єкти господарювання, що використовують подібні ресурси, технології, а також інші горизонтальні зв’язки подібного характеру
  Exact
  [3, с. 14]
  Suffix
  . На сьогоднішній день у вітчизняній науці починають з’являтися окремі аспекти використання кластерного підходу у процесі дослідження різного виду економічних потенціалів (в основному це потенціал галузі або регіону, потенціал конкурентоспроможності або кластероутворення).
  (check this in PDF content)

 4. Start
  9111
  Prefix
  Суттєвими ознаками кластера науковець вважає розвиток внутрішньої конкуренції і ділової активності компаній у поєднанні зі сприятливими умовами для взаємовигідної співпраці і контрактації, що призводить до зростання рівня потенціалу регіону
  Exact
  [4, с. 95]
  Suffix
  ; - М.Забедюк та О.Балако, визначаючи однією з умов ефективного використання природноресурсного потенціалу регіонів формування кластерів на основі поєднання складових ендогенного потенціалу територіальних ресурсів [6, с. 73]; - В.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  9349
  Prefix
  компаній у поєднанні зі сприятливими умовами для взаємовигідної співпраці і контрактації, що призводить до зростання рівня потенціалу регіону [4, с. 95]; - М.Забедюк та О.Балако, визначаючи однією з умов ефективного використання природноресурсного потенціалу регіонів формування кластерів на основі поєднання складових ендогенного потенціалу територіальних ресурсів
  Exact
  [6, с. 73]
  Suffix
  ; - В.Печаткін, пропонуючи власний підхід до виділення регіональних кластерів та оцінки їх потенціалу, а також інфраструктурної та інноваційної складових регіонального розвитку [8, с.42]; - М.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  9543
  Prefix
  однією з умов ефективного використання природноресурсного потенціалу регіонів формування кластерів на основі поєднання складових ендогенного потенціалу територіальних ресурсів [6, с. 73]; - В.Печаткін, пропонуючи власний підхід до виділення регіональних кластерів та оцінки їх потенціалу, а також інфраструктурної та інноваційної складових регіонального розвитку
  Exact
  [8, с.42]
  Suffix
  ; - М.Войнаренко та Л.Рибчинська, зосереджуючи увагу на ролі кластерної політики у формуванні інноваційного потенціалу регіону. При цьому увага науковців зосереджена на формуванні кластерної моделі економічного розвитку регіону, що у свою чергу може слугувати фактором підвищення рівня потенціалу регіону.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  9980
  Prefix
  При цьому увага науковців зосереджена на формуванні кластерної моделі економічного розвитку регіону, що у свою чергу може слугувати фактором підвищення рівня потенціалу регіону. У даному випадку сформовані галузеві кластери розглядаються як чинник, що позитивно впливає на рівень потенціалу
  Exact
  [9, с. 47–52]
  Suffix
  ; - М.Войнаренко та Л. Богатчик, доводячи, що структуризація внутрішньої системи регіону та виділення субрегіонів відбувається виключно через об’єктивну потребу у специфікації ресурсів, елементів капіталу чи компонентів ринкової інфраструктури, що обумовлено наявністю стійких відтворюючих взаємозв'язків у кластері, які природно виникли на певній території р
  (check this in PDF content)

 8. Start
  10661
  Prefix
  Субрегіональний кластер формується з метою виділення та посилення ринкової оцінки накопиченого на визначеній території економічного потенціалу, що, у свою чергу, дозволяє забезпечити необхідний регіону приріст конкурентоспроможності
  Exact
  [10, с. 173]
  Suffix
  . На важливості штучної кластерної форми організації бізнесу для оцінки та підвищення рівня потенціалу регіону (галузі) та отримання на цій основі синергетичного ефекту, зокрема, наголошують: - В.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  11306
  Prefix
  адаптаційних можливостей підприємств одного кластера на основі більш тісних зв’язків між ними порівняно зі зв’язками з підприємствами інших кластерів, що стає передумовою формування адаптаційного потенціалу галузі, який характеризує можливості отримання додаткових конкурентних переваг та адаптацію агломерації підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища
  Exact
  [11, с. 115]
  Suffix
  ; - Г.Іванченко, зазначаючи, що кластер як стійке партнерство взаємопов’язаних підприємств, може мати потенціал, який перевищує просту суму їх окремих потенціалів. Це збільшення виникає як результат співпраці й ефективного використання можливостей партнерів у тривалому періоді, поєднання кооперації та конкуренції.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  11800
  Prefix
  Це збільшення виникає як результат співпраці й ефективного використання можливостей партнерів у тривалому періоді, поєднання кооперації та конкуренції. На цій основі виникає певний синергетичний ефект кластерів, оскільки підприємства виграють, маючи можливість ділитися позитивним досвідом і знижувати витрати
  Exact
  [13, с. 66]
  Suffix
  ; - Т.Пепа, використовуючи кластерний підхід для формування та підвищення рівня ресурсного потенціалу регіону, що, у свою чергу, є одним із головних кроків на шляху формування оптимальної його структури, створення конкурентних переваг в конкурентному середовищі [14, с. 10]; - Н.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  12078
  Prefix
  кластерів, оскільки підприємства виграють, маючи можливість ділитися позитивним досвідом і знижувати витрати [13, с. 66]; - Т.Пепа, використовуючи кластерний підхід для формування та підвищення рівня ресурсного потенціалу регіону, що, у свою чергу, є одним із головних кроків на шляху формування оптимальної його структури, створення конкурентних переваг в конкурентному середовищі
  Exact
  [14, с. 10]
  Suffix
  ; - Н.Станасюк, формуючи концепцію кластерного розвитку промислового потенціалу на основі реалізації таких етапів: створення галузевих кластерів довкола провідних галузей промисловості; створення інноваційних кластерівта формування відповідного інноваційного середовища в економіці країни [15, с. 117]; - Н.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  12398
  Prefix
  структури, створення конкурентних переваг в конкурентному середовищі [14, с. 10]; - Н.Станасюк, формуючи концепцію кластерного розвитку промислового потенціалу на основі реалізації таких етапів: створення галузевих кластерів довкола провідних галузей промисловості; створення інноваційних кластерівта формування відповідного інноваційного середовища в економіці країни
  Exact
  [15, с. 117]
  Suffix
  ; - Н.Войтович, відзначаючи основним фундаментом зміцнення і ефективного використання ресурсного потенціалу регіонального розвитку формування інтеграційного кластера аграрної галузі, як системи підтримки установ соціального забезпечення та соціальної інтеграції [17, с. 94].
  (check this in PDF content)

 13. Start
  12676
  Prefix
  ; створення інноваційних кластерівта формування відповідного інноваційного середовища в економіці країни [15, с. 117]; - Н.Войтович, відзначаючи основним фундаментом зміцнення і ефективного використання ресурсного потенціалу регіонального розвитку формування інтеграційного кластера аграрної галузі, як системи підтримки установ соціального забезпечення та соціальної інтеграції
  Exact
  [17, с. 94]
  Suffix
  . Формування кластерів (кластерних утворень) на основі штучної кластеризації науковці, між іншим, пов’язують з підвищенням рівня конкурентоспроможності як самого кластера, так і регіону, в якому він утворений.
  (check this in PDF content)