The 3 reference contexts in paper Голівер (2017) “Удосконалення системи органів корпоративного управління шляхом формування тіньового борду // Improvement of system of corporate management organs by forming shadow board” / spz:ztu:ven:112311

 1. Start
  5349
  Prefix
  Як відомо, консервативна стратегія прийняття рішень проявляється у обережній поведінці особи, що приймає рішення, та зводиться до вибору найкращого варіанту з найгірших, а агресивна – у більш радикальній та невиваженій (більш ризикованій) поведінці особи при прийнятті рішень
  Exact
  [1–7]
  Suffix
  . Якщо розглядати діяльність наглядової ради з позиції управлінських рішень, що нею приймаються, то її можна вважати більш консервативною. Це проявляється в тому, що на прийняття рішень може чинити вплив залежність від акціонерів, які їх призначили, а також міра відповідальності за прийняття таких рішень.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  13319
  Prefix
  Формування кадрового резерву вважається складним і тривалим процесом, оскільки підбір якісних кандидатів на вакантні посади є вагомим чинником підвищення ефективності як управлінської праці, так і підприємства в цілому. Дослідження наукових праць з питань кадрового резерву
  Exact
  [8–12]
  Suffix
  показало, що його формування складається з відносно схожих етапів, пов’язаних з такими аспектами, як: визначення ключових посад для підготовки резерву; планування обсягу резерву; підготовка представників кадрового резерву; пошук та оцінка кандидатів; розробка положення про кадровий резерв; оцінка результатів резерву; планування подальшої роботи з резервом [10, с.124].
  (check this in PDF content)

 3. Start
  13695
  Prefix
  кадрового резерву [8–12] показало, що його формування складається з відносно схожих етапів, пов’язаних з такими аспектами, як: визначення ключових посад для підготовки резерву; планування обсягу резерву; підготовка представників кадрового резерву; пошук та оцінка кандидатів; розробка положення про кадровий резерв; оцінка результатів резерву; планування подальшої роботи з резервом
  Exact
  [10, с.124]
  Suffix
  . Провівши аналогію із особливостями формування кадрового резерву, менеджменту підприємства з можливістю формування такого резерву для наглядової ради, доходимо висновку, що саме тіньовий борд, як сформована динамічна структура, найкращим чином дозволяє реалізовувати поставлене завдання підготовки якісних кандидатів до наглядової ради.
  (check this in PDF content)