The 15 reference contexts in paper Бужимська, Оверчук (2017) “Необхідність використання елементів системи контролінгу суб’єктами малого та мікропідприємництва // The need to use elements of controlling system by entities of small and microenterprises” / spz:ztu:ven:112306

 1. Start
  2486
  Prefix
  % підприємств нефінансового сектору економіки у 2014 році складали мікро, малі та середні підприємства (23,3 млн. од., що складає 45 од. на 1 тис. осіб наявного населення), їх внесок у створення валової доданої вартості склав 57,4 %. При цьому 9 з 10 підприємств (93,0 %) є мікропідприємствами (менше 10 найманих працівників), їх внесок у створення валової доданої вартості 20,9 %
  Exact
  [13]
  Suffix
  . В структурі підприємств України за розміром малі підприємства у 2015 році складали 99,2 % (у тому числі суб’єкти мікропідприємництва 96,8 %), при цьому їх кількість дорівнює 1958385 од., що складає менше 8 одиниць на 1 тис. осіб наявного населення [2, с. 31].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2732
  Prefix
  В структурі підприємств України за розміром малі підприємства у 2015 році складали 99,2 % (у тому числі суб’єкти мікропідприємництва 96,8 %), при цьому їх кількість дорівнює 1958385 од., що складає менше 8 одиниць на 1 тис. осіб наявного населення
  Exact
  [2, с. 31]
  Suffix
  . Частка валової доданої вартості створеної суб’єктами малого підприємництва у 2015 р. становила 19,8 %, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва 8,9 % [2, с. 46]. Збитковість операційної діяльності малих підприємств у 2015 р. становила –4,2 %, суб’єктів мікропідприємництва –8,2 % [2, с. 157].
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2904
  Prefix
  за розміром малі підприємства у 2015 році складали 99,2 % (у тому числі суб’єкти мікропідприємництва 96,8 %), при цьому їх кількість дорівнює 1958385 од., що складає менше 8 одиниць на 1 тис. осіб наявного населення [2, с. 31]. Частка валової доданої вартості створеної суб’єктами малого підприємництва у 2015 р. становила 19,8 %, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва 8,9 %
  Exact
  [2, с. 46]
  Suffix
  . Збитковість операційної діяльності малих підприємств у 2015 р. становила –4,2 %, суб’єктів мікропідприємництва –8,2 % [2, с. 157]. Наведені дані безумовно свідчать про низький рівень розвитку малого підприємництва в Україні, як в кількісному аспекті, так і щодо ефективності.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3032
  Prefix
  Частка валової доданої вартості створеної суб’єктами малого підприємництва у 2015 р. становила 19,8 %, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва 8,9 % [2, с. 46]. Збитковість операційної діяльності малих підприємств у 2015 р. становила –4,2 %, суб’єктів мікропідприємництва –8,2 %
  Exact
  [2, с. 157]
  Suffix
  . Наведені дані безумовно свідчать про низький рівень розвитку малого підприємництва в Україні, як в кількісному аспекті, так і щодо ефективності. Вважається, що суб’єкти малого підприємництва, порівняно з великими підприємствами, є більш інноваційноорієнтовані, адаптивні, стійкі у фінансовому плані, оскільки їх діяльність зазвичай не пов’язана із великими фінансовими вкладенням
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4390
  Prefix
  та криза збуту;  відсутність інформаційної та консультативної підтримки малого підприємництва;  формальність покращення стану підприємницького клімату (здійснення реформ у підприємницькому середовищі пов’язується із досягненням певного оціночного показника чи низки показників у міжнародних рейтингах країни поряд з ігноруванням важливих структурних прогалин в економіці)
  Exact
  [3, с. 183]
  Suffix
  . © К.О. Бужимська, А.В. Оверчук, 2017 Крім зазначених факторів, на нашу думку, одним з негативних факторів, що призводить до збиткової діяльності більшості малих підприємств, є недосконалість (а часто і відсутність) системи управління та системи аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, як в сфері поточної операційної діяльності, так і в сфері перспективного розвитку.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  5900
  Prefix
  Останні дослідження, присвячені використанню елементів системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості
  Exact
  [6]
  Suffix
  , системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  5937
  Prefix
  Останні дослідження, присвячені використанню елементів системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами
  Exact
  [11]
  Suffix
  , координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  5969
  Prefix
  Останні дослідження, присвячені використанню елементів системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам
  Exact
  [4]
  Suffix
  , підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  6017
  Prefix
  дослідження, присвячені використанню елементів системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу
  Exact
  [1,8]
  Suffix
  , оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  6068
  Prefix
  системи контролінгу в процесі управління підприємствами нефінансового сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності
  Exact
  [5]
  Suffix
  , використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін. Безумовно, необхідність та доцільність впровадження системи контролінгу на великих та середніх підприємствах не викликає сумнівів, але поза увагою залишається питання використання інструментів контролінгу на підприємствах малого т
  (check this in PDF content)

 11. Start
  6138
  Prefix
  сектору економіки, переважно стосуються удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні
  Exact
  [9]
  Suffix
  , формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін. Безумовно, необхідність та доцільність впровадження системи контролінгу на великих та середніх підприємствах не викликає сумнівів, але поза увагою залишається питання використання інструментів контролінгу на підприємствах малого та мікропідприємництва для підвищення ефективності операційної діяль
  (check this in PDF content)

 12. Start
  6180
  Prefix
  удосконаленню його інструментів, елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації
  Exact
  [12]
  Suffix
  , контролінгу інноваційної діяльності [10] та ін. Безумовно, необхідність та доцільність впровадження системи контролінгу на великих та середніх підприємствах не викликає сумнівів, але поза увагою залишається питання використання інструментів контролінгу на підприємствах малого та мікропідприємництва для підвищення ефективності операційної діяльності, прискорення адекватної реакції на зо
  (check this in PDF content)

 13. Start
  6222
  Prefix
  елементів та окремих складових, а саме: аналізу беззбитковості [6], системі управління витратами [11], координаційним елементам [4], підходам до створення служби контролінгу [1,8], оцінці виробничо-господарської діяльності [5], використанню елементів контролінгу в антикризовому управлінні [9], формуванню контролінгової інформації [12], контролінгу інноваційної діяльності
  Exact
  [10]
  Suffix
  та ін. Безумовно, необхідність та доцільність впровадження системи контролінгу на великих та середніх підприємствах не викликає сумнівів, але поза увагою залишається питання використання інструментів контролінгу на підприємствах малого та мікропідприємництва для підвищення ефективності операційної діяльності, прискорення адекватної реакції на зовнішні зміни, набуття інноваційності, гнуч
  (check this in PDF content)

 14. Start
  13085
  Prefix
  Такий підхід доцільний для суб’єктів мікропідприємництва, але тут виникає питання вартості послуг;  косорсинг – поєднання першого та другого підходів, тобто виконання функцій оперативного контролінгу самостійно, але при необхідності залучення експертів спеціалізованих компаній або зовнішнього консультанта
  Exact
  [1, с. 212-213]
  Suffix
  . Аналітичні процедури, проведення яких передбачають запропоновані нами до впровадження елементи системи контролінгу, з легкістю може виконувати особа, що має освіту молодшого спеціаліста зі спеціальності економічного спрямування, але багато фізичних осіб-підприємців не мають економічної освіти.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  13743
  Prefix
  Тому, на нашу думку, в Україні слід використати досвід розвинутих країн світу щодо створення спеціалізованих консультативних або діагностичних центрів, які готують інформацію на основі наданих суб’єктом підприємництва об’єктивних відомостей щодо організаційних, фінансових, технічних, кадрових та інших аспектів своєї діяльності
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Організація та фінансування таких центрів має покладатися на місцеві органи влади, адже єдиний податок, що сплачують фізичні особи-підприємці, надходить до місцевих бюджетів. Функціонування таких центрів буде сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності малих підприємств, створенню атмосфери довіри між підприємцями та органами місцевої влади, дасть можливість залучи
  (check this in PDF content)