The 8 reference contexts in paper Бояринова (2017) “Інструментарій інтегрування інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку // Tools of integration of innovation-oriented machine-building enterprises in industrial park environment” / spz:ztu:ven:112304

 1. Start
  3386
  Prefix
  Індустріальні парки науковцями вважаються інструментом стимулювання промислового виробництва, залучення інвестицій, збільшення зайнятості населення, вирівнювання рівня економічного розвитку регіонів, які є економічно вигідними як для підприємств, так і для держави
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Вони створюються з метою розвитку бізнесу на противагу технологічним, мета яких полягає в розвитку нових технологій, проведення наукових досліджень, розробок, сприяння інноваційній діяльності [2, с. 267].
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3598
  Prefix
  Вони створюються з метою розвитку бізнесу на противагу технологічним, мета яких полягає в розвитку нових технологій, проведення наукових досліджень, розробок, сприяння інноваційній діяльності
  Exact
  [2, с. 267]
  Suffix
  . В дослідженнях розкриваються основні суб’єкти такого інноваційного утворення, їх ключові фактори успіху й ефективності [2], обґрунтовуються заходи щодо удосконалення створення та функціонування індустріальних парків, зокрема С.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3731
  Prefix
  Вони створюються з метою розвитку бізнесу на противагу технологічним, мета яких полягає в розвитку нових технологій, проведення наукових досліджень, розробок, сприяння інноваційній діяльності [2, с. 267]. В дослідженнях розкриваються основні суб’єкти такого інноваційного утворення, їх ключові фактори успіху й ефективності
  Exact
  [2]
  Suffix
  , обґрунтовуються заходи щодо удосконалення створення та функціонування індустріальних парків, зокрема С.І. Гриценко пропонується створення проміжної організаційної ланки – державної управляючої компанії як акціонерного товариства та організаційна схема створення індустріальних парків в контексті забезпечення сталого розвитку України [3]; висвітлюються основні проблеми їх ро
  (check this in PDF content)

 4. Start
  4084
  Prefix
  Гриценко пропонується створення проміжної організаційної ланки – державної управляючої компанії як акціонерного товариства та організаційна схема створення індустріальних парків в контексті забезпечення сталого розвитку України
  Exact
  [3]
  Suffix
  ; висвітлюються основні проблеми їх розбудови – як зазначає С.І. Лекарь, натепер наявне лише юридичне закріплення індустріальних парків, оскільки реальне їх функціонування залишається невизначеним, і потребує удосконалення нормотворчої бази, а також прийняття законопроекту, що стосується їх оподаткування для подальшого залучення інвесторів [4, с. 83].
  (check this in PDF content)

 5. Start
  4440
  Prefix
  Лекарь, натепер наявне лише юридичне закріплення індустріальних парків, оскільки реальне їх функціонування залишається невизначеним, і потребує удосконалення нормотворчої бази, а також прийняття законопроекту, що стосується їх оподаткування для подальшого залучення інвесторів
  Exact
  [4, с. 83]
  Suffix
  . Однак, потребує розгляду інструментарій інтегрування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку, який би передбачав механізми їх використання як функціональних економічних систем за участі в розвитку підприємств-резидентів.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  5470
  Prefix
  основою дослідження є наукові праці, закони, концепції індустріальних парків; методичною – абстрактно-логічний метод, логічне моделювання, методи аналізу і синтезу, абстрагування, логічних узагальнень. Викладення основного матеріалу. Аналіз видів діяльності та орієнтовних видів промисловості на зареєстрованих індустріальних парках Національного проекту «Індустріальні парки України»
  Exact
  [5; 6]
  Suffix
  дав змогу визначити, що близько 60 % індустріальних парків орієнтовані на створення нових виробничих потужностей, і тільки 40 % закладають у функціональне призначення інноваційну ефективність і дійсно можуть бути використані як інструмент розвитку підприємств машинобудування (табл. 1).
  (check this in PDF content)

 7. Start
  7210
  Prefix
  На разі преференції підлягає імпорт нового обладнання, устаткування та комплектуючих, які не виготовляються в Україні і будуть використовуватись у господарській діяльності учасниками індустріального парку
  Exact
  [13]
  Suffix
  . У разі ж надання преференцій вітчизняним підприємствам в імпортозаміщенні продукції для розвитку підприємств індустріальних парків разом із вкладенням інвестиційних коштів та використанням продуктів, вітчизняне машинобудування матиме синергетичний результат за участі в будівництві підприємств, залученні інвестицій, фінансуванні проектів замовниками.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  8938
  Prefix
  Задоволення економічного інтересу розвитку інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування в процесі функціонування у структурі індустріального парку обґрунтовується його основним призначенням – забезпечення економічного розвитку, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури
  Exact
  [14]
  Suffix
  , а також можливістю інвестиційного супроводу виробництва завдяки залученим інвесторам керуючою компанією парку для його розбудови. Крім того, орієнтованість на високотехнологічні виробництва надає перспективу реалізації продукції за програмою імпортозаміщення, або ж реалізації проектів її доведення до потреб резидентів.
  (check this in PDF content)