The 25 reference contexts in paper Павлова (2017) “Регіональний статистико-економічний аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Житомирській області // Regional statistical and economic analysis of small and medium-sized businesses development in Zhytomyr region” / spz:ztu:ven:112303

 1. Start
  3970
  Prefix
  Законодавством України не передбачено обмежень підприємництва певними видами економічної діяльності, обрання організаційно-правових форм його функціонування як юридичними, так і фізичними особами, котрі пройшли державну реєстрацію
  Exact
  [7]
  Suffix
  . В Україні на кінець 2015 р. налічувалося 343,4 тис. підприємств. З них лише 423 підприємства є великими, тобто мають більше 250 працівників і річний дохід більше 50 млн. євро. Тож, 99,87 % підприємств у країні відносяться до малих і середніх, з них 284,2 тис. одиниць або 82,7 % – це мікропідприємства з кількістю працівників до 10 осіб і річним доходом до 2 млн
  (check this in PDF content)

 2. Start
  4364
  Prefix
  Тож, 99,87 % підприємств у країні відносяться до малих і середніх, з них 284,2 тис. одиниць або 82,7 % – це мікропідприємства з кількістю працівників до 10 осіб і річним доходом до 2 млн. євро
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Це свідчить, що для мікропідприємств сформовані більш привабливі умови ведення бізнесу, які переважно визначаються диференційованим підходом в застосуванні спрощеної системи оподаткування, а також більшою «гнучкістю» мікробізнесу до диверсифікації видів діяльності в кризових умовах.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4888
  Prefix
  бізнесу, які переважно визначаються диференційованим підходом в застосуванні спрощеної системи оподаткування, а також більшою «гнучкістю» мікробізнесу до диверсифікації видів діяльності в кризових умовах. © С.І. Павлова, 2017 Крім того, у 2015 році в Україні налічувалось 1,63 млн. фізичних осіб-підприємців, які представлені діяльністю в сфері середнього та малого бізнесу
  Exact
  [3]
  Suffix
  (відповідно до Господарського кодексу в ред. 22.03.2012 р. фізичні особи-підприємці не можуть бути суб’єктами великого підприємництва). Їх частка у загальній кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання складає 82,6 %. 80 % усіх зайнятих в різних секторах господарською діяльністю в Україні відносяться до сектора малого та середнього підприємництва, з яких 48 % – з
  (check this in PDF content)

 4. Start
  5962
  Prefix
  Найбільша кількість малих і середніх підприємств традиційно зосереджена в найбільших промислових регіонах країни: м. Києві – 25,4 %, Дніпропетровській – 11,2 %, Донецькій – 6,8 %, Харківській – 6,7 %, Львівській – 5,5 %, Київській – 5,5 %, Одеській – 5,2 % областях
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Мале підприємництво є структурним елементом ринкової економіки будь-якої країни. В системі ринкових відносин розвиток малого підприємництва вважається одним із вагомих умов економічного зростання, важливим чинником оптимізації та структуризації ринків, забезпечення еластичності попиту і пропозиції, мобілізації основної маси національних ресурсів, збереження нац
  (check this in PDF content)

 5. Start
  6529
  Prefix
  із вагомих умов економічного зростання, важливим чинником оптимізації та структуризації ринків, забезпечення еластичності попиту і пропозиції, мобілізації основної маси національних ресурсів, збереження національного відтворювального ринкового потенціалу. Історично і логічно цей сектор економіки відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Аналіз останніх досліджень та публікацій. Малий та середній бізнес є невід’ємною частиною економічної діяльності і його розвитку приділялась значна увага. Зокрема, З.Варналій, Г.Васіна, Л.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  6762
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Малий та середній бізнес є невід’ємною частиною економічної діяльності і його розвитку приділялась значна увага. Зокрема, З.Варналій, Г.Васіна, Л.Верховодова, М.Долішній
  Exact
  [14]
  Suffix
  , А.Даниленко, О.Кузьмін, М.Козоріз, В.Мікловда, А.Мельник, С.Мочерний, С.Реверчук, Л.Сімків [16] та інші науковці досліджували різні сторони розвитку малого підприємництва, його роль та значення в економічно розвинених країнах та країнах з перехідною економікою.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  6865
  Prefix
  Малий та середній бізнес є невід’ємною частиною економічної діяльності і його розвитку приділялась значна увага. Зокрема, З.Варналій, Г.Васіна, Л.Верховодова, М.Долішній [14], А.Даниленко, О.Кузьмін, М.Козоріз, В.Мікловда, А.Мельник, С.Мочерний, С.Реверчук, Л.Сімків
  Exact
  [16]
  Suffix
  та інші науковці досліджували різні сторони розвитку малого підприємництва, його роль та значення в економічно розвинених країнах та країнах з перехідною економікою. Починаючи з 1991 р. в Україні постійно вдосконалюється законодавча база регулювання розвитку малого та середнього бізнесу, проводяться дослідження громадськими організаціями, формуються регіональні прог
  (check this in PDF content)

 8. Start
  7457
  Prefix
  з 1991 р. в Україні постійно вдосконалюється законодавча база регулювання розвитку малого та середнього бізнесу, проводяться дослідження громадськими організаціями, формуються регіональні програми розвитку та інші заходи підтримки. Зокрема, можемо назвати Дорожню карту невідкладних реформ у сфері підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 2015–2016 рр.
  Exact
  [5]
  Suffix
  , де представлено стан, основні проблеми, засади і завдання державної політики щодо підтримки малого та середнього підприємництва та заходи щодо її вдосконалення результатом такого дослідження.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  8774
  Prefix
  Житомирська область, займаючи 4,9 % площі від території України та 3,0% чисельності населення виробляє 47198,0 млн. грн. продукції (товарів, послуг), що складає лише 0,9% загальноукраїнського обсягу виробленої продукції
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Згідно статистичних даних (табл. 1) на території Житомирської області станом на кінець 2015 р. зареєстровано 58647 суб’єктів господарювання, з них 11,3 % – це підприємства, а 88,7 % – це фізичні особи-підприємці, зареєстровані у встановленому порядку з метою здійснення підприємницької діяльності.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  10409
  Prefix
  млн. грн. 30183,8 31661,6 37689,4 47198,0 73795,5 в т.ч. малими підприємствами 7787,7 7894,1 9448,5 13318,6 17036,8 у % до загального обсягу 25,8 24,9 25,1 28,2 23,1 Крім цього фізичними особамипідприємцями 6573,6 6308,4 8725,6 11253,3 ... у % до загального обсягу 17,9 16,6 18,8 19,3 ... 1 – дані наведені без урахування результатів діяльності банків Джерело: розраховано на основі
  Exact
  [2, 4, 12]
  Suffix
  Досліджуючи структуру підприємств Житомирської області у 2016 р. за розміром відповідно до класифікації Господарського кодексу України до суб’єктів великого підприємництва відносяться лише 5 підприємств, суб’єкти середнього підприємництва складають 380 одиниць, малих підприємств – 5545 одиниць або 93,5%, при цьому суб’єкти мікропідприємництва налічують 57141 одиницю, або
  (check this in PDF content)

 11. Start
  11071
  Prefix
  Значна частка мікропідприємств вимагає до себе підвищеної увагу з боку державного управління: відповідної освіти, умов провадження діяльності, спрощення податкового навантаження, правового захисту та ін. Лише 7523 особи
  Exact
  [2]
  Suffix
  або 6,6% кількості зайнятих працівників працюють на великих підприємствах. Згідно даних табл. 1 більше половини зайнятих на підприємствах працівників працюють на середніх та малих підприємствах. Зростає частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції і становить 87%, що на 28 в.п. перевищує загальнодержавний
  (check this in PDF content)

 12. Start
  11539
  Prefix
  Зростає частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції і становить 87%, що на 28 в.п. перевищує загальнодержавний показник (59%). Область займає по даному показнику 4 місце по Україні
  Exact
  [13, с. 29]
  Suffix
  . На рис. 1 представлена порівняльна характеристика різних видів підприємств за розміром щодо їх внеску в економічну систему Житомирщини. Бачимо, що лише 0,1 % великих підприємств (у 2016 р. – це 5 підприємств), забезпечують робочими місцями 6,6% зайнятого населення та виробляють 22,1% загального регіонального обсягу продукції.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  12398
  Prefix
  Найбільша частка працездатного населення задіяна на середніх за розміром підприємствах, які мають найбільшу частку обсягів реалізованої продукції. 23,1 % реалізованої продукції (робіт, послуг) припадає на малі підприємства, які за кількістю найбільш численні і складають 93,5% усіх зареєстрованих підприємств. Джерело: представлено на основі
  Exact
  [2]
  Suffix
  Рис. 1. Загальні показники діяльності підприємств Житомирської області у 2016 р. Повертаючись до таблиці 1 можемо відзначити, що протягом 2013 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців зменшилась на 2158 одиниць, але складна економічна ситуація в Україні в 2014 р., підвищення рівня безробіття спонукало людей шукати вихід та самостійно займатися підприємницько
  (check this in PDF content)

 14. Start
  15467
  Prefix
  ,2 Транспорт, складське господарство, H 212 3,8 819,1 4,8 пошта Інформація та телекомунікації J 171 3,1 383,1 2,2 Операції з нерухомим майном L 584 10,5 422,1 2,5 Професійна, наукова та технічна діяльність M 320 5,8 222,5 1,3 Діяльність у сфері адміністративного N 184 3,3 167,1 1,0 та допоміжного обслуговування Інші види діяльності 319,0 5,8 241,4 1,4 Джерело: розраховано за
  Exact
  [2]
  Suffix
  Аналізуючи структуру малих підприємств за видами економічної діяльності та структуру реалізованої продукції можемо побачити, підприємства яких видів економічної діяльності реалізують найбільшу кількість продукції, що свідчить про більш сприятливі умови ведення підприємницької діяльності та вищу прибутковість.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  16848
  Prefix
  Податкові надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого і середнього підприємництва протягом 2015 року становили 4,3 млрд. грн., що на 33 % більше, ніж за 2014 рік. Частка податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від їх діяльності за 2015 рік складала майже 94 %
  Exact
  [9]
  Suffix
  . За 2016 рік ці надходження склали 5,6 млрд. грн., їх питома вага у загальному обсязі податкових надходжень усіх рівнів становить майже 93 % та, зокрема, від малого підприємництва – 2 млрд. грн. або 32,8% загальної суми податкових надходжень [13, с. 30].
  (check this in PDF content)

 16. Start
  17101
  Prefix
  За 2016 рік ці надходження склали 5,6 млрд. грн., їх питома вага у загальному обсязі податкових надходжень усіх рівнів становить майже 93 % та, зокрема, від малого підприємництва – 2 млрд. грн. або 32,8% загальної суми податкових надходжень
  Exact
  [13, с. 30]
  Suffix
  . Отже, малий і середній бізнес, крім наповнення бюджетів усіх рівнів, забезпечує створення нових робочих місць, забезпечує зайнятість працездатного населення і, як наслідок, скорочення кількості людей, які потребують соціальної допомоги.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  18077
  Prefix
  Так, незважаючи на те, що значна частина наукового потенціалу зосереджена на великих компаніях, малі і середні фірми мають поглиблену спеціалізацію і швидше реагують на зміни попиту і пропозиції і тому частіше започатковують розробку і випуск нових товарів
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Малі та середні підприємства задовольняють переважно попит регіональних ринків і змушені йти ризикованішим шляхом, працюючи у неперспективних галузях. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання новітньої техніки вони виступають як дієвий конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій.
  (check this in PDF content)

 18. Start
  19249
  Prefix
  органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій в усіх регіонах країни, спрямовану на створення необхідного комплексу умов розвитку малого підприємництва, а з іншого – соціально-економічні заходи, здійснювані на основі загальнодержавної політики, закріпленої у законодавстві, самими регіонами для досягнення певних регіональних і місцевих цілей та завдань
  Exact
  [11, 16]
  Suffix
  . З метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення його конкурентоспроможності та підвищення ролі у вирішенні завдань соціальноекономічного розвитку області рішенням обласної ради від 19.03.2015 No 1407 прийнята Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на 2015–2016 роки т
  (check this in PDF content)

 19. Start
  19803
  Prefix
  ролі у вирішенні завдань соціальноекономічного розвитку області рішенням обласної ради від 19.03.2015 No 1407 прийнята Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на 2015–2016 роки та рішенням обласної ради від 22.12.2016 No417 затверджена Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017–2020 роки
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Узагальнивши основні положення даної програми можна відмітити усвідомлення органами місцевої влади важливості розвитку малого та середнього бізнесу для регіону, підтримку через розробку низки заходів, програм, проектів та інших ініціатив.
  (check this in PDF content)

 20. Start
  20497
  Prefix
  На даний час в регіоні функціонує 29 центрів з надання адміністративних послуг (протягом 2015 р. центрами надано 245 тисяч адміністративних послуг, у тому числі документи дозвільного характеру)
  Exact
  [9]
  Suffix
  , здійснено передачу частини повноважень від органів Мін’юсту на місця, зокрема, право доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  21441
  Prefix
  Відповідно до проведеного моніторингу, за станом на 01.11.2016 року установами області на електронних торговельних майданчиках розміщено 2690 оголошень про закупівлю товарів, робіт та послуг («допорогові» закупівлі) на загальну суму 118,3 млн. грн., із яких успішно завершено – 1253 на загальну суму 40,6 млн. грн.
  Exact
  [9]
  Suffix
  Сума зекономлених коштів від впровадження системи електронних закупівель склала 7,1 млн. грн. Отже, суб’єкти підприємництва мають змогу активно долучатися до постачання товарів, робіт, послуг для бюджетної сфери.
  (check this in PDF content)

 22. Start
  21987
  Prefix
  З метою розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури на території області з 2014 року функціонує індустріальний парк «Коростень» площею 42,2 га та триває робота щодо облаштування у м. Житомирі індустріального парку «Житомир-Схід» площею 24,7 га. У м. Коростені працює Центр підтримки підприємництва
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Розбудовується відповідна інфраструктура, залучається громадськість до обговорення проблемних питань, проектів розвитку, проводяться інформаційно-консультаційні семінари, тренінги, розповсюджуються інформаційні матеріали для суб’єктів малого і середнього підприємництва тощо.
  (check this in PDF content)

 23. Start
  22942
  Prefix
  , що розглядають питання підприємництва, громадські приймальні, кредитні спілки та їх відділення, інноваційні фонди і компанії, бізнес-центри, бізнес-інкубатор, фонди підтримки підприємництва, фермерства. Але, на превеликий жаль, розвиток малого підприємництва в регіоні пов’язаний із низкою проблем як регіонального так і загальнодержавного рівня, серед яких можна виділити
  Exact
  [10, 16]
  Suffix
  :  недосконалість та нестабільність законодавства у сфері розвитку малого підприємництва, що не дає можливості суб’єктам підприємництва планувати свою діяльність на тривалий період;  нерівноправність відносин суб’єктів малого та середнього підприємництва і органів публічної влади;  непомірний податковий тиск та нестабільність податкового законодавства.
  (check this in PDF content)

 24. Start
  24056
  Prefix
  Слід зазначити, що стан товарного ринку в Україні, на якому діють суб’єкти малого підприємництва, суттєво відрізняється від економічно розвинутих країн. Унікальна система регулювання і підтримки малого бізнесу в Європі включає насамперед усунення адміністративних перешкод, коригування умов фінансування і зміни в соціальній політиці держав
  Exact
  [6, 15]
  Suffix
  . Основними напрямами підтримки малого і середнього підприємництва в Житомирській області визнано [9]: 1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, у т.ч. у сфері надання адміністративних послуг, у регуляторній сфері, у сфері державного нагляду (контролю). 2.
  (check this in PDF content)

 25. Start
  24159
  Prefix
  Унікальна система регулювання і підтримки малого бізнесу в Європі включає насамперед усунення адміністративних перешкод, коригування умов фінансування і зміни в соціальній політиці держав [6, 15]. Основними напрямами підтримки малого і середнього підприємництва в Житомирській області визнано
  Exact
  [9]
  Suffix
  : 1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, у т.ч. у сфері надання адміністративних послуг, у регуляторній сфері, у сфері державного нагляду (контролю). 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. 3.
  (check this in PDF content)