The 12 reference contexts in paper Вигівська, Макарович (2017) “Структурування факторингового бізнесу: облікові аспекти // Structuring factoring business: accounting aspects” / spz:ztu:ven:112268

 1. Start
  2778
  Prefix
  Класифікація факторингових операцій для цілей бухгалтерського обліку надасть можливість точно та достовірно вести облік цих операцій та визначити їх ефективність. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питаннями класифікації факторингу займалися такі вчені, як: О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків
  Exact
  [1]
  Suffix
  , О.Ю. Євсєйкіна [2], І.І. Іваш [3], О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба [10], Я.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  2797
  Prefix
  Класифікація факторингових операцій для цілей бухгалтерського обліку надасть можливість точно та достовірно вести облік цих операцій та визначити їх ефективність. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питаннями класифікації факторингу займалися такі вчені, як: О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків [1], О.Ю. Євсєйкіна
  Exact
  [2]
  Suffix
  , І.І. Іваш [3], О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба [10], Я.О. Чапічадзе [12].
  (check this in PDF content)

 3. Start
  2813
  Prefix
  Класифікація факторингових операцій для цілей бухгалтерського обліку надасть можливість точно та достовірно вести облік цих операцій та визначити їх ефективність. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питаннями класифікації факторингу займалися такі вчені, як: О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків [1], О.Ю. Євсєйкіна [2], І.І. Іваш
  Exact
  [3]
  Suffix
  , О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба [10], Я.О. Чапічадзе [12]. Однак, множина видів факторингу та їх різноманітність ускладнює можливість побудови затребуваного інформаційного забезпечення управління діяльністю факторингової компанії (факторинговим бізнесом) в умо
  (check this in PDF content)

 4. Start
  2832
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації. Питаннями класифікації факторингу займалися такі вчені, як: О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків [1], О.Ю. Євсєйкіна [2], І.І. Іваш [3], О.М. Левченко
  Exact
  [4]
  Suffix
  , В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба [10], Я.О. Чапічадзе [12]. Однак, множина видів факторингу та їх різноманітність ускладнює можливість побудови затребуваного інформаційного забезпечення управління діяльністю факторингової компанії (факторинговим бізнесом) в умовах ризику.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  2849
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації. Питаннями класифікації факторингу займалися такі вчені, як: О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків [1], О.Ю. Євсєйкіна [2], І.І. Іваш [3], О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко
  Exact
  [5]
  Suffix
  , С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба [10], Я.О. Чапічадзе [12]. Однак, множина видів факторингу та їх різноманітність ускладнює можливість побудови затребуваного інформаційного забезпечення управління діяльністю факторингової компанії (факторинговим бізнесом) в умовах ризику.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  2871
  Prefix
  Питаннями класифікації факторингу займалися такі вчені, як: О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків [1], О.Ю. Євсєйкіна [2], І.І. Іваш [3], О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова
  Exact
  [6]
  Suffix
  , О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба [10], Я.О. Чапічадзе [12]. Однак, множина видів факторингу та їх різноманітність ускладнює можливість побудови затребуваного інформаційного забезпечення управління діяльністю факторингової компанії (факторинговим бізнесом) в умовах ризику.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  2891
  Prefix
  Питаннями класифікації факторингу займалися такі вчені, як: О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків [1], О.Ю. Євсєйкіна [2], І.І. Іваш [3], О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова
  Exact
  [7]
  Suffix
  , О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба [10], Я.О. Чапічадзе [12]. Однак, множина видів факторингу та їх різноманітність ускладнює можливість побудови затребуваного інформаційного забезпечення управління діяльністю факторингової компанії (факторинговим бізнесом) в умовах ризику.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  2912
  Prefix
  Питаннями класифікації факторингу займалися такі вчені, як: О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків [1], О.Ю. Євсєйкіна [2], І.І. Іваш [3], О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук
  Exact
  [8]
  Suffix
  , О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба [10], Я.О. Чапічадзе [12]. Однак, множина видів факторингу та їх різноманітність ускладнює можливість побудови затребуваного інформаційного забезпечення управління діяльністю факторингової компанії (факторинговим бізнесом) в умовах ризику.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  2948
  Prefix
  Шпаргало, Т.Я. Андрейків [1], О.Ю. Євсєйкіна [2], І.І. Іваш [3], О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Н.В. Тараба [10], Я.О. Чапічадзе [12]. Однак, множина видів факторингу та їх різноманітність ускладнює можливість побудови затребуваного інформаційного забезпечення управління діяльністю факторингової компанії (факторинговим бізнесом) в умовах ризику.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  2966
  Prefix
  Андрейків [1], О.Ю. Євсєйкіна [2], І.І. Іваш [3], О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Я.О. Чапічадзе [12]. Однак, множина видів факторингу та їх різноманітність ускладнює можливість побудови затребуваного інформаційного забезпечення управління діяльністю факторингової компанії (факторинговим бізнесом) в умовах ризику.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  2987
  Prefix
  Євсєйкіна [2], І.І. Іваш [3], О.М. Левченко [4], В.П. Ляшко [5], С.В. Науменкова [6], О.В. Орлова [7], О.І. Пальчук [8], О.І. Ступницький, В.М. Коверда [9], Н.В. Тараба [10], Я.О. Чапічадзе
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Однак, множина видів факторингу та їх різноманітність ускладнює можливість побудови затребуваного інформаційного забезпечення управління діяльністю факторингової компанії (факторинговим бізнесом) в умовах ризику.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  3891
  Prefix
  Як зазначає В.Ценів, будь-яка класифікація має відповідати таким основним вимогам: поділ множин на групи має здійснюватися за однією ознакою; підмножини, на які ділиться множина не повинні перетинатися чи мати спільні елементи; кожен елемент множини повинен належати лише до однієї підмножини
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Систематизувавши існуючі підходи до класифікації факторингу, можна зробити висновок, що вище наведені класифікації не відповідають інформаційним потребам управління ризиками факторингового бізнесу, оскільки майже у всіх видових переліках відсутні класифікаційні ознаки і система підпорядкованих сутнісних характеристик факторингу для цілей обліково-аналітичного управління діяльні
  (check this in PDF content)