The 4 reference contexts in paper Загоровська, Кучменко (2017) “Інвестиційні ризики в економічній системі підприємства // Investment risks in the economic system of enterprise” / spz:ztu:ven:106402

 1. Start
  6183
  Prefix
  Таким чином, високо ризикована інвестиція може дійсно принести великі втрати, але, з іншого боку, може бути джерелом прибутку. Ризиковану інвестицію інвестор вибирає тоді, коли премія за ризик його задовольнить
  Exact
  [10, с. 154]
  Suffix
  . Під час дослідження та огляду економічної літератури з даного питання можна побачити, що кожен автор наводить власні класифікаційні ознаки інвестиційного ризику. Розглянемо класифікації, які можна зустріти найчастіше: за видами; за сферою прояву; за характером прояву в часі; за ступенем передбачуваності; за джерелами виникнення та видами витрат та багато інших [2, с. 247, 336; 3, с. 105;
  (check this in PDF content)

 2. Start
  7047
  Prefix
  в різні проекти, то вони враховують той факт, що прибутки в майбутньому мають бути досить високими, а ризик неотримання коштів на останньому етапі життєвого циклу проекту має бути низьким. Рівень прибутковості від вкладання інвестицій має бути таким, щоб змусити інвестора вкласти кошти, незважаючи на існуючий ризик. Тобто кожен інвестор в майбутньому хоче отримати премію за ризик
  Exact
  [5, с. 172]
  Suffix
  . Існує безліч видів ризику, що спричинені різними факторами, або які зачіпають інвестиції різного ступеня. Деякі фактори впливають на більшість інвестицій і називаються системними ризиками. Інші ризики, такі як ризики сектора, впливають лише на конкретний сектор економіки.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  11009
  Prefix
  Ризик ліквідності означає, що інвестиції не можуть бути швидко продані за розумною ціною. Нерухомість, наприклад, є неліквідною інвестицією, оскільки її продаж займе багато часу, якщо вона не продається нижче ринкової вартості
  Exact
  [4, с. 24]
  Suffix
  . Ринкова економіка побудована таким чином, що будь-які рішення суб’єкта господарювання супроводжує певний ризик. Більшою мірою дана особливість стосується інвестиційних рішень, наслідки прийняття яких позначаються на діяльності суб’єкта господарювання протягом досить тривалого часового періоду.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  12261
  Prefix
  Існують такі найбільш загальні закономірності, що відображають взаємний зв’язок між прийнятним ризиком та очікуваною прибутковістю діяльності інвестора: якщо внески більш ризиковані, то прибутковість, як правило, буде більш висока; при зростанні доходу зменшується ймовірність його отримання, в той час, як певний мінімально гарантований дохід може бути отриманий практично без ризику
  Exact
  [1, с. 134]
  Suffix
  . У багатьох компаніях фінансовий результат залежить від змін цін на фінансових та товарних ринках. Якщо в компанії весь прибуток переважно залежить від коливання валютних курсів, цін на сировину та процентних ставок, це означає, що компанія значною мірою схильна до фінансових ризиків.
  (check this in PDF content)