The 34 reference contexts in paper Кулаковський (2017) “Когнітивний підхід у вивченні феномену підприємця // Cognitive approach in studying of entrepreneur phenomenon” / spz:ztu:ven:106395

 1. Start
  3614
  Prefix
  Безумовно, дані фактори вкрай негативно впливають на можливість ведення підприємництва, однак, вони не можуть бути абсолютним поясненням ситуації, що склалась. За такої ж частки малих та середніх підприємств (99,8 %) КНР в рейтингу Ведення бізнесу знаходиться на 78 місці
  Exact
  [20]
  Suffix
  і випереджає Україну лише на два пункти, однак частка малих та середніх підприємств у ВВП КНР – 55 % [5]. Не заперечуючи важливість інвайроментальних факторів, все ж варто зазначити, що успіх підприємницької діяльності значно залежить від суб’єкта підприємництва – підприємця.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3700
  Prefix
  За такої ж частки малих та середніх підприємств (99,8 %) КНР в рейтингу Ведення бізнесу знаходиться на 78 місці [20] і випереджає Україну лише на два пункти, однак частка малих та середніх підприємств у ВВП КНР – 55 %
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Не заперечуючи важливість інвайроментальних факторів, все ж варто зазначити, що успіх підприємницької діяльності значно залежить від суб’єкта підприємництва – підприємця. Виведення країни з глибокої кризи неможливе без появи достатньої кількості людей, спроможних до ведення успішної підприємницької діяльності.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  4900
  Prefix
  На сьогодні все більшої популярності в дослідженні феномену підприємця отримує когнітивний підхід. Як основу даного підходу можна зазначити фундаментальні дослідження в галузі інтелекту, що зробила М.Л. Смульсон
  Exact
  [7]
  Suffix
  . А також її дослідження ментальних моделей як внутрішнього психологічного механізму інтерпретаційного процесу та результату суб’єктивного відображення й інтерпретації власного досвіду або досвіду групи, популяції, суспільства, продукту діяльності інтегрованого інтелекту.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  5345
  Prefix
  Неабияким фактором, що впливає на успішність підприємця, є уміння під час ділових стосунків з партнерами та іншими третіми особами усвідомлено розуміти внутрішній світ та емоційній стан іншої людини
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Заслуговують на увагу методологічні розробки в сфері когнітивної психології С.Д. Максименка та І.Д. Пасічника [4]. Також варто відзначити роботи іноземних вчених: К.Вандерхейдена, Д.Букенога, Х.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  5453
  Prefix
  Неабияким фактором, що впливає на успішність підприємця, є уміння під час ділових стосунків з партнерами та іншими третіми особами усвідомлено розуміти внутрішній світ та емоційній стан іншої людини [1]. Заслуговують на увагу методологічні розробки в сфері когнітивної психології С.Д. Максименка та І.Д. Пасічника
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Також варто відзначити роботи іноземних вчених: К.Вандерхейдена, Д.Букенога, Х.Ванден Брока, Л.В. Бусніца, Дж.Б. Барні, Р.А. Барона та С.Н. Галіо, Д.Макклілланда, А.Ньюела та інших. Мета дослідження.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  6671
  Prefix
  Однак, проведені подальші дослідження особистісних характеристик не привели до успіху, і потреба в досягненні залишається єдиною із них, що має переконливу кореляцію з початком підприємницької діяльності та підприємницьким успіхом
  Exact
  [3, 31]
  Suffix
  . Абсолютною поразкою завершились спроби виявити певні специфічні вроджені чи набуті особистісні риси, які б пояснювали схильність до підприємництва. Результати даного напряму досліджень влучно описав Біл Гартнер, зазначивши, що та вражаюча кількість необхідних для підприємницького успіху психологічних рис, які вчені приписують підприємцю, не може вмістити одна особа, це щось більше за саме жи
  (check this in PDF content)

 7. Start
  7026
  Prefix
  Результати даного напряму досліджень влучно описав Біл Гартнер, зазначивши, що та вражаюча кількість необхідних для підприємницького успіху психологічних рис, які вчені приписують підприємцю, не може вмістити одна особа, це щось більше за саме життя
  Exact
  [23]
  Suffix
  . Подальші пошуки джерел підприємницького успіху привели дослідників до використання надбань когнітивної психології. Когнітивна теорія стверджує, що вирішення проблем, як то формування підприємницької ідеї, розробка стратегії досягнення підприємницького успіху, оцінка альтернатив та ризиків, приймає форму алгоритмів – правил, які не обов’язково розуміти, але які обіцяють рішення, або евристик
  (check this in PDF content)

 8. Start
  7639
  Prefix
  Також рішення може бути результатом роботи інтуїції, раптового усвідомлення взаємозв’язку. Новий напрямок когнітивна наука отримала в 1958 році, коли психолог Аллен Ньюел (Allen Newell) та програміст Херберт А.Саймон (Herbert A.Simon)
  Exact
  [32]
  Suffix
  висунули припущення, що людський розум можна розглядати як систему обробки інформації, що нагадує комп’ютер. Діяльність такої системи може бути описана за допомогою деталізованої програми, визначеної в термінах елементарних інформаційних процесів [17].
  (check this in PDF content)

 9. Start
  7860
  Prefix
  напрямок когнітивна наука отримала в 1958 році, коли психолог Аллен Ньюел (Allen Newell) та програміст Херберт А.Саймон (Herbert A.Simon) [32] висунули припущення, що людський розум можна розглядати як систему обробки інформації, що нагадує комп’ютер. Діяльність такої системи може бути описана за допомогою деталізованої програми, визначеної в термінах елементарних інформаційних процесів
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Модель розумової діяльності, за якої діяльність людського розуму ототожнюється з діяльністю комп’ютера, отримала свій розвиток в багатьох подальших психологічних дослідженнях. Прихильники даного підходу розробили моделі когнітивних процесів, згідно з якими люди, подібно до комп’ютерів, кодують символьні вхідні дані, перекодовують їх, приймають рішення щодо них, зберігають якусь їх частку в п
  (check this in PDF content)

 10. Start
  8265
  Prefix
  Прихильники даного підходу розробили моделі когнітивних процесів, згідно з якими люди, подібно до комп’ютерів, кодують символьні вхідні дані, перекодовують їх, приймають рішення щодо них, зберігають якусь їх частку в пам’яті і, на кінець, декодують та видають символьні вихідні дані
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Для когнітивних психологів комп’ютер став не лише моделлю, а й інструментом, за допомогою якого можна перевірити розроблені теорії. На сьогодні вдалося розробити програми, які можуть «навчатися», «розпізнавати» об’єкти, реорганізовувати знання, проводити аналогії.
  (check this in PDF content)

 11. Start
  8960
  Prefix
  Відповідаючи на це питання автори серед особливостей людського пізнання виділяють випадки інсайту, що більше нагадує «стрибок», ніж логічно впорядковані кроки. На основі цього Р.Фрейджер та Дж.Фейдимен стверджують, що на сьогодні процес діяльності людського мозку за допомогою комп’ютера механічно не відтворити
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Спираючися на відкриття Аарона Бека [15] про наявність другого потоку думок, що протікає паралельно свідомим думкам, про які сповіщає досліджуваний, Р.Фрейджер та Дж.Фейдимен припускають, що можливо цей другий потік є аналогом фройдівського підсвідомого.
  (check this in PDF content)

 12. Start
  8995
  Prefix
  Відповідаючи на це питання автори серед особливостей людського пізнання виділяють випадки інсайту, що більше нагадує «стрибок», ніж логічно впорядковані кроки. На основі цього Р.Фрейджер та Дж.Фейдимен стверджують, що на сьогодні процес діяльності людського мозку за допомогою комп’ютера механічно не відтворити [8]. Спираючися на відкриття Аарона Бека
  Exact
  [15]
  Suffix
  про наявність другого потоку думок, що протікає паралельно свідомим думкам, про які сповіщає досліджуваний, Р.Фрейджер та Дж.Фейдимен припускають, що можливо цей другий потік є аналогом фройдівського підсвідомого.
  (check this in PDF content)

 13. Start
  9515
  Prefix
  Пономарьов Я.А. висунув гіпотезу, що рішення творчих задач проходить низку послідовних стадій: від добре контрольованих і усвідомлюваних процесів оперування на рівні алгоритмів до неусвідомлюваних, інтуїтивних процесів з подальшим поверненням до рівня логічних операцій після знаходження принципу рішення розв’язання?
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Саме у когнітивних процесах, що виходять за межі усвідомленого алгоритмізованого мислення, може бути віднайдено ключ до розуміння феномену підприємця. Канеман Даніель, один із фундаторів психологічної економічної теорії і поведінкових фінансів, в яких об’єднані економіка і когнітивістика, для пояснення ірраціональності ставлення людини до ризику в прийнятті рішень і в управлінні своєю повед
  (check this in PDF content)

 14. Start
  9948
  Prefix
  Канеман Даніель, один із фундаторів психологічної економічної теорії і поведінкових фінансів, в яких об’єднані економіка і когнітивістика, для пояснення ірраціональності ставлення людини до ризику в прийнятті рішень і в управлінні своєю поведінкою, спільно з Амосом Тверські розробили модель когнітивної евристики та когнітивних упереджень
  Exact
  [27]
  Suffix
  . Тверські та Канеман пояснюють відмінності у судженнях та прийнятті рішень в термінах евристики. Евристика використовує ментальні «спрямлення шляхів», які надають швидку оцінку ймовірності виникнення непередбачуваних подій.
  (check this in PDF content)

 15. Start
  10272
  Prefix
  Евристика використовує ментальні «спрямлення шляхів», які надають швидку оцінку ймовірності виникнення непередбачуваних подій. Особливістю її є те, що евристика значно економить час та когнітивні ресурси, але час від часу призводить до «значних та систематичних помилок»
  Exact
  [25]
  Suffix
  . Відповідно до даної теорії люди використовують евристичні методи в процесі прийняття рішень. Евристичні методи дають можливість вирішення низки задач, в яких людина не може застосувати точний та технічний алгоритм пошуку рішення.
  (check this in PDF content)

 16. Start
  11703
  Prefix
  Упередження при судженнях чи прийнятті рішень також можуть спричинятися особливостями мотивації, наприклад «прийняттям бажаного за дійсне». Людина, здійснюючи підприємницьку діяльність, неодмінно стикається з полем невизначеності – недостатнім об’ємом інформації та ресурсів, необхідних для прийняття виваженого раціонального рішення
  Exact
  [2]
  Suffix
  . За таких умов стає неможливим алгоритмізований процес вирішення завдань і саме використання евристики починає відігравати вирішальну роль в прискоренні і спрощенні процесу прийняття рішень [12]. Барон Р.
  (check this in PDF content)

 17. Start
  11872
  Prefix
  Людина, здійснюючи підприємницьку діяльність, неодмінно стикається з полем невизначеності – недостатнім об’ємом інформації та ресурсів, необхідних для прийняття виваженого раціонального рішення [2]. За таких умов стає неможливим алгоритмізований процес вирішення завдань і саме використання евристики починає відігравати вирішальну роль в прискоренні і спрощенні процесу прийняття рішень
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Барон Р.А. стверджує, що такі умови максимізують вплив когнітивних упереджень. До них можна віднести високі рівні невизначеності, новизни, дефіциту часу, інформаційного перевантаження та емоційного напруження [13].
  (check this in PDF content)

 18. Start
  12061
  Prefix
  Барон Р.А. стверджує, що такі умови максимізують вплив когнітивних упереджень. До них можна віднести високі рівні невизначеності, новизни, дефіциту часу, інформаційного перевантаження та емоційного напруження
  Exact
  [13]
  Suffix
  . На сьогодні встановлено значний перелік когнітивних упереджень, що притаманні підприємцям. Одним із них є ефект надмірної впевненості, за якого суб’єктивна впевненість людини в її судженнях значно переважає об’єктивну точність даних суджень.
  (check this in PDF content)

 19. Start
  12545
  Prefix
  Саме цим, можна пояснити здатність підприємця приймати рішення, ігноруючи тиск критики та дефіцит інформації. Даний ефект, відповідно до Дж.Е. Руссо та П.Дж. Х.Шумейкера може бути результатом «евристики доступності», «ефекту якорування», «підтверджувального упередження» та «упередження погляду у минуле»
  Exact
  [33]
  Suffix
  . «Евристика доступності», за визначенням А.Тверскі і Д.Канемана – це інтуїтивний процес, у якому людина «оцінює частоту або можливість події за легкістю, з якою приклади або випадки спливають у пам’яті», тобто, легше пригадуються [25].
  (check this in PDF content)

 20. Start
  12747
  Prefix
  «Евристика доступності», за визначенням А.Тверскі і Д.Канемана – це інтуїтивний процес, у якому людина «оцінює частоту або можливість події за легкістю, з якою приклади або випадки спливають у пам’яті», тобто, легше пригадуються
  Exact
  [25]
  Suffix
  . Ефект «якорювання» відображує тенденцію людей покладатися на інформацію, що була першою отримана в умовах вирішення задачі. Відповідно до Амоса Тверські та Даніеля Канемана люди оцінюють усе, спираючись на певну величину, своєрідну точку відліку.
  (check this in PDF content)

 21. Start
  13440
  Prefix
  Підтверджувальне упередження – це тенденція шукати або інтерпретувати інформацію таким чином, щоб вона підтверджувала власні переконання або гіпотези, а також схильність ігнорувати інформацію, що суперечить переконанню
  Exact
  [29]
  Suffix
  . Упередження погляду у минуле – це тенденція бачити минулі події як такі, що були більш передбачуваними ніж вони були насправді. Важливо зазначити, що дані когнітивні упередження, в контексті підприємництва, не варто розглядати як щось негативне, оскільки вони дозволяють економити ресурси при прийнятті рішень.
  (check this in PDF content)

 22. Start
  13856
  Prefix
  Важливо зазначити, що дані когнітивні упередження, в контексті підприємництва, не варто розглядати як щось негативне, оскільки вони дозволяють економити ресурси при прийнятті рішень. Здатність підприємців приймати швидкі рішення та діяти в умовах дефіциту інформації може бути пояснено також «вірою в закон малих чисел»
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Підприємці схильні переоцінювати здатність малих вибірок інформації відображати генеральну сукупність. І хоча «віра в закон малих чисел» може призводити до значних помилок, водночас, вона дозволяє підприємцям діяти в умовах, які можуть бути розцінені іншими, як занадто ризиковані.
  (check this in PDF content)

 23. Start
  14449
  Prefix
  Хаутон та K.Аквіно у своїх дослідженнях щодо готовності та бажання індивідів розпочати підприємницьку діяльність, знайшли докази того, що особам, схильним до підприємницької діяльності, притаманні віра в закон малих чисел та ілюзія контролю (тенденція людей вірити, що вони можуть контролювати або, принаймні, впливати на результати подій, на які вони насправді впливати не можуть)
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Як і віра в закон малих чисел ілюзія контролю знижує рівень суб’єктивного сприйняття ризику. Ілюзія контролю є важливою в підприємницькій діяльності через два основних фактори. Поперше, в умовах підприємницької діяльності важко чітко розмежувати відносну роль у результаті навичок, здібностей та простого везіння.
  (check this in PDF content)

 24. Start
  15235
  Prefix
  Вплив ілюзії контролю на поведінку підприємця проявляється також у недооцінці реакції конкурентів на їхні дії. Заяк Е.Дж. та М.Базерман зазначають, що когнітивні упередження призводять до впевненості підприємців в тому, що реакція конкурентів не вплине на шанси досягнути успіху
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Бузенітс Л. та Дж.Барні у своєму дослідженні стартапів підприємців отримали результати, що засвідчують те, що підприємці схильні до надмірної впевненості та схильні використовувати евристику репрезентативності [12].
  (check this in PDF content)

 25. Start
  15425
  Prefix
  Бузенітс Л. та Дж.Барні у своєму дослідженні стартапів підприємців отримали результати, що засвідчують те, що підприємці схильні до надмірної впевненості та схильні використовувати евристику репрезентативності
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Евристика репрезентативності, відповідно до Амоса Тверскі і Даніеля Канемана, це схильність людини висувати інтуїтивні оцінки на підставі сформованих стереотипів, нехтуючи при цьому іншою важливою інформацією, поданою в умові задачі.
  (check this in PDF content)

 26. Start
  15679
  Prefix
  Евристика репрезентативності, відповідно до Амоса Тверскі і Даніеля Канемана, це схильність людини висувати інтуїтивні оцінки на підставі сформованих стереотипів, нехтуючи при цьому іншою важливою інформацією, поданою в умові задачі. Підприємцям також властиве упередження оптимізму
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Це тенденція бути надмірно оптимістичним, переоцінюючи можливість сприятливого розвитку події. Відповідно до С.Тейлора та Дж.Брауна упередження оптимізму має такі базові форми: надмірно позитивна самооцінка, надмірний оптимізм, надмірний оптимізм щодо майбутніх планів та подій та надмірний оптимізм, породжений ілюзією контролю [16].
  (check this in PDF content)

 27. Start
  15974
  Prefix
  Відповідно до С.Тейлора та Дж.Брауна упередження оптимізму має такі базові форми: надмірно позитивна самооцінка, надмірний оптимізм, надмірний оптимізм щодо майбутніх планів та подій та надмірний оптимізм, породжений ілюзією контролю
  Exact
  [16]
  Suffix
  . На процес евристики, також, впливає настрій. Що було відображено у «моделі множинних процесів» [21]. Складність та невизначеність підприємницької діяльності підвищує роль настрою в процесі прийняття рішень.
  (check this in PDF content)

 28. Start
  16061
  Prefix
  Відповідно до С.Тейлора та Дж.Брауна упередження оптимізму має такі базові форми: надмірно позитивна самооцінка, надмірний оптимізм, надмірний оптимізм щодо майбутніх планів та подій та надмірний оптимізм, породжений ілюзією контролю [16]. На процес евристики, також, впливає настрій. Що було відображено у «моделі множинних процесів»
  Exact
  [21]
  Suffix
  . Складність та невизначеність підприємницької діяльності підвищує роль настрою в процесі прийняття рішень. У позитивному настрої люди більш оптимістично ставляться до подій та їх наслідків, відповідно змінюється їх суб’єктивне сприйняття ризику [26].
  (check this in PDF content)

 29. Start
  16280
  Prefix
  Складність та невизначеність підприємницької діяльності підвищує роль настрою в процесі прийняття рішень. У позитивному настрої люди більш оптимістично ставляться до подій та їх наслідків, відповідно змінюється їх суб’єктивне сприйняття ризику
  Exact
  [26]
  Suffix
  . На евристику, особливо при виборі підприємницької ідеї [2], впливає самоефективність, яка полягає у рівні впевненості в своїй здатності успішно впоратися з завданнями різного рівня складності. Існують докази існування позитивної кореляції між рівнем самоефективності та рішенням розпочати підприємницьку діяльність [19].
  (check this in PDF content)

 30. Start
  16333
  Prefix
  У позитивному настрої люди більш оптимістично ставляться до подій та їх наслідків, відповідно змінюється їх суб’єктивне сприйняття ризику [26]. На евристику, особливо при виборі підприємницької ідеї
  Exact
  [2]
  Suffix
  , впливає самоефективність, яка полягає у рівні впевненості в своїй здатності успішно впоратися з завданнями різного рівня складності. Існують докази існування позитивної кореляції між рівнем самоефективності та рішенням розпочати підприємницьку діяльність [19].
  (check this in PDF content)

 31. Start
  16562
  Prefix
  На евристику, особливо при виборі підприємницької ідеї [2], впливає самоефективність, яка полягає у рівні впевненості в своїй здатності успішно впоратися з завданнями різного рівня складності. Існують докази існування позитивної кореляції між рівнем самоефективності та рішенням розпочати підприємницьку діяльність
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Рівень самоефективності також впливає на бізнес-стратегію підприємця та рівень її реалізації. Самоефективність близько пов’язана з концепцією внутрішнього фокусу контролю [11]. Люди з високим рівнем самоефективності схильні вірити, що вони здатні успішно впоратися з викликами діяльності по мірі їх виникнення.
  (check this in PDF content)

 32. Start
  16719
  Prefix
  Існують докази існування позитивної кореляції між рівнем самоефективності та рішенням розпочати підприємницьку діяльність [19]. Рівень самоефективності також впливає на бізнес-стратегію підприємця та рівень її реалізації. Самоефективність близько пов’язана з концепцією внутрішнього фокусу контролю
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Люди з високим рівнем самоефективності схильні вірити, що вони здатні успішно впоратися з викликами діяльності по мірі їх виникнення. Вони схильні ставити перед собою більш складні завдання та менш схильні відступати при виникненні перешкод.
  (check this in PDF content)

 33. Start
  17073
  Prefix
  Вони схильні ставити перед собою більш складні завдання та менш схильні відступати при виникненні перешкод. Зазначене робить таких людей більш успішними в досягненні позитивних результатів, однак робить їх і більш вразливими до помилок, спричинених надмірним оптимізмом
  Exact
  [24]
  Suffix
  . Кореляція між рівнем самоефективності та існуючим рівнем здібностей, навичок і можливостей далеко не завжди є прямою. Так, люди, що наділені усіма необхідними внутрішніми та зовнішніми ресурсами для вирішення задачі, можуть мати низький рівень самоефективності і, відповідно, не зважитись розпочати підприємницьку діяльність, в той час як люди, з браком таких ресурсів та високим рівень самоеф
  (check this in PDF content)

 34. Start
  18781
  Prefix
  Внутрішня мотивація – це мотивація до діяльності, мета якої – сама діяльність (діяльність цікава, яка приносить задоволення), тобто перше місце посідає не отримання прибутку (основна мета підприємницької діяльності), а бажання робити те, що насправді цікаво [36]. Більше того, внутрішня мотивація є більш ефективною у народженні креативності
  Exact
  [9]
  Suffix
  , що надає підприємцю значні переваги у вирішенні поточних та довгострокових завдань. Внутрішня мотивація значно залежить від складності та наявних можливостей, та, відповідно, від рівня самоефективності.
  (check this in PDF content)