The 6 reference contexts in paper Кубатко (2017) “Методика оцінки рівня синхронізації та однорідності флуктуацій еколого-економічного розвитку // Synchronization and uniformity assessment of economic and environmental fluctuations” / spz:ztu:ven:106384

 1. Start
  8446
  Prefix
  Передумовою використання методики узгоджень фазових переходів є ідентифікація поворотних (критичних) точок і відповідних фаз циклу за аналізований період. Виявлені та проідентифіковані фази трансформуються в бінарні ряди нулів та одиниць (1; 0), де фазі рецесії чи спаду відповідає бінарна величина «1», а експансії – «0». Наприклад, у роботі
  Exact
  [1]
  Suffix
  запропоновано таку формулу для вимірювання міри узгодження циклічності розвитку: Iit= ∑ [ Sit Sjt + (1-Sit )(1-Sjt )]/T ( 1 ) де, Sit = 1 для t = 1,.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  10107
  Prefix
  Крім фазових розривів в емпіричних дослідженнях, часто виявляються структурні розриви в циклічності економічних показників (рис. 2.) Перед тим як перейти до дослідження узгодженості фазового розвитку економічних систем, необхідно розглянути питання ідентифікації критичних значень фаз зростання та спадання. В праці
  Exact
  [2, с. 133]
  Suffix
  пік динаміки макроекономічних показників розглядається як ситуація, де два попередні (квартальні) значення динаміки показників в час t продовжувалися спаданням ct+1 ˂ ct ˃ ct-1 ˃ ct-2. Так само «дно» рецесії визначається як ct+1 ˃ ct ˂ ct-1 ˂ ct-2. екон. система Аекон. система Б час, t Рис. 1.
  (check this in PDF content)

 3. Start
  11788
  Prefix
  З точки зору узгодженості флуктуацій часової динаміки економічних показників немає різниці, які значення персистентності виявлені в часових рядах, головне, щоб вони були порівнюваними та однорідними в межах досліджуваних економічних систем. У праці
  Exact
  [3]
  Suffix
  запропонований індекс синхронізації флуктуацій економічних показників (формула 2 ): 휑(푡)= 1 푛∑ 푔푖(푡)푔푟(푡) |푔푖(푡)푔푟(푡)| 푛 푖=1, (2) де gi (t) – розрив ВВП національної економіки і за час t; gr (t) – розрив ВВП національної економіки r за час t.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  13105
  Prefix
  З іншого боку, аналіз синхронізації флуктуацій на основі розривів ВВП є більш практичним, ніж кореляція ВВП розривів порівнюваних економічних систем, оскільки дає можливість виявлення інтервалів подібності, на яких можуть використовуватися однакові монетарні політики. Для оцінки однорідності флуктуацій у праці
  Exact
  [3]
  Suffix
  використовується наступна формула: 휇(푡)=1− ∑|푔푖(푡)−푔푟(푡)|푛푖=1 ∑|푔푖(푡)|푛푖=1, (3) де n показує кількість економічних систем у досліджуваній вибірці; t – відповідає за часовий період.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  14092
  Prefix
  Так, якщо (μir(t) ˃ μ(t)), то це означає, що аналізована пара країн має відносно велику кількість подібних флуктуацій із загальною вибіркою, а якщо (μir(t ) ˂μ(t) ), то це означає, що аналізована пара країн має відносно невелику кількість подібних флуктуацій із загальною вибіркою
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Величина однорідності флуктуацій між окремою економічною системою та порівняльною вибіркою може бути меншою від одиниці з декількох причин. По-перше, цикли не є ідеально синхронізованими. По-друге, цикли мають різну амплітуду.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  18194
  Prefix
  Останнє може бути пояснене зміною структури національного господарства Польщі, у зв’язку зі вступом до ЄС у 2004 році. Інтеграційні об’єднання, зазвичай, з уніфікацією фінансових та фіскальних політик, які також можуть бути причиною флуктуацій
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Таким чином, на основі дослідження властивостей еколого-економічних флуктуацій у динамічних рядах (наприклад, урахування різниці амплітуд та фазових зміщень у флуктуаціях розвитку) можна проводити виявлення галузевих структурних зрушень національного виробництва.
  (check this in PDF content)