The 10 reference contexts in paper Лукан (2017) “Аналіз ефективності та напрямки оптимізації витрат маркетингової діяльності на підприємствах хлібопекарської галузі // Analysis of efficiency and marketing trends cost optimization in enterprises of baking branch” / spz:ztu:ven:106329

 1. Start
  3595
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Г.Ассель
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Є.Б. Анфіногенова [1], Н.В. Струпинської [8], Н.К. Мойсеєва, М.В. Конишева [5], Г.А. Яшева [9], В.А. Пархименко [7], Н.В. Герасим’як [3], Нила А.Моргана [6], Дж.Ленсколда [10] та багатьох інших.
  (check this in PDF content)

 2. Start
  3618
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Г.Ассель[2], Є.Б. Анфіногенова
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Н.В. Струпинської [8], Н.К. Мойсеєва, М.В. Конишева [5], Г.А. Яшева [9], В.А. Пархименко [7], Н.В. Герасим’як [3], Нила А.Моргана [6], Дж.Ленсколда [10] та багатьох інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням, варто зазначити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід та відповідні методики щодо оцінювання ефективності як маркетингової діяльності загалом, так і окремих її структурних
  (check this in PDF content)

 3. Start
  3642
  Prefix
  Питання аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Г.Ассель[2], Є.Б. Анфіногенова [1], Н.В. Струпинської
  Exact
  [8]
  Suffix
  , Н.К. Мойсеєва, М.В. Конишева [5], Г.А. Яшева [9], В.А. Пархименко [7], Н.В. Герасим’як [3], Нила А.Моргана [6], Дж.Ленсколда [10] та багатьох інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням, варто зазначити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід та відповідні методики щодо оцінювання ефективності як маркетингової діяльності загалом, так і окремих її структурних елементів.
  (check this in PDF content)

 4. Start
  3676
  Prefix
  Питання аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Г.Ассель[2], Є.Б. Анфіногенова [1], Н.В. Струпинської [8], Н.К. Мойсеєва, М.В. Конишева
  Exact
  [5]
  Suffix
  , Г.А. Яшева [9], В.А. Пархименко [7], Н.В. Герасим’як [3], Нила А.Моргана [6], Дж.Ленсколда [10] та багатьох інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням, варто зазначити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід та відповідні методики щодо оцінювання ефективності як маркетингової діяльності загалом, так і окремих її структурних елементів.
  (check this in PDF content)

 5. Start
  3690
  Prefix
  Питання аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Г.Ассель[2], Є.Б. Анфіногенова [1], Н.В. Струпинської [8], Н.К. Мойсеєва, М.В. Конишева [5], Г.А. Яшева
  Exact
  [9]
  Suffix
  , В.А. Пархименко [7], Н.В. Герасим’як [3], Нила А.Моргана [6], Дж.Ленсколда [10] та багатьох інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням, варто зазначити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід та відповідні методики щодо оцінювання ефективності як маркетингової діяльності загалом, так і окремих її структурних елементів.
  (check this in PDF content)

 6. Start
  3710
  Prefix
  Питання аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Г.Ассель[2], Є.Б. Анфіногенова [1], Н.В. Струпинської [8], Н.К. Мойсеєва, М.В. Конишева [5], Г.А. Яшева [9], В.А. Пархименко
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Н.В. Герасим’як [3], Нила А.Моргана [6], Дж.Ленсколда [10] та багатьох інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням, варто зазначити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід та відповідні методики щодо оцінювання ефективності як маркетингової діяльності загалом, так і окремих її структурних елементів.
  (check this in PDF content)

 7. Start
  3730
  Prefix
  Питання аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Г.Ассель[2], Є.Б. Анфіногенова [1], Н.В. Струпинської [8], Н.К. Мойсеєва, М.В. Конишева [5], Г.А. Яшева [9], В.А. Пархименко [7], Н.В. Герасим’як
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Нила А.Моргана [6], Дж.Ленсколда [10] та багатьох інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням, варто зазначити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід та відповідні методики щодо оцінювання ефективності як маркетингової діяльності загалом, так і окремих її структурних елементів.
  (check this in PDF content)

 8. Start
  3750
  Prefix
  Питання аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Г.Ассель[2], Є.Б. Анфіногенова [1], Н.В. Струпинської [8], Н.К. Мойсеєва, М.В. Конишева [5], Г.А. Яшева [9], В.А. Пархименко [7], Н.В. Герасим’як [3], Нила А.Моргана
  Exact
  [6]
  Suffix
  , Дж.Ленсколда [10] та багатьох інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням, варто зазначити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід та відповідні методики щодо оцінювання ефективності як маркетингової діяльності загалом, так і окремих її структурних елементів.
  (check this in PDF content)

 9. Start
  3767
  Prefix
  Питання аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Г.Ассель[2], Є.Б. Анфіногенова [1], Н.В. Струпинської [8], Н.К. Мойсеєва, М.В. Конишева [5], Г.А. Яшева [9], В.А. Пархименко [7], Н.В. Герасим’як [3], Нила А.Моргана [6], Дж.Ленсколда
  Exact
  [10]
  Suffix
  та багатьох інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням, варто зазначити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід та відповідні методики щодо оцінювання ефективності як маркетингової діяльності загалом, так і окремих її структурних елементів.
  (check this in PDF content)

 10. Start
  5957
  Prefix
  «Яка користь знати, що компанія витратила 100 грн. за буклет? Важливо знати, чи принесе даний буклет економічний ефект, та чи варто витрачати на нього ще 100 грн. у майбутньому. Саме в цьому і полягає сутність основного напрямку контролю витрат на маркетинг»
  Exact
  [4, с. 30]
  Suffix
  . Переважна більшість практиків вважають, що ефект від проведення маркетингової діяльності проявляється у збільшенні продажів або прибутку підприємства. Тому, на їх думку, ефективність маркетингу варто розраховувати за допомогою економіко-математичних методів як співвідношення маркетингових витрат до результатів маркетингової діяльності – обсягів продажу або прибутку.
  (check this in PDF content)