The 13 references in paper Шандова (2017) “Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства // Scenario approach to determination of enterprise development directions” / spz:ztu:ven:96700

1
Aaker, D.A. (2002), Strategicheskoe rynochnoe upravlenie, Piter, St.-Petersburg, Russia.
(check this in PDF content)
2
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2015), Promyslovist' Ukrai'ny u 2011–2015 rokah, Kyi'v, Ukraine.
(check this in PDF content)
3
Kyzym, M.O and Gejman, O.A. (2009), «Scenarne modeljuvannja rozvytku social'no-ekonomichnyh system: naprjamky, osoblyvosti ta mehanizmy», Regional'na ekonomika, Vol. 4, Pp. 16–23.
(check this in PDF content)
4
Klebanova, T.S., Gur'janova, L.S., Trunova, T.N. and Smirnova, A.Ju. (2012), «Scenarnoe modelirovanie v upravlenii regional'nym razvitiem», Bіznes-Іnform, Vol. 10, Pp. 60–65.
(check this in PDF content)
5
Kononov, D.A., Kosjachenko, S.A. and Kul'ba, V.V. (2001), Scenarnыj analyz dynamyky povedenyja socyal'noэkonomycheskyh system. Fynansovaja matematyka, in Osypova, Ju.M., Grachevoj, M.V., Nyzhegorodceva, R.M. and Zotova, E.S. (eds.), TEYS, Moscow, Russia, рp. 7–53.
(check this in PDF content)
6
Lyndgren, M. and Bandhol'd, H. (2009), Scenarnoe planyrovanye. Svjaz' mezhdu budushhym y strategyej [Scenario planning. The link between future and strategy], Translated by Yl'ynoj, Y.M., Olymp-Byznes, Moscow, Russia, 256 p.
(check this in PDF content)
7
Popov, S.A. (2008), «Scenarnoe modelyrovanye: metodyka yh vos'my shagov», available at: http.://www.elitarium.nayka.com.ua./2008/10/20/ (Accessed 20 Oct 2008).
(check this in PDF content)
8
Porter, M.E. (2005), Konkurentnoe preymushhestvo. Kak dostych' vыsokogo rezul'tata y obespechyt' ego ustojchyvost', Al'pyna Byznes Buks, Moscow, Russia, 715 p.
(check this in PDF content)
9
Proekt, «Strategii' rozvytku vysokotehnologichnyh galuzej do 2025 roku», available at: www.me.gov.ua/Documents/Detail = Proekt strategii Rozvitku Visokotekhnologichnikh Galuzei Do 2025Roku.html.
(check this in PDF content)
10
RBK Ukrai'na, available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-nazval-prioritetnye-otrasli-razvitiya1452787077.html.
(check this in PDF content)
11
Ringland, D. (2008), Scenarnoe planirovanie dlja razrabotki biznes- strategii, Translated by «ID «Vil'jams», Moscow, 560 p.
(check this in PDF content)
12
Shandova, N.V. (2014), «Strukturyzacija problem u zabezpechenni rozvytku mashynobudivnyh pidpryjemstv», Social'no-ekonomichnyj rozvytok regioniv v konteksti mizhnarodnoi' integracii', Vol. 14 (3). – рp.92–99.
(check this in PDF content)
13
Notten Ph., (2006), «Scenario development: a typology of approaches», Think Scenario, Rethink Education, OECD, рp. 69–84. ШАНДОВА Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету.
(check this in PDF content)