The 14 references in paper Жалінська (2017) “Становлення сучасних теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління // Formation of modern theoretical regulations about organization concerning management development” / spz:ztu:ven:96581

1
Tokarev, V. (2001), Gipoteza o novoj paradigme upravlenija, «Problemy teorii i praktiki», No. 3, available at: http://vasilievaa.narod.ru/8_3_01.htm
(check this in PDF content)
2
Shekova, E. (2011), Kratkaja ystoryja эvoljucyy menedzhmenta, «Centr dystancyonnogo obrazovanyja Jelytaryum», available at: http://www.elitarium.ru/istorija_evoljucii_menedzhmenta/
(check this in PDF content)
3
Klok, K. and Goldsmyt, Dzh. (2004), Konec menedzhmenta y stanovlenye organyzacyonnoj demokratyy, Pyter, SPb, 368 p.
(check this in PDF content)
4
Vynokurov, V.A. (2006), Kachestvo menedzhmenta – osnova sovremennoj upravlencheskoj paradygmы, «Menedzhment v Rossyy y za rubezhom», No. 6, pp. 11–19, available at: http://dis.ru/library/detail.php?ID=25834
(check this in PDF content)
5
Kanafoc'ka, G. (2007), Nova paradygma menedzhmentu HHI stolittja, available at: http://www. vox. com. ua/data/publ/2007
(check this in PDF content)
6
Sytnyk, J.M. (2013), Zasady formuvannja paradygmy menedzhmentu svitogljadu j osobystisno-vlasnyc'kogo zrostannja, «Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika». Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku», No. 778, pp. 196–205, available at: http://vlp.com.ua/node/12193
(check this in PDF content)
7
Ivanova, T.Ju. and Prihod'ko, V.I. (2004), Teorija organizacii (kratkij kurs), Piter, SPb, 269 p.
(check this in PDF content)
8
Mil'ner, B.Z. (2009), Teorija organizacii, Infra-M, Moskva, 864 p.
(check this in PDF content)
9
Monastyrs'kyj, G.L. (2008), Teorija organizacii', Znannja, Kyi'v, 319 p.
(check this in PDF content)
10
Svidruk, I.I., Myronov, Ju.B. and Kundyc'kyj, O.O. (2013), Teorija organizacii', Novyj svit, L'viv, 175 p.
(check this in PDF content)
11
Pysarevs'kyj, I.M., Tyshhenko, O.M., Pokolodna, M.M. and Petrova, N.B. (2009), Strategichnyj menedzhment, Hark. nac. akad. mis'k. gosp-va, Harkiv, 287 p.
(check this in PDF content)
12
Vasylenko, V.O. (2003), Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom, CUL, Kyi'v, 504 p.
(check this in PDF content)
13
Lalu, F. (2016), Otkryvaja organizacii budushhego, Translated by Kuljabinoj, V., in Golub, E. (ed.), Mann, Ivanov i Ferber, Moskva, 432 p.
(check this in PDF content)
14
Kuznecov, Ju.V. and Meljakova, E.V. (2014), Jevoljucija organizacionnoj teorii: razvitie modelej organizacii, «Perspektivy nauki», No. 2 (53), pp. 187–190, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553471 ЖАЛІНСЬКА Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
(check this in PDF content)