The 39 references in paper Дикий, Самчик, Свірко (2017) “Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків // The primary organization of accounting in budgetary institutions of Ukraine: development of the work plan accounts” / spz:ztu:ven:96575

1
Shmigel', A.D. (1978), Organizatsiya bukhgalterskogo ucheta v promyshlennosti, Vishcha shkola, Kyiv 232 p.
(check this in PDF content)
2
Kuz'mins'kyj, A.M., Sopko, V.V. and Zavgorodnij, V.P. (1993), Organizacija buhgalters'kogo obliku, ekonomichnogo kontrolju i analizu, Vyshha shkola, Kyiv 223 p.
(check this in PDF content)
3
Lytvyn, Ju.Ja., Olijnyk, V.M. and Paljuh, M.S. (1998), Organizacija buhgalters'kogo obliku v sil's'komu gospodarstvi, TANT Ternopil', 375 p.
(check this in PDF content)
4
Biluha, M.T. (2000), Teorija buhgalters'kogo obliku. KDTEU, Kyiv, 692 p.
(check this in PDF content)
5
Butynec', F.F. Vojnalovych, O.P., and Tomashevs'ka, I.L. (2002), Organizacija buhgalters'kogo obliku, Pidruchnyk dlja studentiv special'nosti «Oblik i audyt» vyshhyh navchal'nyh zakladiv, PP «Ruta», Zhytomyr, 592 p.
(check this in PDF content)
6
Sopko, V.V. and Zavgorodniy̆ V.P. (2004), Organizacija buhgalters'kogo obliku, ekonomichnogo kontrolju ta analizu: pidruchnyk, KNEU, Kyiv, 412 p.
(check this in PDF content)
7
Svirko, S.V. (2003), Organizacija buhgalters'kogo obliku bjudzhetnyh ustanovah, KNEU, Kyiv, 380 p.
(check this in PDF content)
8
Deriy̆, V.A. (2003), Organizacija buhgalters'kogo obliku v pidpryjemstvi: Kurs lekciy̆, Dzhura, Ternopil', 92 p.
(check this in PDF content)
9
Pushkar, M.S. (2003), Oblikova polityka i zvitnist', Navch. Posibnyk. Kart-blansh, Ternopil', 141 p.
(check this in PDF content)
10
Organizacija buhgalters'kogo obliku, Navchal'nyy̆ posibnyk, za red. V.S. Lenja, Centr navchal'noi' literatury, Kyiv , 2006, 696 p.
(check this in PDF content)
11
Lovins'ka, L.G. and Stefanjuk, I.B. (2006), Organizacija buhgalters'kogo obliku ta finansovogo kontrolju v suchasnyh umovah gospodarjuvannja v Ukrai'ni, Kyiv, 237 p.
(check this in PDF content)
12
Ivahnenkov, S.V. (2008), Informacijni tehnologii' v organizacii' buhgalters'kogo obliku ta audytu, Znannja, Kyiv, 343 p.
(check this in PDF content)
13
Kuzhel'nyy̆, M.V. and Levyc'ka S.O. (2010), Organizacija obliku: pidruchnyk Centr uchbovoï literatury, Kyiv, 352p.
(check this in PDF content)
14
Karpushenko, M. Ju. (2011), Organizacija obliku: navch. posib. HNAMG, Harkiv, 239 p.
(check this in PDF content)
15
Buhgalters'kyj oblik ta finansovyj kontrol' – skladovi informacijnogo pidg'runtja jevrointegracijnyh procesiv v Ukrai'ni: U 4 t., Redkol.: M.Ja. Azarov (golova) ta in. – K., NDFI, 2007, T. 3: Buhgalters'kyj oblik i zvitnist' ustanov ta organizacij derzhavnogo sektoru v Ukrai'ni: naprjamy ta perspektyvy rozvytku, T.I. Jefymenko, S.O. Levyc'ka, L.G. Lovins'ka, S.V. Svirko, 2007, 552 p.
(check this in PDF content)
16
Informacijne zabezpechennja upravlinnja derzhanymy finansamy, u 2-h t., za zag. red.. F.O. Jaroshenka, K., DNNU «Akad. fin. upravlinnja», 2010, T.I. Standartyzacija bjudzhetnogo obliku jak instrument modernizacii' derzhavnyh finansiv Ukrai'ny, T.I. Jefimenko, L.G. Lovins'ka, S.V. Svirko ta in., 2010. 226 p.
(check this in PDF content)
17
Derzhavnyj bjudzhet i bjudzhetna strategija 2012–2014: stabilizacija ta stalyj rozvytok v umovah reformuvannja ekonomiky Ukrai'ny, u 4 t., DNNU «Akad. fin. upravlinnja»; za red. F.O. Jaroshenka, K., 2011, T. 1, Stabilizacija derzhavnyh finansiv u konteksti strategii' reform, 2011, 920 p.
(check this in PDF content)
18
Derzhavnyj bjudzhet i bjudzhetna strategija 2012–2014: stabilizacija ta stalyj rozvytok v umovah reformuvannja ekonomiky Ukrai'ny: u 4 t., DNNU «Akad. fin. upravlinnja» ; za red. F.O. Jaroshenka, K., 2011, T. 2: Bjudzhetna strategija i Derzhavnyj bjudzhet 2012: zbalansovanist',prozorist', realistychnist', 2011, 882 p., P.744–764.
(check this in PDF content)
19
Buhgalterskyj oblik i kontrol' derzhavnogo sektoru v umovah modernizacii' upravlinnja derzhavnymy finansamy: u 2 t., za red. L.G. Lovyns'koi', K., DNNU «Akad.fin.upravlinnja», 2013, T.1: Reformuvannja buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori vidpovidno do mizhnarodnyh standartiv, L.G. Lovins'ka, N.I. Sushko, S.V. Svirko ta in. 2013, 568 p.
(check this in PDF content)
20
Pro zatverdzhennja Planu rahunkiv buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori, Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 31.12.13 No 1203, available at: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=389725&cat_id=363499&ctime=138 7183247121
(check this in PDF content)
21
Svyrko, S.V. (2014), «Sovremennыe tendencyy razvytyja bjudzhetnogo ucheta v Ukrayne», Mezhdunarodnуі buhgalterskyj uchet, No 21 (315), M.. Fynansы y statystyka, 2014, S. 53–66.
(check this in PDF content)
22
Svirko, S.V. (2014), «Sovremennye tendentsii razvitiya byudzhetnogo ucheta v Ukraine», Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, Vol. No 21 (315), M., Finansy i statistika, P. 53–66.
(check this in PDF content)
23
Farion, A.I. (2011), Modernizacija buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori ta shljahy i'i' realizacii': dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04, DVNZ «KNEU im.V.Get'mana», Kyiv, 199 p.
(check this in PDF content)
24
Svirko, S.V. and Farion, A.I. (2013), «Pobudova systemy rahunkiv buhgalters'kogo bjudzhetnogo obliku v umovah formuvannja integrovanogo informacijnogo zabezpechennja upravlinnja derzhavnymy finansamy Ukrai'ny», Nezalezhnyj audytor: Naukovo-praktychne vydannja, Vyp.4 (II), P. 19–27.
(check this in PDF content)
25
Svirko, S.V. and Farion, A.I. (2014). «Plan rahunkiv buhgalters'kogo obliku v sektori zagal'nogo derzhavnogo upravlinnja: vyhidni polozhennja ta formotvorchi faktory», Formuvannja rynkovoi' ekonomiky, Vol. No 32, KNEU, Kyiv, P. 349–360.
(check this in PDF content)
26
Baranovs'ka, T.V. (2004), Oblikova polityka pidpryjemstva v Ukraïni: teorija i praktyka: dys. ... kandydata ekon. nauk: 08.06.04, Zhytomyr, 200 p.
(check this in PDF content)
27
Bradul, O. (2009), «Zabezpechennja informatyvnosti Robochogo planu rahunkiv korporaciy̆ v seredovyshhi KISO», Buhgalters'kyy̆ oblik i audyt, Vol. 7, P. 25–33.
(check this in PDF content)
28
Voy̆nalovych, O.P. (2006), Organizacija buhgalters'kogo obliku: teoretyko-metodychni zasady: dys. ... kandydata ekon. nauk: 08.06.04, Zhytomyr, 189 p.
(check this in PDF content)
29
Belova, E.L. (2004), Rabochiy plan schetov v sisteme bukhgalterskogo ucheta: avtoref. dis. na soiskanie nauch. stepeni kand. ekon. nauk: spets. 08.00.12 «Bukhgalterskiĭ uchet, statistika», M. 26 p.
(check this in PDF content)
30
Boryms'ka, K.P. 2010 «Plan rahunkiv buhgalters'kogo obliku jak integrovana oblikova model': pidhody do pobudovy», Visnyk ZhDTU, Zhytomyr, ZhDTU, Vol. 3 (53). P. 37–43.
(check this in PDF content)
31
Boryms'ka, K.P. (2010), «Porjadok pobudovy robochogo planu rahunkiv jak elementa oblikovoï polityky pidpryjemstva», Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Ekonomichni nauky, Vol. 18 (I), Kyrovograd, KNTU, P. 298–305.
(check this in PDF content)
32
Mezhueva, T. Rabochyj plan schetov, available at: http://www.rosbuh.ru/?item=3345&page=article
(check this in PDF content)
33
Sushko, N.I. (2017), «Robochyj plan rahunkiv. Pryncypy rozbudovy, etapy rozrobky ta pryklady detalizacii'», Balans Bjudzhet, Vol. 5-1, Dnipro, Balans_Klub, P. 1–21.
(check this in PDF content)
34
Pro zatverdzhennja Strategii' modernizacii' systemy buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori na 2007–2015 roky», Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 16.01.07 r. N 34, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-p/print1360051017911272
(check this in PDF content)
35
Svirko, S.V. (2002), «Pervynna organizacija buhgalters'kogo obliku bjudzhetnyh ustanov: formuvannja oblikovoi' polityky», Ekonomika ta pidpryjemnyctvo, Zbirnyk naukovyh prac' molodyh uchenyh i aspirantiv, Vol. 8, KNEU, Kyiv, P. 137–148.
(check this in PDF content)
36
Svirko, S.V. (2004), Organizacija buhgalters'kogo obliku v bjudzhetnyh ustanovah: navch. Posibnyk, KNEU, Kyiv, 380 p.
(check this in PDF content)
37
Gnatyshyn, L.B. and Prokopyshyn O.S. (2014), Organizacija obliku: navch. posibnyk, Magnolija 2006, L'viv, 432 p.
(check this in PDF content)
38
Belova, E.L. (2005), Postroenye rabochego plana schetov v otdel'nуh hozjajstvujushhyh sub’jektah, Sovremennуj buhuchet, Vol. 1. P. 12–17.
(check this in PDF content)
39
Kil'kist' ustanov ta organizacij, vkljuchenyh do Jedynogo rejestru rozporjadnykiv ta oderzhuvachiv bjudzhetnyh koshtiv, Sajt DKS Ukrai'ny, available at: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/222338 СВІРКО Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету
(check this in PDF content)