The 12 references in paper Самчук (2017) “Документування операцій з бухгалтерського обліку витрат на підбір персоналу // Documenting operations accounting for recruitment costs” / spz:ztu:ven:96565

1
Akhun'yanova, Ch.F. (2015), Upravlencheskiy uchet i kontrol' zatrat na personal predpriyatiy: dis. ... na soiskanie uch. stepeni kan. ekon. Nauk, spetsial'nost' 08.00.12 Bukhgalterskiy uchet, statistika, Naberezhnye chelny, 212 p.
(check this in PDF content)
2
Vytraty na pidbir personalu, available at: http://dtkt.com.ua/show/3cid01943.html
(check this in PDF content)
3
Dombrovs'kyj, V.A. (2007), Organizacija i metodyka obliku ta analizu praci ta i'i' oplaty na bazi suchasnyh informacijnyh tehnologij: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Kyi'v. nac. un-t im. T.Shevchenka, Kyiv, 20 p.
(check this in PDF content)
4
Kryzhanivs'kyj, P.V. Pidbir personalu na pidpryjemstvi: systemnyj ta procesnyj pidhody, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1539/1/178.pdf
(check this in PDF content)
5
Mel'jankova, L.V. (2010), Oblik i kontrol' oplaty praci v sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstvah: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09, Nac. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrai'ny, Kyiv, 22 p.
(check this in PDF content)
6
Pacula, O.I. (2008), Oblik i kontrol' social'nyh vytrat pidpryjemstva: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 21 p.
(check this in PDF content)
7
Fedorjak, R.M. (2012), «Metody vyznachennja viddachi vid vytrat na najm personalu», Ekonomika ta derzhava, Vol. 2, рр. 95–97.
(check this in PDF content)
8
Chorna, M.V. and Bilonozhko, M.M. (2013), «Pidbir personalu na pidpryjemstvi:ysystemnyj ta procesnyj pidhody», Ekonomichna strategija i perspektyvy rozvytku sfery torgivli ta poslug, Vol. 1 (2), рр. 69–76.
(check this in PDF content)
9
Shevchuk, L.P. (2010), Analiz i kontrol' formuvannja ta vykorystannja koshtiv na oplatu praci na pidpryjemstvah rozdribnoi' torgivli: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 21 p.
(check this in PDF content)
10
Shymans'ka, K.V. (2010), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' operacij z vykonannja kolektyvnogo dogovoru: organizacija i metodyka: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Zhytomyr. derzh. tehnolog. un-t. Zhytomyr, 21 p.
(check this in PDF content)
11
Sholjak, O.Ju. (2011), Oblik, analiz i vnutrishn'ogospodars'kyj kontrol' vyplat pracivnykam: organizacija i metodyka: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09, Nac. akad. statystyky, obliku ta audytu, Kyiv, 20 p.
(check this in PDF content)
12
Shul'ga, N.V. (2008), Oblik i audyt rozrahunkiv z oplaty praci ta analiz efektyvnosti vykorystannja trudovyh resursiv: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Derzh. vyshh. navch. zakl. «Kyi'v. nac. ekon. un-t im. V.Get'mana», Kyiv, 20 p. САМЧУК Катерина Іванівна – здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного техн
(check this in PDF content)