The 11 references in paper Niewiadomski, Wilimowska, Wilimowski (2017) “Деякі внутрішні фактори, які впливають на вибір акцій, які придбаються на ринку капіталу // SOME INTERNAL FACTORS THAT INFLUENCE THE CHOICE OF SHARES BUYING ON CAPITAL MARKET” / spz:ztu:ven:95898

1
Gurgul H. Analiza zdarzeń na rynkach akcji. – Kraków: Oficyna ekonomiczna, 2006.
(check this in PDF content)
2
Reilly Frank K., Brown Keith C. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem część I. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
(check this in PDF content)
3
Reilly Frank K., Brown Keith C. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem część II. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
(check this in PDF content)
4
Jagielnicki A. Inwestycje giełdowe. – Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2007.
(check this in PDF content)
5
Niewiadomski M. Czynniki wpływające na atrakcyjność nabywania akcji, praca magisterska Wydziału IZ, politechnika Wrocławska (prom. Z. Wilimowska). – Wroclaw, 2008.
(check this in PDF content)
6
Pring Martin J., Podstawy analizy technicznej. – Warszawa WIG Press, 1998.
(check this in PDF content)
7
Tharp Van K., Barton D., R., Jr., Sjuggerud S., Bezpieczne strategie inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,
(check this in PDF content)
8
Wilimowska Z., Wpływ struktury kapitałowej na wartość przedsiębiorstw (działających na rynku polskim), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Pod red. Ryszarda Knosali, vol. 2., Opole, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007,
(check this in PDF content)
9
Wilimowska Z., Seretna-Sałamaj D., Metody uwzględniania ryzyka w kształtowaniu struktury finansowej przedsiębiorstwa, w: Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, Red. M. Lisiecki, Lublin: Wydaw. KUL 2006 (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).
(check this in PDF content)
10
Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzanie finansami., Bydgoszcz, TNOiK OPO, 2001.
(check this in PDF content)
11
Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Gdańska 2003. Zofia WILIMOWSKA – Wroclaw University
(check this in PDF content)