The 4 references in paper Лебедев (2017) “КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ // Competitive situation in the grain subcomplex of Ukraine” / spz:ztu:ven:94530

1
Кириленко І.Т. Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільськогосподарського виробництва / І.Т. Кириленко // Економіка АПК. – 2005. – No 11. – С. 68-72.
(check this in PDF content)
2
Радкевич Л. Визначення ступеню монополізації ринку за допомогою адаптованого індексу Херфіндала-Хіршмана / Л. Радкевич // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 10. Том 1 / Відп. ред. І.В. Сорока. – Донецьк: Дон Дует, 2000. – 354 с.
(check this in PDF content)
3
Радченко В.А. Основные факторы конкурентоспособности агропродовольственного комплекса / В.А.Радченко // Экономика Крыма. – 2006. – No 17. – С. 59-62.
(check this in PDF content)
4
Светуньков С.Г. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / С.Г. Светуньков. – М.: Маркетинг, 2001. – 244 с. ЛЕБЕДЕВ Константин Анатольевич – кандидат
(check this in PDF content)