The 14 references in paper Павелко (2017) “ВИТРАТИ У БУДІВНИЦТВІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ // Еxpenses in construction: identification of economic substance, legal regulation of accounting and reflection in reports” / spz:ztu:ven:89366

1
Derij, V.A. (2009), Vytraty i dohody pidpryjemstv u systemi obliku ta kontrolju, Ekonomichna dumka, Ternopil', 272 p. 100
(check this in PDF content)
2
Zadorozhnyj, Z.-M.V. (2007), Vnutrishn'ogospodars'kyj oblik v budivnyctvi: metodologija ta organizacija: dissertation, Ternopil', 293 p.
(check this in PDF content)
3
Kostjakova, A.A. (2010), Oblik vytrat na vyrobnyctvo produkcii' roslynnyctva: Author’s abstract, Kyiv, 19 p.
(check this in PDF content)
4
Metodychni rekomendacii' z formuvannja sobivartosti budivel'no-montazhnyh robit (2010), available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lashs/shosh/z0433-01
(check this in PDF content)
5
Muzhevych, N.V. (2013), “Normatyvno-pravove reguljuvannja obliku vytrat u budivnyctvi”, Statystyka, oblik, analiz ta audyt, Vol. 9, pp. 196–201.
(check this in PDF content)
6
Napadovs'ka, L.V. (2004), Upravlins'kyj oblik, Knyga, Kyiv, 544 p.
(check this in PDF content)
7
Odyncova, T.M. (2008), “Pryznanye y otrazhenye v systeme fynansovogo y upravlencheskogo ucheta zatrat y rashodov predpryjatyja”, Visnyk SevDTU: Ekonomika i finansy, Vol. 92, pp. 155–162.
(check this in PDF content)
8
Pogorjelov, Ju.S. (2006), Vybir i obg'runtuvannja metodiv upravlinnja zatratamy pidpryjemstva: dissertation, Donetsk, 32 p.
(check this in PDF content)
9
The Ministry of Finance of Ukraine (2001), Budivel'ni kontrakty, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lashs/shosh/z0433-01
(check this in PDF content)
10
The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro buhgalters'kyj oblik i finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lashs/shosh/996-14
(check this in PDF content)
11
Rudnichenko, Je.M. (2006), Mehanizm upravlinnja nakladnymy zatratamy v systemi formuvannja finansovyh rezul'tativ promyslovyh pidpryjemstv: dissertation, Khmelnytskyj, 207 p.
(check this in PDF content)
12
Skrypnyk, M.I., (2012), Rozvytok buhgalters'kogo obliku i vnutrishn'ogo kontrolju vytrat ta kal'kuljuvannja sobivartosti produkcii': dissertation, Kyiv, 41 p.
(check this in PDF content)
13
Sopko, V.V. (2000), Buhgalters'kyj oblik, 3rd ed., KNEU, Kyiv, 578 p.
(check this in PDF content)
14
Spodaryk, V.M. (2013), “Analiz ekonomichnyh kategorij “vytraty” i “zatraty” za zmistom i pryznachennjam”, Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt, Vol. 1–2, pp. 49–51. ПАВЕЛКО Ольга Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудит
(check this in PDF content)