The 10 references in paper Герман (2017) “ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ // Usage of internal statements in making consolidated financial statement” / spz:ztu:ven:89241

1
Gerasymenko, O.M. (2007), Metodyka skladannja konsolidovanoi' finansovoi' zvitnosti ta analiz efektyvnosti dijal'nosti dochirnih pidpryjemstv: Author’s abstract, DVNZ “Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet im. V. Get'mana”, Kyiv, 19 p.
(check this in PDF content)
2
Luchko, M.R. (2008), Konsolidovana finansova zvitnist': systemnyj pidhid do pobudovy ta rozvytku: Author’s abstract, DVNZ “Kyi'vs'kyj nac. ekon. univer-t imeni Vadyma Get'mana”, Kyiv, 34 p.
(check this in PDF content)
3
Onyshhenko, V.P. (2008), Metodyka ta organizacija konsolidovanoi' finansovoi' zvitnosti: Author’s abstract, Kyi'vs'kyj nacional'nyj universytet imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv, 23 p.
(check this in PDF content)
4
Semchuk, I.V. (2009), “Metodychni zasady skladannja konsolidovanoi' finansovoi' zvitnosti grupy pidpryjemstv”, Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Ekonomichni nauky, Vol. 1 (47), pp. 120–123.
(check this in PDF content)
5
Kucyk, P.O. (2014), “Suchasne traktuvannja, sklad i osoblyvosti formuvannja upravlins'koi' zvitnosti pidpryjemstva”, Visnyk Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika”. Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni : etapy stanovlennja i problemy rozvytku, No. 797, pp. 248–254.
(check this in PDF content)
6
Kuznecova, S. (2008), “Upravlins'ka buhgalters'ka zvitnist': problemy stvorennja”, Buhgalters'kyj oblik i audyt, No. 11, pp. 15–24.
(check this in PDF content)
7
International Accounting Standards Board (2012), Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 27 “Konsolidovana ta okrema finansova zvitnist'”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045
(check this in PDF content)
8
International Accounting Standards Board (2012), Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 10 “Konsolidovana finansova zvitnist'”, available at: www.minfin.gov.ua/file/link/364288/file/IFRS10.pdf
(check this in PDF content)
9
The Ministry of Financeof Ukraine (2013), Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 2 “Konsolidovana finansova zvitnist'”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
(check this in PDF content)
10
Ovcharenko, V. (2015), “Osnovni pryncypy, metodyka ta problemy skladannja konsolidovanoi' finansovoi' zvitnosti za MSFZ”, Visnyk MSFZ, No. 17, available at: http://product.ligazakon.ua/osnovni-principi-metodika-ta-problemi-skladannyakonsolidovano%D1%97-finansovo%D1%97-zvitnosti-za-msfz/
(check this in PDF content)