The 18 references in paper Шиманська (2016) “ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ // Main directions and priorities of Ukraine state migration policy in the context of its european integration changes” / spz:ztu:ven:79562

1
McCarthy, N. (2016), “Germanys attitude to immigration is hardening”, available at: www.statista.com/chart/4239/germanys-attitude-to-immigration-is-hardening/
(check this in PDF content)
2
McCarthy, N. (2015), “How Do Americans & Europeans View Immigrants?”, available at: www.statista.com/chart/3842/how-do-americans-and-europeans-view-immigrants/
(check this in PDF content)
3
Duszczyk, М., Lesiska, М. and Matuszczyk, K. (2015), “Upolitycznienie kwestii demograficznej (starzenia się ludności) w Polsce”, Studia i Materialy, No. 5, available at: http://migageing.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/36/2015/07/SiM_05.pdf (accessed 17 June 2016).
(check this in PDF content)
4
Kaczmarczyk, P. and Tyrowicz, J. (2015), “Winners and Losers among Skilled Migrants: The Case of Post-Accession Polish Migrants to the UK”, IZA Discussion Papers, No. 9057, available at: http://hdl.handle.net/10419/111510 (accessed 17 June 2016).
(check this in PDF content)
5
Armstrong, M. (2015), “Refugees and forced displacement in focus”, available at: www.statista.com/chart/5073/forced-displacement-in-focus/ (accessed 17 June 2016).
(check this in PDF content)
6
Brych, V. and Shushpanov, P. (2010), “Shliakhy vdoskonalennia rehuliuvannia zovnishnoi trudovoi mihratsii naselennia”, Ukraina: aspekty pratsi, No. 4, pp. 28–30.
(check this in PDF content)
7
Horbachova, I. (2014), “Instytutsiini rehuliatory zovnishnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy”, Ukraina: aspekty pratsi, No. 4, pp. 46–51.
(check this in PDF content)
8
Indychenko, I.V. (2011), “Mihratsiina polityka Ukrainy yak skladnyk zovnishnoekonomichnoi stratehii: natsionalnyi i mizhnarodnyi aspekty”, Suchasni pytannia ekonomiky i prava, Vol. 2, pp. 50–56.
(check this in PDF content)
9
Kocherhina, N. (2009), “Mizhnarodna mihratsiia robochoi syly ta yii vplyv na derzhavnu mihratsiinu polityku Ukrainy”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, Vol. 109, pp. 23–27.
(check this in PDF content)
10
Malynovska, O. (2012), “Povernennia ukraintsiv v Ukrainu yak stratehichne zavdannia mihratsiinoi polityky derzhavy”, Ukrainoznavchyi almanakh, Vol. 7, pp. 98–101.
(check this in PDF content)
11
Pavlova, V.O. (2014), “Formuvannia mihratsiinoi polityky Ukrainy v poiednanni z mizhnarodnoiu trudovoiu mihratsiieiu”, Aktualni problemy derzhavy i prava, Vol. 72, pp. 309–316.
(check this in PDF content)
12
Pashkov, M. (2016), “Pro bezvizovyi rezhym i ukrainsku yevrointehratsiiu”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=1329
(check this in PDF content)
13
Pozniak, O.V. (2009), “Problemy formuvannia mihratsiinoi polityky Ukrainy v suchasnykh umovakh”, Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, No. 1, pp. 20–28.
(check this in PDF content)
14
Tsentr Razumkova (2016), “Chy dovodylosia Vam buvaty u yakiis iz krain, yaka ye chlenom YeS, u SShA chy Kanadi?”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/ poll.php?poll_id=1096
(check this in PDF content)
15
Shamraieva, V.M. (2009), “Spilna mihratsiina polityka YeS v konteksti yevrointehratsiinykh ustremlin Ukrainy”, Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, No. 2, pp. 305–312.
(check this in PDF content)
16
Tsentr Razumkova (2016), “Yak Vy vvazhaiete, shcho treba dlia toho, shchob Vy vidchuly sebe yevropeitsem?”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1099
(check this in PDF content)
17
Tsentr Razumkova (2016), “Yakymy, na Vash pohliad, mozhut buty nehatyvni naslidky pryiednannia Ukrainy do YeS?”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1098
(check this in PDF content)
18
Tsentr Razumkova (2016), “Yakshcho Ukraina stane povnopravnym chlenom YeS, yaki, na Vashu dumku, perevahy vona otrymaie u tsomu razi?”, available at: http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1097 ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент
(check this in PDF content)