The 11 references in paper Яковлєв (2016) “МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВО-РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Methods of marketing and advertising activity evaluation” / spz:ztu:ven:79554

1
Lebedev-Lyubimov, A.P. (2007), Psikhologiya reklamy, 2nd ed., Piter, St. Petersburg, 384 p.
(check this in PDF content)
2
Kotler, F., Armstrong, G. and Vong, V. (2014), Osnovy marketinga, Vil'yams, Moscow, 751 p.
(check this in PDF content)
3
Zagorodnij, A.G. and Koval', Z.O. (2008), Upravlinnja vzajemozv’jazkamy pidpryjemstva zi spozhyvachamy produkcii', ZUKU PP NV BIFRP, L'viv, 364 p.
(check this in PDF content)
4
Oklander, M.A. and Jashkina, O.I. (2012), “Marketyngovi doslidzhennja zbutovoi' funkcii' logistychnyh system”, Logistyka: teorija ta prognozy, No. 2 (3), pp. 43–50.
(check this in PDF content)
5
Jashkina, O.I., Gubernyk, A.O. and Chepurina, O.P. (2012), Marketyngovi tehnologii' ekonomichnogo zrostannja, in Oklander, M.A. (Ed.), Astroprynt, Odessa, 376 p.
(check this in PDF content)
6
Kravchuk, M. (2013), “Metody otsenki effektivnosti instrumentov reklamy”, available at: www.cossa.ru/155/35288/
(check this in PDF content)
7
Vojchak, A.V. (2009), Marketyngovi doslidzhennja, KNEU, Kyiv, 328 p.
(check this in PDF content)
8
Tsentr Ekspertiz Test (2012), “Reklama energeticheskogo napitka Black vvodila potrebiteley v zabluzhdenie”, available at: http://test.org.ua/usefulinfo/food/news/305
(check this in PDF content)
9
Pigorev, D.P. “Modelirovanie otklika rynka na marketing-miks”, available at: http://pigorev.com/wp-content/uploads/2013/04/Моделирование-маркетингмикса.pdf
(check this in PDF content)
10
Tolmacheva, A. (2014), “Analiz sotsial'nykh media: kak uznat' mneniya 15000 chelovek o novom produkte”, available at: www.cossa.ru/152/68868/www.cossa.ru/152/
(check this in PDF content)
11
Lidovskaya, O.P. (2008), Otsenka effektivnosti marketinga i reklamy. Gotovye marketingovye resheniya, Piter, St. Petersburg, 141 p. ЯКОВЛЄВ Анатолій Іванович – доктор економічних наук, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Заслужений працівник освіти
(check this in PDF content)