The 15 references in paper Звонар (2016) “ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ // Theoretical consideration of implementation principles of social responsibility as a socioeconomic phenomenon” / spz:ztu:ven:79526

1
Zvonar, V.P. (2016), “Zakonomirnosti formuvannja social'noi' vidpovidal'nosti jak socioekonomichnogo fenomenu”, Efektyvna ekonomika, No. 4, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4911 (accessed 12.07.2016).
(check this in PDF content)
2
Zvonar, V.P. (2015), “Logika doslidzhennja social'noi' vidpovidal'nosti jak socioekonomichnogo fenomenu”, Ekonomika Ukrainy, No. 5, pp. 4–16.
(check this in PDF content)
3
Kozlova, T.Z. (1997), “Problema solidarnosti v treh sociologicheskih tradicijah”, Sociologicheskie issledovanija, No. 5, pp. 116–119.
(check this in PDF content)
4
Lindblom, Ch. (2010), Rynochnaja sistema: Chto jeto takoe, kak ona rabotaet i chto s nej delat [The Market System: What is It, How It Works, & What to Make of It], translated by Shestakov, D., HSE Publ., Moscow, 320 p.
(check this in PDF content)
5
Martyukova, E.G. (2012), “Mesto opportunisticheskogo povedeniya v sisteme issledovanii novoi institutsional’noi ekonomicheskoi teorii”, Ekonomika i predprinimatel'stvo, No. 5 (28), pp. 332–338.
(check this in PDF content)
6
Knight, F. (2003), Risk, neopredelennost' i pribyl [Risk, Uncertainty and Profit], translated by Kazhdan, M., Delo Publ., Moscow, 360 p.
(check this in PDF content)
7
Eatwell, J., Murray, M. and Newman, P. (2008), Nevidimaja ruka rynka [The Invisible Hand], in Ituell, J. (Ed.), translated by Makashev, N., GU-VShE Publ., Moscow, 408 p.
(check this in PDF content)
8
Nort, D. (2010), Ponimanie processa jekonomicheskih izmenenij [Understanding the Process of Economic Change], translated by Martynov, K., GU-VShE Publ., Moscow, 256 p.
(check this in PDF content)
9
Pavlov, R.N. (2003), Instituty social'noj otvetstvennosti biznesa: dissertation, Moscow, 216 p.
(check this in PDF content)
10
Petrychenko, P.A., Rudins’ka, O.V. and Yaromich, S.A. (2012), “Loyal’nist’ klientiv na spozhyvchomu rynku: osnovni ponyattya i tendentsii rozvytku”, Businessinform, No. 5, pp. 255–257.
(check this in PDF content)
11
Searle, J. (2004), Racional'nost' v dejstvii [Rationality in Action], translated by Kolodij, A. and Rumjanceva, E., Progress-Tradicija, Moscow, 336 p.
(check this in PDF content)
12
Slobodjanjuk, L.M. (2007), Svoboda ljudyny: іndivіdual'nyj ta socіal'nyj vymіry: Author’s abstract, L'vіv, 22 p.
(check this in PDF content)
13
Janzhul, I.I. (2005), Ekonomicheskoe znachenie chestnosti (zabytyj faktor proizvodstva), in Podkidchenko, P.G. (Ed.), Nauka Publ., Moscow, 436 p.
(check this in PDF content)
14
Akerlof, G.A. (1970), “The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, pp. 488–500.
(check this in PDF content)
15
Buchanan, B. (1970), “Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations”, Administrative Science Quarterly, Vol. 19, pp. 533–546. ЗВОНАР Віктор Павлович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Київ.
(check this in PDF content)