The 16 references in paper Мельничук (2016) “ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: АКТИВІЗАЦІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ // Labor potential: enhancing its development” / spz:ztu:ven:72471

1
Stakanova, O.V. (1981), “O strukture trudovogo potencyala”, Socyologycheskye yssledovanyja, No. 2, p. 75.
(check this in PDF content)
2
Pankratov, A.S. (1988), Upravlenye vosproyzvodstvom trudovogo potencyala, MGU, Moscow, 279 p.
(check this in PDF content)
3
Bogynja, D.P. and Grishnova, O.A. (2001), Osnovy ekonomiky praci, Znannja-Pres, Kyiv, 313 p.
(check this in PDF content)
4
Pyrozhkov, S.I. (2008), Demografichnyj i trudovyj potencial, Vol. 1, Vybrani naukovi praci, Kyi'vs'kyj nacional'nyj torgovo-ekonomichnyj universytet, Kyiv, 934 p.
(check this in PDF content)
5
Chalenko, O.Ju. (2013), “Metodyka vyznachennja ekonomichnogo potencialu”, Ekonomika Ukrai'ny, No. 8, pp. 40–54.
(check this in PDF content)
6
Duda, T.S. and Popivnjak, S.V. (2013), “Trudovyj potencial pidpryjemstva: ocinjuvannja ta zasoby pidvyshhennja efektyvnosti vykorystannja”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 23.3, pp. 370–375.
(check this in PDF content)
7
Sidorenko, V.V. (2011), “Integral'na ocinka trudovogo potencialu mashynobudivnyh pidpryjemstv”, Visnyk Hmel'nyc'kogo nac. un-tu, Vol. 1, No. 5, pp. 106–110.
(check this in PDF content)
8
Bendasjuk, O.O. (2010), “Osoblyvosti rozvytku trudovogo potencialu Ukrai'ny v umovah perehodu do innovacijnoi' modeli ekonomiky”, Regional'na ekonomika, No. 1, pp. 172–177.
(check this in PDF content)
9
Il'i'ch, L.M. (2006), Trudovyj potencial Ukrai'ny ta efektyvnist' jogo vykorystannja: dissertation, Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny, Kyiv, 223 p.
(check this in PDF content)
10
Kravchenko, M.V. (2007), “Problemy ta perspektyvy rozvytku trudovogo potencialu Ukrai'ny: regional'nyj vymir”, Derzhavne budivnyctvo, No. 1, Vol. 2, available at: www.nbuv.gov.ua
(check this in PDF content)
11
Verhovna Rada Ukrai'ny (2012), Pro profesijnyj rozvytok pracivnykiv, available at: http:// zakon4.rada.gov.ua
(check this in PDF content)
12
Kabiet Ministriv Ukrai'ny (2011), Pro zatverdzhennja nacional'noi' ramky kvalifikacii', available at: http://zakon4.rada.gov.ua
(check this in PDF content)
13
Shaul's'ka, L.V. (2006), Trudovyj potencial: bagatorivneva strategija zberezhennja ta rozvytku: dissertation, NAN Ukrai'ny, Instytut ekonomiky promyslovosti, Donetsk, 460 p.
(check this in PDF content)
14
Sukov, G.S. and Tupyk, Y.Ja. (2008), Upravlenye razvytyem personala na mashynо stroytel'nom zavode. Teoryja y praktyka, in Danjuk, V.M. (Ed.), KNEU, Kyiv, 232 p.
(check this in PDF content)
15
Rapic'kyj, T.I. (2010), “Konceptual'ni zasady strategichnogo upravlinnja rozvytkom trudovogo potencialu Ukrai'ny”, Ekonomichni nauky: zbirnyk naukovyh prac' Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Vol. 18, I, available at: www.br.com.ua/ referats/Economical_topics/78014.htm
(check this in PDF content)
16
Mel'nyk, L.G. (2003), Fundamental'nye osnovy razvytyja, YTD "Unyversytetskaja knyga", Sumy, 288 p. МЕЛЬНИЧУК Ольга Петрівна – старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету. Наук
(check this in PDF content)