The 18 references in paper Давидюк, Жалінська, Марчева (2016) “ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ КРИЗИ // Impact of processes of transformation on dairy enterprises’ activity under crisis” / spz:ztu:ven:72457

1
Zhuk, I.M. (Ed.), Regiony Ukrai'ny 2015, Vol. 2, 681 p., available at: www.ukrstat.gov.ua/
(check this in PDF content)
2
Biznes-Gid, available at: http://business-guide.com.ua/enterprises?o=171&v=131
(check this in PDF content)
3
Gumenjuk, G.D. and Slyva, Ju.V. (2015), “Standarty na harchovi produkty ta i'h garmonizacija z mizhnarodnymy i jevropejs'kymy vymogamy”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 21, No. 1, pp. 15–21.
(check this in PDF content)
4
Davydjuk, Ju.V. (2016), “Retrospektyvnyj analiz vplyvu faktoriv makroseredovyshha na dijal'nist' molokopererobnyh pidpryjemstv”, Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, No. 16.
(check this in PDF content)
5
Bul'chak, T.M. (Ed.) (2014), Dijal'nist' sub’jektiv gospodarjuvannja Zhytomyrshhyny 2013, 208 p.
(check this in PDF content)
6
Jemcev, V.I. and Jemceva, I.V. (2015), “Naprjamy reformuvannja molochnogo pid kompleksu APK Ukrai'ny v umovah jogo adaptacii' do vymogo konkurento formujuchogo seredovyshha rynku JeS”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 21, No. 3, pp. 72–82.
(check this in PDF content)
7
Keranchuk, T.L. (2015), “Aktual'ni problemy pidpryjemstv molochnoi' galuzi Ukrai'ny”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 12, No. 6, pp. 48–53.
(check this in PDF content)
8
Krysanov, D. (2014), “Systemy tehnichnogo reguljuvannja Jevropejs'kogo Sojuzu, Ukrai'ny ta Mytnogo Sojuzu dlja agroprodovol'choi' sfery: naprjamy i'h zblyzhennja, mozhlyvosti zvuzhennja nevidpovidnosti ta zmenshennja asymetrychnosti”, Ekonomist, No. 2, pp. 4–10.
(check this in PDF content)
9
Jurliga (2015), “Minjekonomrazvitija osvobodilo biznes ot sovetskih GOSTov”, available at: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/12/16/138765.htm
(check this in PDF content)
10
Nikolajenko, S.M. (2015), “Teoretychni aspekty i peredumovy stvorennja klasteru molochnoi' promyslovosti”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 21, No. 2, pp. 62–69.
(check this in PDF content)
11
Perelik kodiv ekonomichnoi' dijal'nosti za nacional'nym klasyfikatorom, available at: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html
(check this in PDF content)
12
Verhovna Rada Ukrai'ny (2015), Pro standartyzaciju, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
(check this in PDF content)
13
Ynvestycyonnyj portal InVenture, “Rynok moloka y molokoproduktov Ukrai'ny ”, available at: https://inventure.com.ua/analytics/investments/ rynok_moloka_i_molokoproduktov_ukrainy
(check this in PDF content)
14
Rynok moloka, available at: //infagro.com.ua/informatsionno-analiticheskiy-byulleten-ryinok-moloka/
(check this in PDF content)
15
Golovne upravlinnja statystyky v Zhytomyrs'kij oblasti (2015), Statystychnyj shhorichnyk Zhytomyrs'koi' oblasti 2014 rik, in Pashyns'ka, A.G. (Ed.), Zhytomyr, 466 p.
(check this in PDF content)
16
Strategichnyj vybir shhodo pryskorennja ta pidtrymky zrostannja v Ukrai'ni. Memorandum z ekonomichnogo rozvytku, available at: http://web.worldbank.org
(check this in PDF content)
17
Bul'chak, T.M. (Ed.) (2014), Finansovo-gospodars'kyj stan pidpryjemnyc'kyh struktur Zhytomyrshhyny, 184 p.
(check this in PDF content)
18
Chernelevs'kyj, L.M. (2014), “Osoblyvosti i perspektyvy vprovadzhennja mizhnarodnyh standartiv jakosti na pidpryjemstvah pererobnoi' promyslovosti”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 20, No. 4, pp. 30–37. ДАВИ
(check this in PDF content)