The 2 references in paper Майданевич (2016) “МЕТОДИКА АУДИТА ДОХОДОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ” / spz:ztu:ven:66814

1
Аудит. Учебное пососбие / Под ред. к.э.н., доц. Майданевича П.Н., к.э.н., асс. Волошиной Е.И. – Симферополь: ЧП “Предприятие Феникс”, 2008 – 700 с.
(check this in PDF content)
2
АУДИТ: Методика документування: Кол. авторів/За заг. ред. академіка АЕНУ, д.е.н., проф. І.І. Пилипенка.-К.: ІВЦ Держкомстату, 2003. – 228. 3. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р., No3125-ХІІ (із змінам
(check this in PDF content)