The 10 references in paper Подаков (2016) “СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ // Modern aspects of tax regulation of investment activity” / spz:ztu:ven:66583

1
Vasylyk, O.D. (2006), Podatkova systema Ukrai'ny, Kyev, 478 р.
(check this in PDF content)
2
Jevropejs'kyj biznes negatyvno ocinjuje podatkovi reformy v Ukrai'ni”, Ukrai'ns'ka pravda, 11.02.2015, available at: www.epravda.com.ua/news/2015/02/11/527720/
(check this in PDF content)
3
Koalicijna Ugoda, ukladena uchasnykamy koalicii' deputats'kyh frakcij Verhovnoi' Rady Ukrai'ny VIII sklykannja”, Vseukrai'ns'ka asociacija fahivciv ocinky, available at: www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf
(check this in PDF content)
4
Mital, O.G. (2008), „Strategichni orijentyry podatkovogo stymuljuvannja investycijnyh procesiv na regional'nomu rivni”, Ekonomika i derzhava, No 10, рр. 22–25.
(check this in PDF content)
5
Grushko, V.I. (2008), „Podatkove reguljuvannja investycijnoi' aktyvnosti”, Finansy Ukrai'ny, No 2, рр. 89–97.
(check this in PDF content)
6
Ugoda pro asociaciju mizh Ukrai'noju, z odnijei' storony, ta Jevropejs'kym Sojuzom, Jevropejs'kym spivtovarystvom z atomnoi' energii' i i'h derzhavamy-chlenamy, z inshoi' storony vid 27.06.2014 r., ratyfikacija vid 16.09.2014 r.”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
(check this in PDF content)
7
Chystov, S.M. (2002), Derzhavne reguljuvannja ekonomiky, KNEU, Kyev, 208 р. 195
(check this in PDF content)
8
Doing Business 2010. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises”, The World Bank, available at: www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/AnnualReports/English/DB10-FullReport.pdf
(check this in PDF content)
9
Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises„, The World Bank, available at: www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014
(check this in PDF content)
10
Ukraine: Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility and Cancellation of Stand-By Arrangement-Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for Ukraine”, IMF, Country Report, No 15/69, March 12, 2015, 173 р., available at: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569.pdf ПОДАК
(check this in PDF content)