The 13 references in paper Ніколайчук, Швиданенко (2016) “НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ // Directions of motivation improvement of enterprises’ innovation activities in conditions of economy intellectualization” / spz:ztu:ven:66486

1
Ivanyuk, I.A. and Vorotilova, O.A. (2013), „Motivatsionnaya osnova vosproizvodstva intellektual'nogo kapitala”, Biznes. Obrazovanie. Pravo, Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa, No 3 (24), рр. 89–92.
(check this in PDF content)
2
Izobretatel'stvo – dvigatel' progressa”, available at: http://fryazino.bezformata.ru/listnews/izobretatelstvo-dvigatel-progressa/486631
(check this in PDF content)
3
Inozemtsev, V.L. (2003), Na rubezhe epokh. Ekonomicheskie tendentsii i ikh neekonomicheskie sledstviya, ZAO «Ekonomika», Moskva, 776 р.
(check this in PDF content)
4
Karpun', I.N. (2008), „Motyvacija i stymuljuvannja innovacijnoi' dijal'nosti pidpryjemstva”, Problemy ekonomiky ta upravlinnja, No 628, рр. 529–533.
(check this in PDF content)
5
Marchenko, O.S. (2010), Motyvacija intelektual'noi' praci jak skladova systemy upravlinnja znannjamy, available at: www.kpi.kharkov.ua/archive/Naukova_periodyka/ vestnik/Tehnichnyj progres ta efektyvnist' vyrobnyctva/2010/58/NTU_XPI_ 58_2010_9.pdf
(check this in PDF content)
6
Nikolajchuk, O.A. (2013), „Vrahuvannja motyvacijnyh aspektiv pry pobudovi strategii' upravlinnja intelektual'nym kapitalom na girnycho-zbagachuval'nyh pidpryjemstvah Kryvbasu”, Aktual'ni problemy i progresyvni naprjamky upravlinnja ekonomichnym rozvytkom vitchyznjanyh pidpryjemstv, мaterialy II Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii', kvitnja 23–24, 2013 r., KEI KNU, Kryvyj Rig, Ch. 1, рр. 299–305.
(check this in PDF content)
7
Pasjeka, S.R. (2011), „Zajnjatist' v intelektual'nij sferi: problemy motyvacii'”, Naukovyj visnyk Poltavs'kogo universytetu ekonomiky i torgivli, No 6 (51), Ch. 1, рр. 282–286.
(check this in PDF content)
8
Petrova, I.L. (2009), „Osoblyvosti stymuljuvannja innovacijnoi' dijal'nosti”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi' vlasnosti, Vega-Prynt, Mariupol', рр. 139–142.
(check this in PDF content)
9
Semykina, M.V. (2008), „Intelektual'nyj kapital: motyvacijni osnovy rozvytku”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi' vlasnosti, PDTU, Mariupol', рр. 70–73.
(check this in PDF content)
10
Tkachenko, O.A., Udoskonalennja systemy motyvacii' praci v umovah innovacijnogo rozvytku ekonomiky, available at: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/ 6789/2810/1/satty_tkachenko%28monoqr.%29.pdf
(check this in PDF content)
11
Fedulova, L.I. (2009), Ekonomika znan', Kyev, 600 р.
(check this in PDF content)
12
Chuhno, A. (2004), „Aktual'nуe problemу strategyy еkonomycheskogo y socyal'nogo razvytyja na sovremennom еtape”, Еkonomyka Ukraynу, No 5, рр. 20.
(check this in PDF content)
13
Еkonomyka y socyologyja truda (2013), pod red. Kybanova, A.Ja. Ynfra-M, Moskva, 584 р. ШВИДАНЕНКО Генефа Олександрівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
(check this in PDF content)