The 4 references in paper Анисимова (2011) “МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ // Methodical aspects of assessing risks of enterprises’ bankruptcy in Ukraine” / spz:ztu:ven:63710

1
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його банкрутом” No 2344-XII від 14.05.1992 р., з доповненнями та змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – No 12. – Ст. 80.
(check this in PDF content)
2
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / за ред. О.В. Мозенкова. – Х.: “Інжек”, 2003. – 468 с.
(check this in PDF content)
3
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК / Г.В. Савицкая. – Мн.: ООО “Новое знание”, 2001. – 687 с.
(check this in PDF content)
4
В Украине банкротство становится модным: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.tsn.ua/groshi/v-ukraine-bankrotstvostanovitsya-modnym.html. АНИСИМОВА Н.Ю. – кандидат экономических наук, заведующий
(check this in PDF content)