The 7 references in paper Панчишина (2011) “ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ // Peculiarities of forming costs on producing agricultural goods” / spz:ztu:ven:62082

1
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
(check this in PDF content)
2
Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. – К.: КНЕУ, 1998.- 264 с.
(check this in PDF content)
3
Крушельницька Т.А. Формування витрат виробництва в сільському господарстві: дис.. кандидата економ. наук : 08.07.02. / Крушельницька Таїсія Анатоліївна. – Дніпропетровськ, 2006 – 190 с.
(check this in PDF content)
4
Мельник Л.Ю., Сафронов С.О. Основи економічної теорії та підприємництва. – Дніпропетровськ: Січ, 2002. – 461 с.
(check this in PDF content)
5
Півнюк О.П. Фактори, що визначають обсяг та структуру витрат виробництва на підприємстві [Электронный ресурс] : Економічні наукові інтернет-конференції // http://www.economy-confer.com.ua/ full_article/624/.
(check this in PDF content)
6
Фандель Гюнтер. Теорія виробництва і витрат / Пер. З нім. Під керівництвом і наук. Ред. М.Г. Грещака. – К.: Таксон, 2000. – 520 с. – Текст укр., тит. парал. нім.
(check this in PDF content)
7
Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: навч. посібник. – Житомир: Житомирський інженернотехнологічний інститут, 2002. – 647 с. ПАНЧИШИНА А.В. – аспирант кафедры бухгалтерского учета
(check this in PDF content)