The 13 references in paper Голубовська, Ковальчук (2012) “ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ // State regulation of the innovation activity and innovation processes in Ukraine” / spz:ztu:ven:44297

1
Колот А.М. Методологічні аспекти розвитку розподільчих відносин / А.М. Колот// Економічна теорія. – 2008. – No4. – С. 3-18.
(check this in PDF content)
2
Холод Н.М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках: монографія/ Н. Холод. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 442 с.
(check this in PDF content)
3
Малий І.Й. Іституціональні зміни системі розподілу економічних факторів у транзитивній економіці / І.Й. Малий // Економічна теорія. – 2004. – No 1. – С. 56-68.
(check this in PDF content)
4
Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія / І.Й. Малий. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.
(check this in PDF content)
5
Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті: теоретична концептулізація і наукова проблематика державних фінансів [монографія] / В. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.
(check this in PDF content)
6
Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України [монографія] / В. Дем’янишин. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.
(check this in PDF content)
7
Єфименко Т.І. Податкове регулювання економічного розвитку / Т. Ефіменко. – Автореф. Дис. Доктора ек. Наук. Спец. 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. – К.: Інститут економічного прогнозування, 2003. – 37 с.
(check this in PDF content)
8
Юрій С.І. Антологія бюджетного механізму [монографія] / С. Юрій,. В. Дем’янишин. – Тернопіль: Економічна думка. 2001. – 250 с.
(check this in PDF content)
9
Данилов А.Д. Проблемы и перспективы налогообложения доходов граждан в Украине / А. Данилов, Т. Паентко // Реформирование налоговых систем: теория, практика, методология [монография]. – К.: Кондор, 2011. – С. 237 – 249.
(check this in PDF content)
10
Іванов Ю.Б., Єськов О.Л. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект [монографія] / Ю. Іванов, О. Єськов. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 328 с.
(check this in PDF content)
11
Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні [монографія]/ А. Крисоватий. – Тернопіль: Картбланш, 2005. – 371 с.
(check this in PDF content)
12
Бюджетний менеджмент: [підручник] / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та інші; – К.: КНЕУ, 2004.– 864 с.
(check this in PDF content)
13
Паентко Т.В. Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків / Т. Паентко // Ефективна економіка – 2011. – No 5. – С. 12-17. КОЛОДИЙ Светлана Кузминична – старший препо
(check this in PDF content)