The 11 references in paper Богданова (2012) “МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В УКРАИНЕ // Monitoring of the IFRS implementation in Ukraine” / spz:ztu:ven:43320

1
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украіні: Закон України від 16.07.99 р. No 996-XIV зі змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: littp://zakon2.rada.gov.ua/laws/slTO'w/996-14.
(check this in PDF content)
2
Про застосування міжнародних стандатів фінансової звітності : Лист Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної статистики від 07.12.2011 No12-208/175714830, No31-08410-06-5/30523, No04/4-07/702 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon 2.rada.gov.ua/ laws/show/vl 757500-11.
(check this in PDF content)
3
Постанова No 1223 від 30 листопада 2011 “Про внесення змін до Порядку представлення фінансової звітності” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon 2.rada.gov.ua/ laws/show/zl 556-11.
(check this in PDF content)
4
Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. No 1706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1706-98-%EF
(check this in PDF content)
5
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів Уїсраїни з бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. No 1591 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/zl 556-11.
(check this in PDF content)
6
Голов С. МСФЗ у законі / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – No9. – С. 3-9.
(check this in PDF content)
7
Курников А. МСФО в Украине: практический опыт внедрения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: gaap.ru/articles/128083/
(check this in PDF content)
8
Міжнародні стандарти фінансової звітності // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: littp://www.minfin.gov.ua/control/publislT/aitic1e/main?artJd=9241 0&catJd=92408.
(check this in PDF content)
9
МСФЗ: українська версія // Бухгалтерія. – 2012. – No6. – С. 51-54.
(check this in PDF content)
10
Омелянович М. Перехід на МСФЗ: дюжина відповідей на найбільш актуальні запитання / М. Омелянович // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – No30. – С. 14-19.
(check this in PDF content)
11
Особенности перехода на Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: leda-a.com/.../24osobennosti-perekhoda-na-mezhdunarodnye-stand БОГДАНОВА Жаннета Анатольевна – кандидат экономически
(check this in PDF content)