The 8 references in paper Черемисина (2012) “АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ // Analysis of the peculiarities and improvement of the mechanism of the estimating the creditworthiness of agrarian sector enterprises” / spz:ztu:ven:42841

1
Амбросов В.Я., Онєгін В.М. Формування кредитного ринку в системі агробізнесу США // Економіка АПК. – 2001. – No5. – С.115 – 121.
(check this in PDF content)
2
Гудзь О.Є. Кредитування і банківське обслуговування підприємств агропромислового виробництва: сучасні тенденції та особливості. – К.: ННЦ Е, 2005. – 170с.
(check this in PDF content)
3
Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств. – ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2007. – 578c.
(check this in PDF content)
4
Дем’яненко М.Я. Кредитування сільськогосподарських підприємств: теорія і практика // Облік і фінанси АПК. – 2005. – No7. – с.9-19.
(check this in PDF content)
5
Малік М. До питання фінансового забезпечення підприємницької діяльності на селі // Проблеми фінансової підтримки малих та середніх підприємств на селі. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2004. – С. 11-16.
(check this in PDF content)
6
Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2006. – 396 с.
(check this in PDF content)
7
Федоров М.М. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Економіка АПК. – 2007. – No5. – С. 73-78.
(check this in PDF content)
8
Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / М.Я.Дем’яненко, П.Т.Саблук, П.І.Гайдуцький та ін. / За ред. М.Я.Дем’яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645 с.
(check this in PDF content)