The 13 references in paper Валуев, Валуев, Узунов (2013) “НЕОБОСНОВАННОСТЬ КОНЦЕПЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ // Inconsistency of financial anticrisis management at an industrial enterprise” / spz:ztu:ven:31321

1
Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2008. – 272 с.
(check this in PDF content)
2
Гречкосій І.Д. Вдосконалення системи антикризового управління промисловими підприємствами : авторереф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І.Д. Гречкосій. – Одеса : Інститут проблеми ринку та економікоекологічних досліджень НАН України, 2013. – С. 1–19.
(check this in PDF content)
3
Валуєв Ю.Б. Процесно-функціональне управління промисловим підприємством : монографія / Ю.Б. Валуєв. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – 298 с.
(check this in PDF content)
4
Терещенко О.О. Теоретичні основи антикризового управління фінансами підприємства / О.О. Терещенко // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – К. : КНЕУ, 2001. – Вип. 4. – С. 250– 262.
(check this in PDF content)
5
Markowitz H.M. Portofolio Selection / H.M. Markowitz // Journfl of Finance. – 1952. – 7. – Pp. 77–92.
(check this in PDF content)
6
Arrow K.J. The Economics of Agency / K.J. Arrow // Principals and Agents : The Structure of Businass. – Boston, 1985. – Pр. 37–51.
(check this in PDF content)
7
Гуляев Е.Л. Розвитие теории и практики контроллинга (на примере организаций нефтяной отрасли) : авторереф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Е.Л. Гуляєва. – Перм : ПГУ, 2003. – 27 с.
(check this in PDF content)
8
Сухарева Л.А. Контроллинг – основы управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.И. Петренко. – К. : Эльга, Ника-центр, 2002. – 208 с.
(check this in PDF content)
9
Валуев Б.И. Система хозяйственного учёта в промышленности: вопросы теории и методологи: монография / Б.И. Валуев. – Одеса : Пальмира, 2012. – 216 с.
(check this in PDF content)
10
Контроллинг как управление предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; под. ред. Н.Г. Данилочкиной. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 297 с.
(check this in PDF content)
11
Лоханова Н.О. Концепція контролінгу як альтернитава системі управління економічною безпекою підприємства / Н.О. Лоханова // Економічні інновації. – Вип. 19. – Одеса : ИПРЕЕН НАН України, 2004. – с. 273–282.
(check this in PDF content)
12
Чумаченко М.Г. Контролінг перспективи не має / М.Г. Чумаченко //Фінансовий контроль. – 2005. – No 3 (26). – С. 35–38.
(check this in PDF content)
13
Паламарчук Р.І. Принципи і форми інтеграції функції обліку посиленні економічної безпеки промислових підприємств / І.О. Паламарчук : авторереф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т, 2001. – 18 с. ВАЛУЕВ Б.И. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой учета, аудита и
(check this in PDF content)