The 16 references in paper Oliinyk, Serhiyenko (2018) “Кластерна структуризація як базис для реалізації державної політики циркулярної економіки: регіональний рівень // Cluster structurization as basis for circular economy state policy implementation: regional level” / spz:ztu:ven:127402

1
Bezvushko, Je. (1999), «Klastery ta i'h rol' u vidrodzhenni ekonomiky Podillja», Perspektyvni doslidzhennja, No. 2, p p . 17–23.
(check this in PDF content)
2
Bezuglyj, O.V. (2012), «Derzhavna polityka rozvytku infrastruktur v umovah isnuvannja regional'nyh ekonomichnyh klasteriv», Klastery jak instrument regional'nogo rozvytku, materialy naukovo- praktychnogo seminaru, Feodosija, 16–20 ly p nja, in Mamonovoi', V.V. (ed.), HarRI NADU, H., 115 p ., p p . 6–9.
(check this in PDF content)
3
Bobrovs'ka, O.Ju. (2012), «Klastera organizacija municypal'noi' ekonomiky: vid teorii' do praktychnogo zdijsnennja», Klastery jak instrument regional'nogo rozvytku : materialy naukovo- praktychnogo seminaru, Feodosija, 16–20 ly p nja, in M amonovoi', V.V. (ed.), HarRI NADU, H., 115 p ., p p . 10–18.
(check this in PDF content)
4
Bukhval'd, E.M., Vilenskii, A.V., Kiselev, A.N. and Shestakova, M.V. (2003), «Klasternye printsipy organizatsii proizvodstvennogo vzaimodeistviya», Vzaimodeistvє malogo i krupnogo biznesa: inform.-analit., sb. In-t p redp rinimatel'stva i investitsii, M .
(check this in PDF content)
5
Vasyl'jeva, N.V. (2012), «Klasternyj pidhid rozvytku nacional'noi' ekonomiky: fins'kyj dosvid, Klastery jak instrument regional'nogo rozvytku», materialy naukovo- prakty chnogo seminaru, Feodosija, 16–20 ly p nja, in M amonovoi', V.V. (ed.), HarRI NADU, H., 115 p ., p p . 19–21. 54
(check this in PDF content)
6
Goncharenko, I.G. (2015), Derzhavnyj mehanizm reguljuvannja social'no- ekonomichnogo rozvytku: teorija, metodologija ta praktyka, Abstrakt of diss. dokt. derzh. upr., spec. 25.00.02, Serija mehanizmy derzhavnogo upravlinnja, M ariup ol', 390 p .
(check this in PDF content)
7
Karasjuk, E. (2005), «Klasterostroytely», Zhurnal Sekret fyrmы, No. 8 (95).
(check this in PDF content)
8
Koval'ova, Ju.M. (2007), «Klaster jak novyj instrument modernizacii' ekonomiky», Shid, No. 5 (83), p p . 9–13.
(check this in PDF content)
9
Markov, L.Ts. (2005), «Ekonomicheskє klastery: ponyatiya i kharakternye cherty», Aktual'nye problemy sotsyal'noekonomicheskogo razvitiya: vzglyad molodykh uchenykh, sb. nauch. tr., іn Seliverstova, V.E., Markovoi,V.M., Gvozdevoi, E.S. (ed.), IEOPP SO RAN, Novosibirsk.
(check this in PDF content)
10
M arshall, A. (1993), Printsipy ekonomicheskoi nauki, Progress, M ., 594 p .
(check this in PDF content)
11
Golovna strategia_rozvutky, (2016), «Strategija rozvytku Zhytomyrs'koi' oblasti na period do 2020 roku», Zhytomyrs'ka oblasna derzhavna administracija, availablr at: http://oda.zt.gov.ua/images/golovna/strategia_rozvutky /strategia_2020.p df
(check this in PDF content)
12
Сhykarenko, I.A. (2012), «Formuvannja klasternyh struktur na municypal'nomu rivni: instytucijno- organizacijnyj aspekt», Klastery jak instrument regional'nogo rozvytku, Materialy naukovo- praktychnogo seminaru, Feodosija, 16–20 ly p nja, in M amonovoi', V.V. (ed.), HarRI NADU, H., 115 p ., p p . 99–103.
(check this in PDF content)
13
Porter, M . (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York.
(check this in PDF content)
14
Porter, M . (1998), On Competition, Harvard Business School, Boston.
(check this in PDF content)
15
Evans, G. (1998), Dictionary of International Relations, L.
(check this in PDF content)
16
Porter, M .E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York. Олійник Оксана Вікторівна – доктор економічних наук, професор, перший проректор Житомирського державного технологічного університету. Наукові інтереси: – ма
(check this in PDF content)