The 22 references in paper Воронков, Дяченко (2017) “Концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств // Conceptual principles of study of economic safety at building enterprises” / spz:ztu:ven:119625

1
Babyna, O.Je. (2013), «Uzagal'nennja vlastyvostej ekonomichnogo potencialu v konteksti systemnogo pidhodu», Biznes-Inform, No. 9, pp. 55–60.
(check this in PDF content)
2
Bertalanfi, L.F. (1969), «Obshhaja teorija sistem. Otbor problem i rezul'tatov», Sistemnye issledovanija, ezhegodnik, pp. 30–54.
(check this in PDF content)
3
Bobrov, Je.A. (2012), «Suchasni pidhody do doslidzhennja ekonomichnoi' bezpeky», Ekonomika Ukrai'ny, No. 4, pp. 80–85.
(check this in PDF content)
4
Vagurin, V.A. (2006), Sinergetika jevoljucii sovremennogo obshhestva, KomKniga, Moskva, 216 p.
(check this in PDF content)
5
Gejec', V.M., Kyzym, M.O. and Klebanova, T.S. (2006), Modeljuvannja ekonomichnoi' bezpeky: derzhava, region, pidpryjemstvo, monografija, VD «INZhEK», Harkiv, 240 p.
(check this in PDF content)
6
Geseleva, N.V. and Zaric'ka, N.M. (2013), «Emerdzhentni vlastyvosti systemy», Biznes-Inform, No. 7, pp. 93–97.
(check this in PDF content)
7
Goncharuk, Ja.A. and Flejchuk, M.I. (2009), «Dyferenciacija pidhodiv do analizu kategorii' «ekonomichna bezpeka derzhavy», Zbirnyk naukovyh prac' L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav, Serija ekonomichna, No. 2, pp. 15–30.
(check this in PDF content)
8
Grebeshkova, O.M. (2009), «Emerdzhentnist' u strategichnomu procesi pidpryjemstva», Formuvannja rynkovoi' ekonomiky, zb. nauk. prac', Vol. 22, KNEU, Kyi'v, pp. 129–137.
(check this in PDF content)
9
Zhyvko, Z.B. (2013), Metodologija upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva, monografija, Liga – Pres, L., 474 p.
(check this in PDF content)
10
Kazakov, N.D. (1994), «Bezopasnost' i sinergetika (opyt filosofskogo osmyslenija)», Bezopasnost'. Informacionnyj sbornik, No. 4 (20), 62 p.
(check this in PDF content)
11
Kasti, Dzh. (1982), Bol'shie sistemy: svjaznost', slozhnost' i katastrofy, Translated from English, Mir, 216 p.
(check this in PDF content)
12
Leskov, M.A. (1994), «Gomeostaticheskie processy i teorija bezopasnosti», Bezopasnost'. Informacionnyj sbornik, No. 4 (20), pp. 66–67.
(check this in PDF content)
13
Lipkan, V.A. (2003), Bezpekoznavstvo, Jevrop. un-t, Kyi'v, 208 p.
(check this in PDF content)
14
Medouz, D.H., Randers, J. and Medouz, D.L. (2014), Predelы rosta: 30 let spustja, Translated from English by Oganesjan, E.S., in Tarasova, N.P. (ed.), 2nd ed. (el.), available at: эlektron. tekstovыe dannыe, 1 fajl pdf, 361 p., BYNOM. Laboratoryja znanyj, Moskva.
(check this in PDF content)
15
Mozhejko, M.A. (2001), «Nelynejnыh dynamyk teoryja», Postmodernyzm, эncyklopedyja, Ynter-presservys, Knyzhnyj dom, Mynsk, 499 p.
(check this in PDF content)
16
Potapenko, V.G. (2013), Strategichni priorytety bezpechnogo rozvytku Ukrai'ny na zasadah «zelenoi'» ekonomiky, monografija, in Hlobystov, Je.V. (ed.), NISD, Kyi'v, 296 p.
(check this in PDF content)
17
Puhal's'ka, G.V. and Hrystych, G.O. (2008), «Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: sut' ta i'i' skladovi», Visnyk Hmel'n. nac. un-tu. ek. nauk, Vol. 1, No. 6, pp. 198–200.
(check this in PDF content)
18
Rudens'kyj, R.A. (2002), Modeljuvannja procesiv antysypatyvnogo upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju, Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.03.02 Ekonomiko-matematychne modeljuvannja, Donec'k, 16 p.
(check this in PDF content)
19
Fathutdinov, R.A. (2007), Strategicheskij marketing, Piter, Sankt-Peterburg, 352 p.
(check this in PDF content)
20
Shnypko, O.S. (2006), Ekonomichna bezpeka ijerarhichnyh bagatorivnevyh system: regional'nyj aspekt, Geneza, Kyi'v, 288 p.
(check this in PDF content)
21
Shavaev, A.G. (ed.) (2001), Jekonomicheskaja bezopasnost', jenciklopedija, in Bagautdinov, A.T. (ed.), Izdat. dom «Pravovoe prosveshhenie», Moskva, 511 p.
(check this in PDF content)
22
Jakimova, A.M. (2015), «Sistemnyj podhod v issledovanii social'no-jekonomicheskoj bezopasnosti», preprint, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, No. 3, pp. 376–386. Воронков Олексій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.
(check this in PDF content)