The 13 references in paper Саух (2017) “Класифікаційна модель та характеристика стратегій туристичних підприємств // Classified model and characteristics of strategies at tourist companies” / spz:ztu:ven:119586

1
Akmaeva, R.I. (2009), Strategicheskiy menedzhment, Astrakhanskiy universitet, Astrakhan', 200 p.
(check this in PDF content)
2
Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie, Translation from english, Progress, M., 519 p.
(check this in PDF content)
3
Arutyunova, D.V. (2010), Strategicheskiy menedzhment, Izd-vo TTI YuFU, Taganrog, 122 р.
(check this in PDF content)
4
Blank, I.A. (1999), Osnovy finansovogo menedzhmenta, Vol. 1., Nika-Tsentr, K., 592 р.
(check this in PDF content)
5
Vdovina, I.V. (2006), Razvitie sistemy strategicheskogo menedzhmenta na predpriyatiyakh: na primere pishchevoy promyshlennosti Bryanskoy oblasti, Abstract of the dissertation, spec. 08.00.05, M., 156 р.
(check this in PDF content)
6
Gordієnko, P.L., Dіdkovs'ka, L.G. and Yashkіna, N.V. (2011), Strategіchniy analіz, Alerta, K, 520 р.
(check this in PDF content)
7
Grant, R.M. (2008), Sovremennyy strategicheskiy analiz, Translation from english, in Funtova, N. (ed.), SPb, 560 р.
(check this in PDF content)
8
Druker, P.F.(1992), Rynok: kak vyyti v lidery. Praktika i printsipy, Translation from english, Buk Chember Interneshnl, M., 352 р.
(check this in PDF content)
9
Karloff, B. (2002), Delovaya strategiya, Translation from english, Infra-M, M., 347 р.
(check this in PDF content)
10
Kotler, F. (2007), Osnovy marketinga, Progress, M., 656 р.
(check this in PDF content)
11
Rumyantsevoy, Z.P. (ed.) (1992), Menedzhment organizatsii, INFRA-M, M., 432 р.
(check this in PDF content)
12
Porter, M. (2016), Mezhdunarodnaya konkurentsiya, Mezhdunarodnye otnosheniya, M., 947 р.
(check this in PDF content)
13
Sich, Е.M, Pilipenko, O.V. and Stasishen, M.S. (2010), Strategіchniy analіz, Karavela, K., 304 р. Саух Ірина Василівна – кандидат економічних наук, доцент директор Житомирської філії Київського інституту бізнесу та технологій. Наукові інтереси:
(check this in PDF content)