The 10 references in paper Чік (2017) “Aспекти економічного аналізу на підприємствах лісового господарства // Aspects of economic analysis in forestry enterprises” / spz:ztu:ven:119359

1
Bagrov, V.P. and Bagrova, I.V. (2006), Ekonomichnyj analiz, CUL, Kyi'v, 160 p.
(check this in PDF content)
2
Bakanov, M.I., Mel'nik, M.V. and Sheremet, A.D. (2005), Teorija jekonomicheskogo analiza, in Bakanov, M.I. (ed.), 5th ed., pererab. i dop., Finansy i statistika, Moskva, 536 p.
(check this in PDF content)
3
Bezrukih, P.S., Іvashkevich, V.B. and Kashaev, A.N. (1987), Buhgalterskij uchet v promyshlennosti, 2nd ed., pererab. i dop., Finansy i statistika, Moskva, 263 p.
(check this in PDF content)
4
Zhytna, I.P., Tacij, I.V. and Zhytnyj, P.Je. (2006), Ekonomichnyj analiz, Vyd-vo SNU im. V.Dalja, Lugans'k, 296 p.
(check this in PDF content)
5
Korobov, M.Ja. (2000), Finansovo-ekonomichnyj analiz dijal'nosti pidpryjemstv, Znannja, KOO, Kyi'v, 378 p.
(check this in PDF content)
6
Kuzhel'nij, N.V. (2000), Buhgalterskij uchjot v proizvodstvennyh i torgovyh predprijatijah, A.S.K., Kiev, 624 p.
(check this in PDF content)
7
Ljubushin, N.P., Leshheva, V.B. and Suchkov, E.A. (2002), Teorija jekonomicheskogo analiza, uchebno-metodicheskij kompleks, in Ljubushin, N.P. (ed.), Jurist#, Moskva, 480 p.
(check this in PDF content)
8
Mel'nik, M.V. and Gerasimova, E.B. (2007), Analiz finansovo-hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija, FORMUM, INFRA-M, Moskva, 192 p.
(check this in PDF content)
9
Derzhavne agentstvo lіsovih resursіv Ukraїny (2013), «Metodichnі rekomendacії z formuvannja sobіvartostі produkcії (robіt, poslug) na pіdpriєmstvah, shho nalezhat' do sferi upravlіnnja Derzhavnogo agentstva lіsovih resursіv Ukraїni», nakaz, vid 14 travnja, N 124, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN011487.html
(check this in PDF content)
10
Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 653 p. Чік Марія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету.
(check this in PDF content)