The 5 references in paper Еримизина (2005) “Рынок аграрной продукции Крыма: состояние, перспективы развития // Market of agricultural product of Crimea: the state and development perspectives” / spz:ztu:ven:114034

1
Агропромисловий комплекс України в 2002 році (в цифрах, графіках, діаграмах). – К.: Міністерство аграрної політики, 2003. – 75 с.
(check this in PDF content)
2
Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: Інформаційно-аналітичний збірник / За ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – Вип. 5. – 647 с.
(check this in PDF content)
3
Основи аграрної економіки: Підручник / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун, М.І. Ерімізіна та ін. – К.: Вища освіту, 2003. – 399 с.
(check this in PDF content)
4
Статистичний щорічник України 2003 р., Державний комітет статистики України, 2004. – 643 с.
(check this in PDF content)
5
Agriculture Fact Book 2000. USDA. 2000. – P. 93. ЕРИМИЗИНА Мария Ивановна – кандидат экономически
(check this in PDF content)