The 33 references in paper Нусінов, Шура (2017) “Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства з використанням потенціальних галузевих кластерів // Improvement of economic potential estimation methods for enterprise with potential branch clusters use…” / spz:ztu:ven:112312

1
Balabanova, N.V. (2012), «Vykorystannja klasternyh struktur u pidvyshhenni konkurentospromozhnosti regionu», Visnyk Mariupol's'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 4, pp. 26–32.
(check this in PDF content)
2
Bachynyna, Ju.P. (2007), «Klasteryzacyja kak vozmozhnost' obespechenyja konkurentosposobnosty neftegazovogo regyona», Neftegazovoe delo, эlektronnыj nauchnыj zhurnal, No. 1, available at: http://ogbus.ru/authors/Bachinina/Bachinina_1.pdf
(check this in PDF content)
3
Bojko, M.G. and Myhajlichenko, G.I. (2013), «Turystychni klastery jak innovacijna komponenta ekonomichnogo rozvytku regioniv», Visnyk DITB, No. 17, pp. 16–25.
(check this in PDF content)
4
Bryzhan', I.A. (2011), «Klasterna model' rozvytku sil's'kogo gospodarstva Poltavs'koi' oblasti», Ekonomika i region, No. 2 (29), pp. 75–81.
(check this in PDF content)
5
Vojnarenko, M.P. and Bogatchyk, L.A. (2014), «Vykorystannja klasternogo instrumentariju pry rozrobci subregional'nyh strategij pidvyshhennja konkurentospromozhnosti ekonomiky regioniv», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 8 (158), pp. 171–182.
(check this in PDF content)
6
Vojnarenko, M.P. and Rybchyns'ka, L.A. (2011), «Rol' klasternoi' polityky u formuvanni innovacijnogo potencialu regionu», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 3, Vol. 2, pp. 46–53.
(check this in PDF content)
7
Vojtovych, N.V. (2013), «Formuvannja integracijnogo klastera v agrarnomu sektori», Zbirnyk naukovyh prac' Tavrijs'kogo derzhavnogo agrotehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 2 (6), pp. 93–99.
(check this in PDF content)
8
Gladchak, N.V. (2012), «Zastosuvannja klasternogo analizu trudovogo potencialu pidpryjemstvamy z vyrobnyctva hliba ta hlibobulochnyh vyrobiv», Ekonomichni nauky, Serija Ekonomika ta menedzhment, Vol. 9 (2), pp. 94–99.
(check this in PDF content)
9
Goncharov, V.M. and Martynova, L.V. (2012), «Adaptacijnyj potencial klasteriv APK», Vidpovidal'na ekonomika, Vol. 4, pp. 113–115.
(check this in PDF content)
10
Zabedjuk, M.S. and Balako, O.V. (2014), «Ocinka pryrodno-resursnogo potencialu regioniv Ukrai'ny ta umovy jogo efektyvnogo vykorystannja», Ekonomichnyj forum, No. 3, pp. 68–73.
(check this in PDF content)
11
Ivanchenko, G.V. (2012), «Synergetychnyj efekt klasternyh utvoren' u regioni», Naukovyj visnyk Poltavs'kogo universytetu ekonomiky i torgivli, Serija Ekonomichni nauky, No. 2, pp. 66–70.
(check this in PDF content)
12
Kulynjak, I.A. and Gljanceva, O.I. (2014), «Klasternyj pidhid do ocinjuvannja potencialu pidpryjemstv legkoi' promyslovosti L'vivshhyny», Ekonomichnyj forum, No. 3 (204), pp. 96–104.
(check this in PDF content)
13
Levyc'ka, I.V. (2016), «Rozvytok turysts'ko-rekreacijnogo potencialu regionu jak osnova formuvannja turystychnogo klastera», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Vol. 9, pp. 92–96.
(check this in PDF content)
14
Makarenko, M.V. (2012), «Upravlinnja ekonomichnym potencialom regionu jak osnovoju formuvannja konkurentnyh perevag regionu», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 4 (130), pp. 217–224.
(check this in PDF content)
15
Mjagkyh, I.M. (2011), «Klasterna forma organizacii' – dijevyj zasib pidvyshhennja efektyvnosti vyrobnyctva», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 10 (124), pp. 104–107.
(check this in PDF content)
16
Ovcharuk, V.V., Maslak, O.O. and Doroshkevych, K.O. (2014), «Konkurentospromozhnist' regionu v umovah klasteryzacii' nacional'noi' ekonomiky: sutnist' ta perspektyvy rozvytku», Ekonomichnyj prostir, No. 85, pp. 72–81.
(check this in PDF content)
17
Pepa, T. (2014), «Naprjamy realizacii' klasternogo pidhodu v programuvanni vykorystannja resursnoi' bazy regioniv», Zbirnyk naukovyh prac' ChDTU, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 37, Part 2, pp. 5–11.
(check this in PDF content)
18
Pechatkin, V.V. (2010), «Metodika ocenki i analiza potenciala klasterizacii jekonomiki regionov», Jekonomicheskij analiz : teorija i praktika, No. 28 (193), pp. 42–48.
(check this in PDF content)
19
Plotnic'ka, S. (2015), «Zastosuvannja іnstrumentarіju strategіchnogo upravlіnnja dlja dіagnostiki ekonomіchnogo potencіalu agrarnih pіdpriєmstv», Vіsnik Sums'kogo nacіonal'nogo agrarnogo unіversitetu, Serіja Ekonomіka ta menedzhment, Vol. 5 (64), pp. 239–244.
(check this in PDF content)
20
Porvіn, M.Ju. (2010), «Kopmleksne vikoristannja teorіj klasternogo mehanіzmu ta suchasnі koncepcії іnnovacіjnogo rozvitku promislovostі», Іnvesticії : praktika ta dosvіd, No. 21, pp. 59–61.
(check this in PDF content)
21
Pulіna, T.V. (2013), «Viznachennja potencіalu klasterizacії harchovoї promislovostі Zaporіz'kogo regіonu», Derzhava ta regіoni, Serіja Ekonomіka ta pіdpriєmnictvo, No. 5 (74), pp. 38–44.
(check this in PDF content)
22
Semenov, V. and Bіlega, O. (2012), «Ocіnjuvannja metodichnih pіdhodіv do іdentifіkacії potencіalu konkurentospromozhnih pіdpriєmnic'kih merezh», Ekonomіchnij analіz, Vol. 11, Part 3, pp. 363–366.
(check this in PDF content)
23
Sobkevich, O.V. and Shevchenko, A.V. (2011), «Rozvitok klasterіv jak chinnik іnvesticіjno-іnnovacіjnogo zrostannja ekonomіki Ukraїni», Strategіja rozvitku Ukraїni, Serіja Ekonomіka, socіologіja, pravo, No. 3, pp. 30–37.
(check this in PDF content)
24
Stanasjuk, N.S. (2016), «Formuvannja promislovih klasterіv jak perspektivnij naprjamok rozvitku promislovogo potencіalu», Vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu «L'vіvs'ka polіtehnіka», Serіja Menedzhment ta pіdpriєmnictvo v Ukraїnі: etapi stanovlennja і problemi rozvitku, No. 851, pp. 110–117.
(check this in PDF content)
25
Stechenko, D.M. and Voronkova, І.Ju. (2015), «Principi ocіnjuvannja potencіalu klasteroutvorennja v ekonomіcі», Ekonomіchnij vіsnik Nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu Ukraїni «Kiїvs'kij polіtehnіchnij іnstitut», No. 12, pp. 441–447.
(check this in PDF content)
26
Taranich, A.V. (2015), «Osoblivostі formuvannja promislovih klasterіv і modeljuvannja procesіv efektivnogo vikoristannja їh konkurentnogo potencіalu», Teoretichnі і praktichnі aspekti ekonomіki ta іntelektual'noї vlasnostі, Vol. 2 (2), pp. 96–103.
(check this in PDF content)
27
Fedorova, V. (2013), «Klasternij pіdhіd v organіzacії upravlіnnja gospodarstvom suchasnogo regіonu ta mozhlivostі ocіnjuvannja efektivnostі funkcіonuvannja klasterіv», Galic'kij ekonomіchnij vіsnik, No. 3 (42), pp. 32–37.
(check this in PDF content)
28
Fedulova, L.І. (2011), «Organіzacіjno-іnstitucіjnі peredumovi formuvannja tehnologіchnih klasterіv jak tochok rostu ekonomіki Ukraїni», Nauka ta іnnovacії, Vol. 7, No. 2, pp. 25–34.
(check this in PDF content)
29
Shkarlet, S.M., Іl'chuk, V.P. and Lisenko, І.V. (2014), «Metodichnі pіdhodi do viznachennja ekonomіchnoї efektivnostі funkcіonuvannja klasterіv», Vіsnik Chernіgіvs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu, Serіja Ekonomіchnі nauki, No. 2, pp. 25–34.
(check this in PDF content)
30
Jacenko, A.A. (2011), «Teoreticheskie aspekty klasternogo analiza v gosudarstvennom upravlenii regional'nogo razvitija», Jekonomika Kryma, No. 1, pp. 93–101.
(check this in PDF content)
31
Haviernikova, K., Srovnalikova, P. and Jansky, B. (2015), «Identification of clusters’ potential in regions», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 7 (169), pp. 236–244.
(check this in PDF content)
32
Porter, M.E. (1998), On Competition, Harvard Business School, Boston.
(check this in PDF content)
33
Synopsis of policy options for creating a supportive environment for innovative development» (2008), ECE, CECI, 24 september, No. 3, Geneva, available at: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2008/session3/ECE_CECI_2008_3.pdf Нусінов Володимир Якович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування ДВНЗ «Криворізький національний
(check this in PDF content)