The 13 references in paper Бужимська, Оверчук (2017) “Необхідність використання елементів системи контролінгу суб’єктами малого та мікропідприємництва // The need to use elements of controlling system by entities of small and microenterprises” / spz:ztu:ven:112306

1
Vatchenko, O.B. and Prohorova, A.S. (2016), «Kontroling u systemi upravlinnja pidpryjemstvom», Ekonomichnyj prostir, No. 116, pp. 209–219, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_116_20
(check this in PDF content)
2
Derzhavna sluzhba statystyky (2014), Dijal'nist' sub’jektiv velykogo, seredn'ogo, malogo ta mikropidpryjemnyctva za 2013 rik, statystychnyj zbirnyk, Kyi'v, 498 p.
(check this in PDF content)
3
Kravec', I.M. and Kravec', S.A. (2015), «Suchasnyj stan malogo pidpryjemnyctva v Ukrai'ni: osnovni problemy ta shljahy i'h vyrishennja», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 2 (2), pp. 179–185, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_2(2)__41
(check this in PDF content)
4
Lemishovs'kyj, V.I. (2017), «Kontroling v upravlinni mashynobudivnym pidpryjemstvom: koordynacijni element», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, Vol. 11, pp. 94–97, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_11_23
(check this in PDF content)
5
Maljarec', L.M. and Mochona, L.G. (2016), «Ocinka vyrobnycho-gospodars'koi' dijal'nosti pidpryjemstva jak osnova i'i' strategichnogo kontrolingu», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 16 (2), pp. 56–60, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16(2)__15
(check this in PDF content)
6
Maljarec', L.M. and Mochona, L.G. (2016), «Udoskonalennja instrumentiv operatyvnogo kontrolingu dijal'nosti pidpryjemstva», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 21, No. 7 (2), pp. 66–69, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_7(2)__16
(check this in PDF content)
7
Opyt Velikobritanii, Germanii, SShA, Japonii, Pol'shi i Vengrii v razvitii malogo predprinimatel'stva», available at: http://www.giac.ru/content/document_r_564FE1FC-14A2-42CB-AA00-34179DD4DFF3.html
(check this in PDF content)
8
Prodius, O.I. and Lacyna, S.A. (2016), «Uprovadzhennja systemy kontrolingu na pidpryjemstvi: standartni pomylky ta shljahy vyrishennja», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 21, No. 1, pp. 147–151, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_1_35
(check this in PDF content)
9
Samarceva, A.Je. (2016), «Kontroling v antykryzovomu upravlinni», Molodyj vchenyj, No. 4, pp. 173–177, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_44
(check this in PDF content)
10
Samofalov, P.P. (2016), «Upravlinnja innovacijnoju dijal'nistju akcionernyh tovarystv na zasadah kontrolingu», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, No. 5, pp. 30–35, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_5_10
(check this in PDF content)
11
Synchuk, I.V. (2016), «Formuvannja systemy kontrolingu vytrat z metoju zabezpechennja efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstva», Molodyj vchenyj, No. 3, pp. 179–182, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_44
(check this in PDF content)
12
Shkarlet, S.M., Dubyna, M.V. and Tunik, M.V. (2016), «Sutnist' kontrolingovoi' informacii' ta osnovni vymogy do i'i' formuvannja», Naukovyj visnyk Polissja, No. 2, pp. 132–139, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_2_23
(check this in PDF content)
13
Structural business statistics overview», available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Structural_business_statistics_overview Бужимська Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету.
(check this in PDF content)