The 12 references in paper Yuhimenko-Nazaruk (2017) “Теоретичні аспекти обліку специфічних активів: інституційний підхід // Theoretical aspects of specific assets accounting: institutional approach” / spz:ztu:ven:112282

1
Vasil'cova, V.M. and Tertyshnyj, S.A. (2014), Institucional'naja jekonomika. Standart tret'ego pokolenija, Piter, Sankt-Peterburg, 256 p.
(check this in PDF content)
2
Verenikin, A.O. and Voloshin, D.I. (2004), «Teorija mnogourovnevoj jekonomiki v kontekste sovremennoj jekonomicheskoj mysli», Problemy prognozirovanija, No. 1, pp. 29–47.
(check this in PDF content)
3
Vil'jamson, O.E. (2001), Ekonomichni instytucii' kapitalizmu: firmy, marketyng, ukladannja kontraktiv, ArtEk, Kyi'v, 472 p.
(check this in PDF content)
4
Dzhoskov, P. (2002), «Specyfichnist' aktyviv i struktura vertykal'nyh vidnosyn: empirychni dani», Pryroda firmy: pohodzhennja, evoljucija i rozvytok, Translated from English, in Vil'jamson, O.E. and Vinter, S.Dzh. (ed.), A.S.K., Kyi'v, pp. 160–188.
(check this in PDF content)
5
Auzan, A.A. (ed.) (2006), Institucional'naja jekonomika: novaja institucional'naja jekonomicheskaja teorija, Infra-M, Moskva, 268 p.
(check this in PDF content)
6
L'vov, D.S. (ed.) (2001), Institucional'naja jekonomika, INFRA-M, Moskva, 318 p.
(check this in PDF content)
7
Kuz'minov, Ja.I., Bendukidze, K.A. and Judkevich, M.M. (2006), Kurs institucional'noj jekonomiki: instituty, seti, transakcionnye izderzhki, kontrakty, Izd. dom GU VShJe, Moskva, 442 p.
(check this in PDF content)
8
Furubotn, Je.G. and Rihter, R. (2005), Instituty i jekonomicheskaja teorija: dostizhenija novoj institucional'noj jekonomicheskoj teorii, Translated from English, in Kat'kalo, V.S. and Drozdova, N.P. (ed.), Izdat. dom SPGU, Sankt-Peterburg, 702 p.
(check this in PDF content)
9
Jemar-Djuverne, F. (1997), «Konvencii kachestva i mnozhestvennost' form koordinacii», Voprosy jekonomiki, No. 10, pp. 104–116.
(check this in PDF content)
10
Jaremenko, Ju.V. (2000), Teorija i metodologija issledovanija mnogourovnevoj jekonomiki, Nauka, Moskva, 400 p.
(check this in PDF content)
11
Jensen, M.C. (1983), «Organization Theory and Methodology», The Accounting Review, Vol. LVIII, No. 2, pр. 319–339.
(check this in PDF content)
12
Kim, H. and Kung, H. (2012), Asset Redeployability, Economic Uncertainty and Corporate Investment, available at: http://www.sauder.ubc.ca/Faculty/Divisions/Finance_Division/Research/~/media/Files/Finance%20Division/Working %20Papers/FIN-2012-Kim_Kung-2.ashx
(check this in PDF content)