The 11 references in paper Кузнецова, Солдатенко (2017) “Впровадження міжнародного досвіду щодо обліку та звітності програм пенсійного забезпечення // Implementation of international experience in accounting and reporting of retirement benefit programs” / spz:ztu:ven:112269

1
Verhovna Rada Ukrai'ny (2011), «Pro zahody shhodo zakonodavchogo zabezpechennja reformuvannja pensijnoi' systemy», zakon Ukrai'ny, vid 8 lypnja, N 3668–VI, redakcija vid 1 sichnja 2017, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/lashs/shosh/3668-17/paran9#n9
(check this in PDF content)
2
Verhovna Rada Ukrai'ny, «Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 19 «Vyplaty pracivnykam», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929
(check this in PDF content)
3
Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, «Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 26 «Oblik ta zvitnist' shhodo program pensijnogo zabezpechennja», available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_044
(check this in PDF content)
4
Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2003), «Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 26 «Vyplaty pracivnykam», nakaz, vid 28 zhovtnja, N 601, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03/parao59#o593
(check this in PDF content)
5
Sedegova, Ju.G. (2012), «Formuvannja i funkcionuvannja profesijnyhpensijnyh system za kordonom», Mizhnarodnyj naukovo-doslidnyj zhurnal, available at: http://research-journal.org/economical/formirovanie-ifunkcionirovanie-professionalnyx-pensionnyx-sistem-za-rubezhom/
(check this in PDF content)
6
Tolub’jak, V.S. and Goryn, V.P. (2016), «Zarubizhnyj dosvid pensijnyh reform: uroky ta vysnovky dlja Ukrai'ny», Visnyk Mykolai'vs'kogo nacional'nogo un-tu im. V.O. Suhomlyns'kogo, Iss. 10, pp. 765–771.
(check this in PDF content)
7
Zholner, I.V. (2012), Finansovyjoblik za mizhnarodnymy ta nacional'nymy standartamy, Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 368 р.
(check this in PDF content)
8
Radijchuk, V. (2015), «Systema pensijnogo strahuvannja: jak budemo zbyraty na starist'– infografika», Argumenty i fakty, available at: http://www.aif.ua/money/mymoney/sistema_pensionnogo_strahovaniya_kak_bude m_kopit_na_starost_infografika
(check this in PDF content)
9
Ria novyny, Pensijni systemy v riznyh krai'nah», available at: https://ria.ru/spravka/20131106/975084128.html
(check this in PDF content)
10
Top–20 najkrashhyhkrai'n dlja zhyttja na pensii'» (2015), za materialamy sajtu Vashi novyny, available at: http://ckpfu.gov.ua/?p=3454
(check this in PDF content)
11
Bruce, R. (2016), Focusing on the factors which bring you a reputation dividend, available at: http://www.iasplus.com/en/news/2016/05/bruce-column-reputation-dividend Кузнецова Світлана Олександрівна – кандидат економічних наук, доценкафедри економіки та облікую Харківського торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-
(check this in PDF content)