The 5 references in paper Еримизина (2017) “СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ КРЫМА // State and development persrectives of Crimean market of agrarian products” / spz:ztu:ven:107052

1
Агропромисловий комплекс України в 2004 році (в цифрах, графіках, діаграмах). – К.: Міністерство аграрної політики, 2005. – 75 с.
(check this in PDF content)
2
Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: Інформаційно-аналітичний збірник / За ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – Вип. 5. – 647 с.
(check this in PDF content)
3
Основи аграрної економіки: Підручник / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун, М.І. Ерімізіна та ін. – К.: Вища освіту, 2003. – 399 с.
(check this in PDF content)
4
Статистичний щорічник України 2003 р., Державний комітет статистики України, 2004. – 643 с.
(check this in PDF content)
5
Agriculture Fact Book 2000. USDA. 2000. – с. 93. ЕРИМИЗИНА Марина Ивановна – канди
(check this in PDF content)